Från gnäll till verkstad

Ur Knegarkampanjen Kirunas medlemsblad nr 8/2015

Dagens arbete kallas ibland för ”gnällmagasinet”. Det är medlemstidningen för IF Metall, GS och Pappers. Artiklarna handlar, förstås, oftast om villkoren på jobbet och fritiden.

Visst är det eländigt att läsa om förslitningar och avskedanden men så ser verkligheten ut. Dagens arbete och LO undersöker och sammanställer läget på arbetsplatserna i Sverige. De visar ett hårdnande arbetsliv, med ohälsa och de sociala problem som följer av en råare exploatering av arbetarna.

Samtidigt finns få saker som ger hopp om förändring. De som på allvar trodde att en socialdemokratisk regering efter valet skulle sätta arbetsköparna på plats borde vara besvikna, om de inte (som så ofta) stänger ögonen och drömmer sig tillbaka till Palme. Den tummetott till förändring som Löfven presenterat för att minska missbruket av tidsbegränsade anställningar kan bara beskrivas med ett ord: förolämpande. Glömda är valrörelsens hedersord, för nu är Löfven en statsman med ansvar för industriföretagen och ägarnas välmående.

Bland LO:s medlemmar var förra året 25 procent av kvinnorna och 17 procent av männen tidsbegränsat anställda. Bland unga i åldrarna 16-24 år var det hela 52 procent. Det här är en daglig utpressning och misshandel av tiotusentals arbetare, som bara är möjlig för att arbetsköparna dessutom har 432 000 öppet arbetslösa (april 2015) på avbytarbänken, redo att ta deras plats.

Idag blir du fast anställd om du har jobbat två år som allmän visstid eller två år som vikarie under en femårsperiod. Arbetsköparna kringgår denna så kallade inkonvertering genom att växla anställningsformer och skicka hem arbetarna i perioder så att de aldrig får den sammanhängande anställningstid som krävs.

Den tidigare fackordföranden på Stockholmsbagarn Frances Tuuloskorpi, som trots oviljan att befatta sig med politiska perspektiv har värdefulla insikter och sporrar många aktivister, sammanfattar på sin blogg:

[Regeringens förslag innebär inte] att man ska få räkna ihop olika sorters visstidsanställningar för att snabbare komma till fast anställning … Den enda skillnaden mot nu är att man ska bli fast anställd efter sammanlagt mer än två års allmän visstidsanställning även om skiten har pågått i mer än fem år! Vilken lycka.

Det är en förolämpning mot unga arbetare att ens lägga förslaget. Men det säger mycket om de ”arbetets hjältar” som tagit plats i Rosenbad (regeringens kansli i Stockholm). För att återvinna väljarna efter nederlaget 2006 och katastrofen 2010 sökte partiet en ”folklig” profil. Nu poserar Löfven som partiordförande och Tomas Eneroth som gruppledare i riksdagen. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sitter i partiets verkställande utskott och Anders Ferbe i partistyrelsen. Alla med bakgrund i IF Metall. Hela 13 socialdemokratiska riksdagsledamöter kommer från IF Metall.

Kanske var de tungan på vågen för att (s) skulle få väljarnas förtroende, men vad hjälpte det? Regeringen lägger hundratals miljoner på att ”stärka företagens konkurrenskraft” i vårbudgeten. Exakt samtidigt prutar det statliga LKAB ner ansvaret för den stadsflytt som gruvan tvingat fram, och pressar sina anställda med produktionshöjningar och personalminskningar. De drabbade är gamla jobbarkompisar till Emilia Töyrä, en av de 13 metallarna i riksdagen.

Den som inte ser och hör detta måste verkligen skruva upp volymen på sina Palme-inspelningar. Det här är inte vår regering utan en regering som måste bekämpas inifrån arbetarrörelsen, och det bästa sättet är att organisera sig arbetardemokratiskt.

Knegarkampanjerna samlar just nu bemanningsanställda i livsmedelsbranschen och tidsbegränsat anställda/entreprenörer i gruvbranschen, eftersom de är mest utsatta för arbetsköparnas diskriminering. Organiserar vi oss tillsammans kan vi slåss för fasta jobb och arbetsvillkor som inte förstör vår hälsa. Ingen annan kommer nämligen att göra det åt oss. Vi avser pressa fram lokala segrar och avtal där regeringen står passiv.

Läs LO:s rapport Anställningsformer år 2014 – Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 1990-2014 och SCB:s Arbetslöshetsundersökningar

Nybygge pågår inom arbetarrörelsen

Byggnadskonsten

Idag är det första maj. Det är arbetarrörelsens dag år 2015 i Sverige. Socialdemokraterna har regeringsmakten men har så lite stöd bland arbetande människor att de har gjort Alliansen – som förlorade valet i höstas –  till regeringsunderlag för att undvika nyval. Sverigedemokraterna, ett rasistiskt högerparti, är etablerat i riksdagen och vrider hela partipolitiken högerut samtidigt som de utmålar sig som ett politiskt alternativ för vanligt folk som ser levnadsstandard och arbetsvillkor smulas sönder. Att de utesluter sina mest renläriga nationalister är bara logiskt eftersom SD vill stanna i den parlamentariska värmen i riksdagen.

I kommunerna där vi lever och verkar, i Kiruna och Stockholm, styr socialdemokraterna med hjälp av vänsterpartiet, de gamla kommunisterna som blivit socialdemokrater, och Fi, ett nytt feministiskt parti som vill att kvinnor ska ha samma möjlighet att utöva makt över andra människor som män alltid har haft. Men ingen vanlig knegare eller förortsbo har ens märkt någon skillnad i sina liv mot hur det var innan valet i höstas.

Sjukpenningen och A-kassan är fortfarande lika snålt tilltagna som förut, det är precis lika svårt att få en ordentlig anställning och egen bostad som det var innan, sjukvården och skolan går på knäna, byggföretagen och åkarna fortsätter att betala lägre löner till knegare från andra länder, i förorten hänger fortfarande ungdomarna och väntar på utbildning och jobb. En ny ekonomisk systemchock byggs upp med lån på lån och euron kan komma att lösas upp endera dagen. Dessutom pågår det krigsförberedelser runt EUs gränser och i spåren på USAs och NATOs härjningar i Mellanöstern och fjäskandet för gamla militärdiktaturer, har en grym krigsmaskin bildats som för lång tid framöver kommer att spärra befrielsekampen i arabvärlden och norra Afrika och driva flyktingvågor framför sig.

Utan en utmaning från arbetarrörelsen mot bolagen och politikerna så kommer den onda spiralen att fortsätta snurra. Men det som behövs är en nybyggd arbetarrörelse för den gamla sitter i regeringen och regisserar hela snurren nedåt tillsammans med borgarna, med EU och med NATO.

På våra arbetsplatser i livsmedels- och gruvindustrin märker vi av de internationella kriserna väldigt väl. När råvarupriserna nu faller är vi flera som hotas av arbetslöshet och arbetstempot drivs upp. Men i frånvaro av en stark arbetarrörelse som kan förändra det politiska läget på kort sikt, hänvisas vi till att sätta igång själva och ta itu med det som är allra mest brännande och Knegarkampanjen Kiruna öppnar till veckan ett rådgivningskontor för alla som hotas av varslen i gruvorna. I Stockholm grundades för tre dagar sedan Knegarkampanjen Slakthusområdet.

Skärmavbild 2015-04-28 kl. 01.05.28

Knegarkampanjen öppnar rådgivningskontor

Både i gruvindustrin och i livsmedelsbranschen är bemanningsanställdas och visstidares villkor bedrövliga. Detta har vi gemensamt med snart sagt alla arbetsplatser och branscher så nu sätter vi igång både med att organisera fackklubbar och öppnar rådgivningskontor med ideella rådgivare och organisatörer. Detta är särskilt viktigt nu när gruvkrisen når Malmfälten och visstidarna får ta första smällen. I Norrbotten planeras även skolstängningar och sjukvården är redan en hälsofara för patienter och personal. Knegarkampanjen Kiruna hjälper föräldrar, lärare, vårdpersonal att starta egna knegarkampanjer för att börja bygga motkraft till den sociala nedmonteringen som rusar på allt snabbare.

I Stockholm ska kommunen flytta hela Slakthusområdet till Farsta inom några år men vi som jobbar i området har helt ställts utanför planeringen. I Knegarkampanjen Slakthusområdet organiserar vi oss för att bli en maktfaktor i den frågan. Den berör både livsmedelsbranschen i Stockholmsregionen och våra jobbvillkor.

Arbetartidning i Slakthusområdet

Arbetartidning i Slakthusområdet

Vad knegarkampanjerna nu gör är att vi samlar oss till facklig upprustning och politisk organisering av arbetare på våra egna villkor. Vi är arbetardemokratiska föreningar för att ändra styrkeförhållandena på jobbet och i politiken. Vi stärker varandra genom våra erfarenheter och vill inspirera fler att starta arbetardemokratiska föreningar på arbetsplatser runt om i landet. Nu är det upp till oss själva att ändra den borgerliga politiken som bedrivs av den socialdemokratiska regeringen och av EU och vi kommer att jobba för ett storrådslag i arbetarrörelsen med direktvalda delegater från arbetsplatserna. Det som behövs är ett nöd- och investeringsprogram för social upprustning och riktiga jobb för att bryta nedåtspiralen.

Knegarkampanjen Kiruna / Knegarkampanjen Slakthusområdet Stockholm