Fem myror är fler än fyra elefanter

Knegarkampanjen går tillbaka till grunderna, till arbetsplatserna där kampanjen kommer ifrån. Under veckan har vi delat ut frukostpåsar med politisk information vid en rad arbetsplatser i Kiruna.

Många partier konkurrerar om arbetarnas röster. Men efter valdagen så glömmer de fort vilkas röster som gett dem deras mandat och vems fackavgift som betalat deras valkampanj.

Knegarkampanjen glömmer inte, för vi får inga ekonomiska fördelar av vårt politiska engagemang. Vi knegar vidare på golvet och försöker återuppbygga en rörelse som är så mycket mer än en valkampanj.

Vi kallar vår slutspurt inför valet för ”Fem myror är fler än fyra elefanter” för att påminna om att knegarna är många medan makthavarna är få.