Om deformationsprognoser, stadsavveckling och ansvarslöshet

Den 27 augusti kom LKAB till Kiruna Kommunstyrelse för att informera om läget för stadsomvandlingen.  Tre dagar tidigare hade Nordnytt avslöjat att uppdaterade deformationsprognoser innebär att delar av stadskärnan måste börja tömmas redan 2018.

Knegarkampanjen har en insynsplats i Kommunstyrelsen med rätt att ställa frågor och ta del av all information. i Knegaren 5  rapporterar vi till Kirunas knegare och invånare om vad som kom fram på mötet; att LKABs VD ser det som sitt mål att omvandla hela Kiruna-området till brytvärd malm,  att kommunalrådet tycker att situationen är ”komplex” men att det inte finns ett enda konkret beslut för att igångsätta bygget av nya Kiruna etc. Fakta är alla knegares bästa vän för att inte makthavarna ska dupera oss.

Läs Knegaren 5 för att veta hur det står till med prognoser, markköp, bostadsförsörjningsplaner etc.