Allt fler svartfötter i landstinget

Knegarkampanjen Kiruna stödjer blankrösterna i valet av landstingsråd. Vi skulle själva ha röstat blankt i valet mellan Ögren och Backgård. Ingen av dessa har visat att de har förmåga att möta det behov som befolkningen har av upprustning av sjukvården, såväl vid kusten, inlandet och fjällnära, från golvet och ända upp i ledningen.

Det är klyftan mellan de verkliga behoven, som visades i den senaste gruvolyckan i Kiruna i somras och som sjukvårdspersonalen vittnar om varje dag, och pampväldet bland de politiska partierna som har skapat den politiska krisen i landstinget. De borgerliga partiernas sjukvårdspolitik har testats i borgerligt styrda landsting, med avskräckande resultat. (s)+(v)+(mp) har de facto lämnat brukarna i Norrbotten i sticket under flera mandatperioder. Ingen klarar av att möta vårdbehoven och nu kan de inte längre styra.

Skärmavbild 2014-11-22 kl. 13.51.06

Landstings-sossarna kan inte styra landstinget

Knegarkampanjen Kiruna stödjer blankrösterna trots att vi inte tycker att det bidrar till klarhet att som förtroendevald ta ställning i hemlighet. Men orsaken till det som skett är socialdemokraternas toppstyre och byråkrati som omöjliggör fri debatt och förbjuder oliktänkande. Det visar på behovet av en nystart för arbetarrörelsen.

Vänsterpartiets ryggradslösa agerande inför (s), och deras oerhörda toppstyre som gått så långt i misstroendet mot sina medlemmar att man granskar varandras röster i slutna omröstningar, visar med all önskvärd tydlighet att de inte är något alternativ för arbetarrörelsen. Att de sluter upp bakom det ansvariga landstingsrådet Kent Ögren och kallar missnöjet med honom för ett ”drev”, som om han var ett offer för ondsinta krafter, när han i själva verket fallit på eget grepp och är politiskt ytterst ansvarig, är samma svartfotsagerande som vi sett inom Kirunas socialdemokrati när Anki Nilsson röstade för nedläggningen av Kirunas kirurgi.

Socialdemokraterna kallar de som röstade blankt för förrädare, och socialdemokraten och socialnämndsordföranden Krister Carlsson från Boden säger att de borde brännas på bål. Som Knegarkampanjen Kiruna ser det så är det bara två av sossarna i landstingen som potentiellt inte är förrädare. Både (s) och (v) är fulla av svartfötter.

I valet mellan högermannen Backgård som agerar med stöd av Sverigedemokraterna och Kent Ögren som lett slakten av sjukvården i Norrbotten och utlovat mer av samma sak är det omöjligt att stödja någon av dessa sidor.

Resultatet i valet och i landstingsfullmäktige visar att vi hade rätt i att inget av landstingspartierna kommer lösa sjukvårdskrisen, utan att det som krävs är en regional politisk generalstrejk mot landstinget för vård efter behov och i den rådande situationen måste ett av dess krav även vara nyval i landstinget.

Selberg hånar personalen

Under en debatt förra veckan argumenterade Centerpartiets Gunnar Selberg mot Knegarkampanjens linje för politisk strejk bakom kravet på vård efter behov i hela länet. Han menade att det var ”mer än lovligt naivt” att ”föreningslivet” skulle kunna rädda sjukvården.

Selberg, som själv är arbetsgivare, förlöjligar politiska strejker och kallar fackföreningarna som organiserar majoriteten av oss som arbetar i det här landet för ”föreningslivet”.

stop selbergDet intressanta är att han representerar ett parti som vill införa en rad försämringar i anställningsskydd, löner och arbetsvillkor för ungdomar och 2005 införde politikerna i Frankrike många av de åtgärder som Centern föreslår, med sitt ”första-anställningskontrakt”. Det möttes av politiska strejker och protester i Frankrike som tvingade de franska politikerna att under förnedrande former dra tillbaka sina redan fattade beslut.

Kanske finns det andra traditioner i Frankrike än i Norrbotten, men traditioner är något som man kan bryta och skapa.

Knegarkampanjen revolterar mot traditionerna och säger sanningen om vad som behöver göras. Det kan inte Selberg göra. Han är först som sist arbetsgivarnas representant i politiken. Kommer han i ledande ställning kommer inte minst vårdpersonalen att upptäcka det. Och Norrbottens befolkning att fortsätta ställas emot varandra.

Sjukvården mäts i standard, Kent Ögren och Maria Stenberg!

Insänt till NSD Debatt
I slutet av juni brann det i Kiruna-gruvan och 27 människor fick föras till sjukhus. Ren tur gjorde att landsting(s)ledningen inte fick människoliv på sitt samvete. Hade det behövts kirurgi och varit snöstorm hade det sett helt annorlunda ut. Någon månad senare inträffade en arbetsplatsolycka på LKAB i Kiruna som var nära att kosta en arbetare handen eftersom det inte fanns kirurgi på plats.I fyra år har Knegarkampanjen hävdat att det inte räcker att vädja till nedrustningspolitikerna utan att vi måste bygga en motrörelse i länet med start på arbetsplatserna. Medan LO-facken i länet nu spenderar medlemmarnas pengar för att bedriva valkampanj för (s), samma parti som har monterat ned vården och arbetsvillkoren för fackmedlemmarna, tar Knegarkampanjen sikte på det som ska komma efter valdagen och på patienternas liv och hälsa.

(s)-kandidaterna till att bli landstingsråd skriver i NSD 11 augusti att vården inte kan mätas i pengar. Precis! Den mäts i standard. Bakom politiska floskler – ”korta köerna, höj kompetensen och öka tillgängligheten” – döljer de sanningen av stängda kliniker, personalflykt, vård på livsfarliga vägar istället för på sjukhus, dagsresor kors och tvärs över länet för återbesök.

Det är SOS-läge i Norrbottens sjukvård. Även på specialistenheten Sunderbyns Sjukhus går personalen på knäna och vet inte från ena dagen till den andra vilken ”stafett”-läkare eller -sjuksköterska som bär ansvaret. Bassjukvården i inlandet är närmast obefintlig: där det skulle behövas sjukhus, är det bara öppenvård, och där det skulle behövas öppenvård finns eventuellt sjuktransport. Det ständigt försämrade kostnadsläget har nu matat in ”entreprenörer” i verksamheterna och bäddat för uppstyckning och bolagisering. Notan för stafettpersonalen är skyhög och har inte ökat specialistkompetensen utan uppehåller en personalfront som bara passerar förbi.

Den (s)-märkta ledarsidan i NSD vill den 14 augusti ha en generaldebatt om löner och arbetsvillkor i vården. OK. Kom då med mer verkningsfulla förslag än studielön för specialistutbildningar och trainee-platser. Nu måste generella lönepåslag för befintlig personal fram och tvingande kriterier när det gäller arbetsvillkoren så att vårdkvaliteten kan säkras. Ge redskap för arbetslagen att driva igenom detta. Dessutom måste hela landstingsekonomin lysas igenom. De fem sjukhusen i länet måste få tillbaka BB och kirurgi och bassjukvården i övriga tätorter säkras, till att börja med.

Knegarkampanjen ställer upp i landstingsvalet den 14 september för vi har inget förtroende för de etablerade partierna. Sjukvårdskampen har efter 25 års marscher, protester och debatter nått vägs ände. Nu krävs andra åtgärder.

Knegarkampanjen utmanar nu de största organisationerna i länet med vårdens brukare och personal bland sina medlemmar, fackföreningarna, att förbereda en politisk strejk för vård efter behov. Vi kommer själva att dra igång kampanjen för detta om inte den nya landstingsledningen efter 50 dagar vid makten har presenterat konkreta och utvärderingsbara planer för fem fullvärdiga akutsjukhus, upprustad bassjukvård, höjd standard på arbetsvillkor och vårdkvalitet. Sjukvården mäts i standard – för personal och patienter!

Annika Blomberg, 1a på landstingslistan, Knegarkampanjen

Pressmeddelande: Knegarkampanjen ställer upp i landstingsvalet

6 MARS 2014

Knegarkampanjen ställer upp i landstingsval

Mer än 200 personer stödjer Knegarkampanjens rätt att registrera partibeteckning i valet till Norrbottens landsting.

– Det har varit lätt att samla in namnen, vart vi än kommit har folk velat skriva på. De etablerade partiernas misslyckande inom sjukvård och kommunikationer är enormt, säger Tommy Hjertberg, Knegarkampanjens röst i Kiruna kommunfullmäktige.

Knegarkampanjen valdes in i kommunfullmäktige 2010. Arbetssättet som har utvecklats där följer med till landstinget om vi får väljarnas förtroende.

– Vi håller öppna möten inför fullmäktige och lyssnar av våra väljare. Om kommunen till exempel ska ändra villkoren för sina anställda så sätter vi arbetsplatsen och brukarna först. Knegarkampanjens representanter får aldrig en krona för sina uppdrag, det ingår också i vårt arbetssätt.

Med sin kandidatur till landstinget vill Knegarkampanjen ena länets befolkning mot den sociala nedrustningen av Norrbotten.

– Här sitter vi på varsin ort och skäller. Den mest oseriösa kritiken kommer från lokalpatrioter, som i verkligheten hjälper Kent Ögren att hålla norrbottningarna splittrade.

Knegarkampanjens valmanifest ska ställa vårdbehoven i centrum – inte budgetregler, organisationsmodeller eller politiska agendor.

– Vi behöver BB och akutkirurgi på varje större tätort, men också att personal och brukare har ett avgörande inflytande vid omorganiseringar. Det behövs lite ”jävlar anamma”. Vi vill se en regional politisk entimmes-strejk för att ruska om landstingsledningen. Det fick livliga bifall är vi samlade namn på stan, avslutar Tommy Hjertberg.

Kontakta Knegarkampanjens talesperson Annika Blomberg,
070-7913955