Greklands folkomröstning: rösta blankt eller bojkotta

I åtta år har grekerna levt under svåra villkor, och så kommer det förbli en lång tid oavsett politiska vägval. Grekland måste göra uppoffringar eftersom industriella investeringar hållits tillbaka, ekonomin varit byråkratiskt misskött och de senaste åren tvingats genomgå en chockterapi i regi av EU, ECB och IMF (den så kallade Trojkan).

Trojkans mål: ett eget Mexiko

Trojkan är på väg att driva ner landet i avgrunden. Arbetslöshetssiffrorna slår hela tiden nya rekord och utvandringsvågen av den utbildade ungdomen pågår för fullt, medan sänkta reallöner, kontraktlösa villkor, oändliga arbetsdagar präglar livet för dem som har ett jobb. Fattigdom och barnarbete breder ut sig. Självmord och depressioner har enligt officiell statistik ökat med 35 respektive 270 procent sedan 2010.

Grekerna behöver verkligen göra uppoffringar, och alla partier som bygger sin politik på ”anti-nedskärningar” inser inte ekonomiska realiteter. Men uppoffringar för vad? Trojkans chockterapi innebär en anpassning till det internationella kapitalöverflödets behov och leder knappast mot en trygg och fri framtid. Grekland är på väg att bli ett förtryckt land med villkor som länder i Latinamerika, Asien och Afrika.

Trojkans mål är att omvandla Grekland till sitt eget Mexiko – en skuldkoloni med zoner av billig och nedpressad arbetskraft, utsmyckat med vackra stränder där mer lyckligt lottade européer kan göra av med sina semesterkassor. Bakom sig har Trojkan mäktiga institutioner och Europas rikaste länder.

PASOK, KKE, Syriza – var finns motståndet?

Men var finns motståndet som fick hela landet att skälva 2010-2012? Arbetarrörelsens ledningsparti PASOK har nästan upphört att existera. Efter sig har de lämnat fackliga tomma skal, apati och maktlöshet. Kommunistpartiet KKE vägrar göra något åt maktfrågan utan odlar ”sina” fackföreningar och sitt 5%-parti som en fackla i mörkret för ”socialismen-kommunismen”. Det vänsterpopulistiska Syriza, som sedan januari sitter vid regeringsmakten, har satsat allt på anti-nedskärning och ljuvliga vallöften. Men när det kommit till kritan har även denna regering blivit överens med det internationella kapitalets ombud.

Imorgon ska grekerna rösta om de godkänner Trojkans nya villkor för att ge landet krediter. Men vid det här laget är det tydligt att chockterapin inte haft avsedd effekt. Trojkan har redan misslyckats med det mesta och mer av samma medicin kommer inte att hjälpa. Folkomröstningar är per definition toppstyrda eftersom befolkningen får välja inom trånga ramar, som dessutom ritats av makten själv. Men vi hade uppmanat till en nej-röst om det fanns något alternativ i valet. Så är dessvärre inte fallet.

Även om Trojkans villkor avvisas så har Syriza redan accepterat det mesta. Premiärminister Alexis Tsipras skrev 30 juni ett brev till Jean-Claude Juncker, ordförande för EU-kommissionen, Mario Draghi, ordförande för Europeiska Centralbanken, och Christine Lagarde, direktör för Internationella Valutafonden (IMF). Där lovade han att mer eller mindre genomföra alla Trojkans reformer förutom de inom turistsektorn, som han ville skona från skattehöjningar.

Ska man dra det till sin spets så handlar folkomröstningen om skattesatsen på turistsektorn. Trojkans fortsatta chockterapi godkänns oavsett hur rösterna läggs, och därför uppmanar vi till en blankröst eller bojkott.

En väg bortom euro och drachmer

Maktstriden i Grekland kommer inte att avgöras i Atens parlamentsbyggnad eller Bryssels förhandlingsrum. Hade Knegarkampanjen en systerförening i Grekland hade vi gått gata upp och gata ned i Aten och Thessaloniki för att uppmana arbetare, serviceanställda och arbetslösa att:

– Engagera sina fack och intresseorganisationer eller bilda nya kommittéer för att freda sina kvarter och arbetsplatser mot den våldsamma reaktion som kan komma efter folkomröstningen.
– Samla alla områden som gör sig oberoende av Trojkan och Syriza-regeringen omkring en plattform som syftar till att utvisa Trojkan och alla som samarbetar med den.
– Ta initiativ till en arbetarnas nödkongress med direktvalda delegater och inbjudna arbetare från Europa, för att slå samman bankväsendet och underställa det ett investeringsmonopol, för en nyindustrialisering inriktad på energiomställning och effektivisering av jordbruket.
– Ta ställning för en anti-trojkaregering ur arbetarrörelsen, som verkställer en nödplan för Grekland och bygger en rörelse för att ersätta euron med en enhetsvaluta som avskaffar tyska privilegier.

Allmän skuldavskrivning behövs. Om valet i Grekland.

Det råder eufori i den europeiska vänstern efter SYRIZAS valseger i Grekland medan borgerliga kommentatorer och politiker spyr galla över dem. Vad är det egentligen som har hänt?

För fem år sedan sprack en lånekarusell som den grekiska staten varit indragen i för att pumpa upp sitt budgetunderskott mer än vad EU-reglerna tillåter. Det var de stora finansdrakarna på Wall Street som hade ställt upp med den ena fantasifulla och lukrativa lösningen efter den andra. Regeringen som var ansvarig för karusellen leddes av Nea Demokratia, ett högerreaktionärt parti och de som var ansvariga när det sprack var socialdemokratiska PASOK.

Efter det här sjönk Greklands kreditvärdighet som en sten och de fick inte låna mera. Så finansinstituten på Wall Street kom tillbaka för att designa kraven från EU, Internationella Valutafonden och Europeiska Centralbanken, så att man skulle kunna låna ut till Grekland igen och hålla igång kreditflödet i Europa. Om den grekiska staten istället hade ställt in betalningarna hade det drabbat tyska och franska storbanker och då hade euron kunnat krascha.

Istället framställde man det som att den grekiska befolkningen levt över sina tillgångar och gjorde dem ansvariga. Den grekiska staten ställde mer eller mindre in betalningarna till den egna befolkningen för att fortsätta betala till det internationella bankväsendet och vara med i ”det internationella samfundet”.

Drakoniska sparpaket har genomdrivits sedan dess som har slaktat levnadsstandarden i landet och kastat ut hundratusentals greker i fattigdom. Många har nu lämnat landet.

I valet i söndags fick till slut PASOK och Nea Demokratia som drivit igenom allt detta på hemmaplan, släppa ifrån sig regeringsmakten till ett nytt ”vänster”projekt – SYRIZA – som har lovat att det nu ska vara slut på åtstramningarna och att den ”nationella värdigheten ska återupprättas”. Men saken är ju den att SYRIZA redan har gått med på att stanna inom EU-klubben och valutan. Partiledaren Tsipras har rest världen runt för att träffa centralbankschefer och finansdrakar och dagen efter valet slöt han en regeringskoalition med rasister och högernationalister.

Valsegern kan till stor del naturligtvis förklaras med att det grekiska folket har fått nog av fattigdom och misär, men de hade fått nog redan 2011 när PASOK-regeringen satte in kravallpolis mot demonstranter och tårgasade stora delar av centrala Aten. Det som har hänt sen dess är att stödet för PASOK mer eller mindre har utraderats och många korrupta politiker därifrån samlas nu i SYRIZA. Det är faktiskt en uppsjö av PASOK-parlamentariker som lägligt nog bytt partikostym. Sen förra valet har man följaktligen inte sett till SYRIZA i några av de grekiska folkrörelserna som upprätthåller livet i landet. Deras fana är helt borta från gatan och de har lämnat unga anarkister att ta striden med nazisterna i Gyllene Gryning som begår mord och andra hatbrott beskyddade av polisen.

SYRIZA är en parti med vänsterlutning som vuxit explosionsartat ur missnöjet men det kommer inte att kunna vända utvecklingen med enbart förhandlingar om återställd köpkraft, för i grunden finns ett land som sedan länge är avindustrialiserat och utlämnat åt turism- och bankkapitalet. Arbetarklassen i landet har smält samman till en spillra som finns i rostiga stålverk och nedgångna oljeraffinaderier. För att klara sig har gemene man hänvisats till tjänster och gentjänster och korruptionen är en samhällsplåga långt in i basmiljöerna. Stödet för SYRIZA är därför en kombination av hatet mot åtstramningar och fattigdom, av ropen på ”nationell värdighet” och av rädslan för det okända. Nu när SYRIZA tagit makten över statsapparaten är risken stor att de också börja dela ut förmåner som alla partier gjort i alla tider i Grekland för att sälja trygghet för lojalitet.

Den europeiska arbetarrörelsen måste givetvis gratulera den grekiska befolkningen till att ha blivit av med Nea Demokratia-regeringen och deras illa maskerade samarbete med Gyllene Gryning. Vi gratulerar dem också till att ha mosat EU-fjäskarna i PASOK, och vår solidaritet bör inriktas på kampanjer riktade till arbetsplatser och arbetslag för ett återindustrialiserat Grekland där den sociala servicen och livsmedelsproduktionen kan komma igång igen. Det är hela den skulduppumpade och internationella gangsterekonomin som måste få ett stopp med start i allmän skuldavskrivning. Om inte produktionen i Grekland kommer igång igen så att samhället kan upprustas, så riskerar SYRIZA istället att bli vänsterns sista suck av förlorade illusioner och framtidshopp och sluta som en katalysatoreffekt för nazistiska Gyllene Grynings verkliga genombrott.

Euro-krisen och vad som händer i Grekland

I parlamentsvalet i Grekland i juni lyckades de gamla partierna (Nea Demokratia och PASOK), som tillsammans med internationella finansinstitut och banker försatt landet i bankrutt och sammanbrott, med en hårsmån klamra sig kvar vid regeringsmakten.

Utmanaren SYRIZA som inom loppet av 6 månader hade gjort en kometkarriär i opinionsmätningar (från 2% till 30%) hamnade utanför. De balanserar idag på gränsen till att bli största parti och förväntas av många ta över regeringsansvaret vid nästa kris.

Det socialdemokratiska PASOK håller på att utplånas och faller under 6% i vissa mätningar.

Samtidigt så kommer alltfler rapporter om det nazistiska riksdagspartiet Gyllene Grynings våldsamma räder mot invandrare och fattiga. De delar dessutom ut flygblad med tydliga budskap till homosexuella; ”När vi jagat bort flyktingarna är det er tur”. Polismakten sympatiserar öppet med dem och rensar Aten på papperslösa invandrare i ”Operation Sopkvast”. 

I en brevväxling med svensk-grekiska familjen Tzelalidis-Blomberg i västra Grekland, aktiva i den lilla utomparlamentariska vänsterkoalitionen ANTARSYA, får vi följande situationsbeskrivning av vad det är som händer och vad som väntar:

demonstration _Grekland

Utanför parlamentet i Aten

2013 kommer att bli ett otroligt tufft år för alla i Grekland. Det är det tredje stora sparpaketet som nu drivs igenom. Arbetslösheten är den högsta i Europa och ungdomsarbetslösheten närmar sig 60%. Häromdagen gick två stora nationella butikskedjor i konkurs med tusentals anställda. Alla statligt anställda har fått 30% löneminskningar och mer är att vänta. I vår familj vet vi inte numera om vi får lön i slutet av månaden.

De pågår en stor utvandringsvåg till norra Europa, Australien och Gulfstaterna. De som inte kan lämna landet lämnar sina belånade bostäder och trycker ihop sig hos anhöriga. Numera lever tre-fyra generationer återigen under samma tak, lever på några enstaka löner och återupptar odling för självhushållning så långt det går.

Priserna har sjunkit en del men vissa saker har vi inte råd med längre. Ved ersätter nu eldningsoljan som energikälla för hushållen och röken ligger tät över städerna från alla vedpannor. Larmrapporter har börjat komma om hur hälsovådligt detta är.
Nu sa de på nyheterna att om staten inte lyckas dra in det som de avtalat med ”trojkan” (EU-kommisionen, ECB och IMF) innan ett visst datum, så kommer det att bli automatiska avdrag på alla statliga löner och pensioner. Automatiska! Vi har, utöver löneminskningar och standardsänkningar på olika vis också betalat ”akut-skatt” många gånger och nya pålagor läggs på elräkningarna. Om man inte kan betala stänger de av elen.

Vilka protester pågår idag och hur agera olika arbetarkollektiv?

Efter den stora protestvågen förra året och valet i somras så har polisen punktbevakning dygnet runt av tex Syntagma-torget framför parlamentet i Aten, så att folket inte ska komma tillbaka dit. Överhuvudtaget är det en polisstat som växer här med ständiga räder och patrulleringar i centrum, och de jobbar nära Gyllene Gryning. I vår stad har de lokal vägg i vägg så det är ju bekvämt för dem.

Ungdomar är väldigt uppgivna och politiskt hemlösa. De enda arbetargrupper som bedriver uthålliga protester är kommunanställda för de hotas av uppsägningar. Men många som inte har fått löner på kanske 6 månader lägger ned arbetet.

Vi känner oss besegrade och de etablerade partierna på vänsterkanten och i arbetarrörelsen har inget att erbjuda. PASOK som är den grekiska korruptionens motor faller ihop som ett korthus nu. Råttorna som flyr det sjunkande skeppet sugs upp av SYRIZA. De jobbar nu hårt på sitt respektabla yttre och har helt övergivit oss. Det var bara ANTARSYA, anarkister och ungdomar som tex slöt upp när Gyllene Gryning försökte genomföra en av sina fascistoida ”matutdelningar” på ett torg här i stan. Trots att de hade stöd av polisen var de tvungna att avbryta för de blev överflyglade av oss. Men SYRIZA har sedan länge gjort sig osynliga. I demonstrationer mot krispaketen lyser de med sin frånvaro. KKE är ännu bedrövligare med sina separata samlingsplatser och egna marschvägar. De vägrar att överhuvudtaget beblanda sig med andra och undviker all maktkamp. De verkar vara väldigt rädda om sina riksdagsmandat.

Apropå SYRIZA, vad tror ni om partiledaren Tsipras turne i Europa och USA?

tsipras

Tsipras. SYRIZA

Ha! Det där handlar om att ”trojkan” förbereder sig på att SYRIZA ska ta hand om regeringsmakten efter nästa regeringskris och/eller val. De sitter bara och väntar på att få det mogna äpplet i sin hand. Så nu vill alla träffa Tsipras. Han var i Tyskland i måndags och träffade Schäuble som är finansminister och minst sagt hatad i Grekland för deras krav på att vi nu på något perverst sätt ska ”rädda euron”. Trots att de enligt media inte var överens så är det väldigt märkligt att Tsipras, som inte ens sitter i regeringen, åker världen runt och träffar regeringsledamöter. Nästa vecka bär det av till USA och då väntar samma teater. Man ska ha klart för sig att Tsipras inte är någon arbetarledare utan akademiker och politisk karriärist med ganska gott om pengar.

Kan en regeringskris vara nära förestående?

Den är aldrig långt borta. Just nu så krisar både Nea Demokratia och PASOK pga en lista på folk i maktställning som upprättats av IMF-chefen Lagarde. På den listan fanns det över hundra personer som ägnat sig åt skatteflykt i stor skala och som satt förmögenheter på schweiziska bankkonton. Men som av en händelse så försvann listan ett tag och när den dök upp igen var massor av namn borttagna. Så nu krisar regeringspartierna om detta. Det händer faktiskt att en och annan minister får fängelsestraff. Häromåret så var det en som åkte dit på olagliga vapenaffärer.

akropolis och cigg

Av: Alexandros Georgiou

Politiken i Grekland är fylld av korruption och kriminalitet och den har sipprat ned till vanligt folk som ser sig om efter beskyddare i maktens korridorer. SYRIZA håller nu på att ta PASOKs plats i det politiska landskapet. En stor det av deras medlemstillströmning kommer från det hållet och de riksdagsledamöter som lämnat PASOK, men som sitter kvar i riksdagen som politiska vildar, är en bra buffert för dem att ösa ur.

Vad gör ni i ANTARSYA i det här läget?

Vi är väldigt få och inte så unga, men vi har lite upplysningsverksamhet om andra synsätt när det gäller krisen och ekonomin. Det är ju till exempel så att Grekland knappt exporterar någonting längre och vår egen livsmedelsproduktion håller på att slås ut. Vi var en gång självförsörjande på socker men är nu total importör. Vi har sol hela året men får inte utveckla solenergi för att inte konkurrera ut Tysklands solpanelsproduktion nu när de ska stänga sin kärnkraft. I affärerna numera hittar man tomater och vitlök från Kina för att de är billigare än våra. Vi kan inte sälja oliver, apelsiner med mera i Europa som istället handlar med Mellanöstern. Nej, det här är helt absurt. Vi vill att man ska sluta betala på lånen, de har bara använts för att trasa sönder ekonomin, och låta euron krascha. För inom ramen för EU slås alla framtidsmöjligheter sönder och samman för oss. Man blir vansinnig när man hör Sveriges finansminister Anders Borg säga att ”Grekland måste få igång sin export”. Det är ju precis det vi inte får.

Annika Blomberg

Grekland behöver en anti-trojka regering

Grekland behöver en anti-trojka regering  

Återinförande av drachmer är ingen utväg för Grekland

SYRIZA kan få nyckeln i sin hand i valet 17 juni

SYRIZA måste ta det ansvar för arbetarrörelsen som förväntas av dem, och bilda en regering mot trojkan som kräver betalningsuppskov, en devalverad enhetsvaluta för hela EU-området, inhemsk banksammanslagning, och som genomdriver samhällsupprustning genom anställning av alla arbetslösa.

Grekland befinner sig i en pågående statsbankrutt och samhällskollaps. Här ser vi det mest extrema uttrycket för totalkrisen i hela EU. De åtgärder som genomdrivs av EU-kommissionen, ECB och IMF (tillsammans bildar de ”trojkan”) står på dagordningen i hela Europa i varierande grad. Om samhällsförfallet kan hejdas i Grekland och en ny ordning genomdrivas, baserad på arbetares och maktlösas villkor, sätts goda exempel för resten av Europas knegare. Om inte, hotas vi alla av angreppen på rättigheter och levnadsstandard.

Det är uppstickarna SYRIZA som nu kan få nyckeln i sin hand för att bilda en anti-trojka regering. De ligger högt i opinionsmätningarna inför valet och verkar kunna bli betydligt större än arbetarrörelsens andra partier. SYRIZA måste då ta det ansvar som läggs på dem och bilda regering tillsammans med socialdemokratiska PASOK (utan Papandreou-klicken), kommunistiska KKE och Vänsterdemokraterna för att köra ut trojkan.

Situationen i Grekland står och väger och högerns mot-revolution är inte långt borta. Om SYRIZA väljer att hålla tillbaka kraften hos befolkningsmassorna istället för att mobilisera hela samhället för att köra ut trojkan och deras politiska ekonomi, riskerar man att släppa lös dessa mordiska krafter. Redan nu pratar högern om behovet av ”starka ledare”, ”en järnhand” som skapar ordning. Vad det betyder känner vi till allt för väl: 1900-talets militärdiktaturer och fascistiska regimer grep makten just med sådana motiv.

Om SYRIZA menar allvar med sin valplattform krävs

  • Bildandet av en arbetarpartiernas koalitionsregering som kör ut trojkan från grekisk politik och ekonomi
  • Att denna regering kräver ettårigt betalningsuppskov på statsskulden till att börja med
  • Att denna regering driver kravet på en ny enhetsvaluta för hela EU som devalveras till de sämst ställda EU-ländernas villkor
  • Att denna regering sätter stopp för alla betalningar till inhemska banker tills en banksammanslagning genomförts. Därifrån kan krediter riktas om till landets industrier, allmännytta och sociala tjänsteverksamheter, istället för att blåsa upp brottsliga finansinstitut och banker
  • Att denna regering höjer minimilönerna till 1500 euro/månad, inför frivillig pensionsålder vid 55 och anställer alla arbetslösa i en vakanspol för social upprustning och nyindustrialisering, med start i en uppgradering av infrastrukturen och av kollektiva vägnät, fram tills dess att pengarna från betalningsuppskovet tar slut

Dessa åtgärder skulle innebära ett ekonomiskt undantagstillstånd för Grekland och ett nödrop till resten av EU.

Ny enhetsvaluta krävs

Genom ett sådant undantagstillstånd och samtidig upporganisering av arbetarorganisationer, gamla och nybildade, kan grunden läggas till en ny produktionsordning baserad på arbetslagen. En produktionsordning baserad på arbetslagen (inte på stater eller bolag som båda är integrerade i finansmarknaderna) är i sin tur det enda som kan hejda plundringståget från internationella banker och finansinstitut, som sker med trojkans hjälpande hand, och det enda som kan sätta igång produktionsapparaten igen för investeringar och social upprustning. Detta alternativ är hundrafalt mer realistiskt än en återgång till den gamla valutan drachmer, som skulle innebära isolering och självsvält för den nedkörda grekiska ekonomin, istället för en offensiv mot tillväxt och socialisering.

Återinförd drachmer och
isolering innebär självsvält

Många arbetare och maktlösa kommer att lägga en röst med stora reservationer på SYRIZA i valet 17 juni. Behovet av en anti-trojka regering känns inpå bara huden för flertalet. SYRIZAs egen plattform stakar visserligen inte ut en konsekvent väg för att realisera den, och SYRIZA har inte heller insett behovet av ett all-europeiskt nödrop för en devalverad enhetsvaluta som ersätter den skulduppblåsta euron. Ändå tyder mycket på att SYRIZA kommer att få ta ansvaret efter valet.

Det som då krävs är en politik både för att mobilisera alla landets arbetslag/arbetslösa till självorganiserade sammanslutningar mot trojka-politiken, och samtidigt utropa ekonomiskt undantagstillstånd. Samhällskollapsen och valet i Grekland är en angelägenhet för knegare över hela EU. Alla våra regeringar är utskott på EU-kommissionens, ECBs och IMFs styre. Därför skulle Knegarkampanjen, om vi hade rösträtt i det grekiska valet den 17 juni, lägga en lika reserverad röst på SYRIZA och vi skulle rikta våra krav på en anti-trojka regering till dem och göra allt för att bidra till den upporganisering av arbetslagen som krävs för att lägga grunden till en ny produktionsordning.