Öppna listor i valet

10 april är sista datum för partier att anmäla de kandidater som ska stå på valsedlarna för att garanterat få dem tryckta till 31 juli. Knegarkampanjen har därför anmält två ”garantilistor” till Länsstyrelsen – en för Kiruna kommunfullmäktige och en för Norrbottens Läns Landsting.

Detta är endast preliminära listor som ger oss en bortre säkerhet. På ett valkampanjsmöte nyligen beslutades dels att ta sikte på en slutgiltig lista fram emot sommaren, dels att hålla listorna öppna fram till valdagen.

Orsaken är den modell på valrörelse som vi bedriver: vi engagerar folk löpande i aktiviteter och vill se att Knegarkampanjen förblir en bred, öppen och arbetardemokratisk plattform. Därför kommer med all sannolikhet Knegarkampanjens listor att hinna förändras under kommande månader, både vad gäller ingående namn och deras ordning.

På så vis kan vi föra in dem som engagerar sig och som får förtroende bland arbetande människor, i de församlingar där de politiska besluten tas.