Nya tider – planering pågår!

Knegarkampanjen ska ge vårt bidrag till en landsomfattande opinion för att på valdagen fälla Reinfeldts Alliansregering och tränga tillbaka Sverigedemokraterna.

Vi planerar därför en kampanj för att sporra andra arbetare, och andra maktlösa låginkomsttagare (unga, långtidsarbetslösa och pensionärer), att samla sig för att själva bygga likartade kampanjer på sina orter.

För detta ser vi två uppgifter; för det första att besegra Reinfeldt och, för det andra, att blockera en (s)-styrd regering från att fortsätta Reinfeldts ”arbetslinje” och regeringens politik för konstgjord kapitalbildning.

Sedan 2010, när Knegarkampanjen erövrade ett mandat i gruvstaden Kirunas kommunfullmäktige för att vara knegarnas öra och röst i politiken, har vi fungerat som ett pådrivande komplement. Vi har nu sett att det inte räcker.

De medlemmar inom Knegarkampanjen som fördes fram till fronten inom gruvfackets strider under 2013, har givit besked om det arbetsgivarfjäsk, korruption, hot mot medlemsaktiva och toppstyrning som härjar inom fackföreningarna. Våra förtroendevalda i kommunpolitiken har givit besked om ett sönderbyråkratiserat system som är helt oförmöget att göra något åt regerings- och EU-politiken.

Därför behövs en knegarnas nybyggarrörelse i varenda industriort, förort och bland ungdomar.

Inom Knegarkampanjen håller vi därför på att ta fram en politisk deklaration med delmål och ett handlingsprogram.

Knegarkampanjen är alla maktlösa låginkomsttagares politiska egendom. Det är inte ett parti, utan en öppen samlingspunkt för en nyorientering och vi tror att det är bra att ha det så över valåret. Framöver vore det dock bra om det gick att bilda en fastare organisation av politiskt aktiva knegare, mot bolagsledningar och byråkratvälden med ett mer utförligt program för hela arbetarrörelsen.

För Knegarkampanjen / Annika Blomberg