Kommunfullmäktige 23 februari

Knegarkampanjens Tommy Hjertberg hade mycket att göra på veckans kommunfullmäktigemöte 23 februari. För det första så var det frågan om att börja förhandla med ett antal byggfirmor och fastighetsbolag om markanvisningar i nya centrum. Bolagen, dvs PEAB, Skanska, NCC, KBAB, LKAB plus någon till, hade lämnat in anbud med skisserade bostadskvarter, hotell, butikslokaler etc. Knegarkampanjen hade redan tidigare föreslagit att kommunen skulle kräva garantier i anbuden för rimliga hyresnivåer men blivit nedröstad. Och mycket riktigt, i anbuden fanns det mest bostadsrätter och kommersiella lokaler inritat. Det var bara KBAB som hade planerade hyreslägenheter i sitt anbud men utan garantier för att nuvarande Kirunabor som tvingas flytta dit ska hållas skadeslösa.

Tommy Hjertberg kritiserade Vänsterpartiet i kommunledningen för att inte ens leva upp till den bostadspolitik som man propagerar för på sin egen nationella hemsida. Där säger man nämligen att man vill prioritera hyreslägenheter i alla nybyggnadsprojekt och att boende som tvingas till högre kostnader vid ombyggnader ska få stort inflytande över renoveringar o dyl.

KF 23 feb

Tommy Hjertberg i talarstolen angående markanvisningar i Nya Kiruna

Tommy Hjertberg ville först att fullmäktige skulle avslå hela ärendet eftersom det inte fanns något skydd för hyresgästerna. När detta avslogs så föreslog han att Hyresgästföreningen och berörda bostadsrättsföreningar ska få vara med vid förhandlingarna med bygg- och fastighetsbolagen. Detta hånades av Vänsterpartiets Niklas Sirén som är vice kommunalråd, trots att det är exakt vad Vänsterpartiet säger sig stå för på sin nationella hemsida. Han påstod att det vore olagligt att ställa krav på byggherrarna och ta in berörda föreningar i förhandlingarna fast det är helt i linje med vad hans eget parti påstår att de vill och kräver. Vanliga knegare ska nog inte fästa så stor vikt vid vad Vänsterpartiet skriver och säger i fortsättningen utan vid vad de gör. Även detta förslag avslogs alltså.

På mötet avhandlades också två motioner från Knegarkampanjen, en om kommunal svenskundervisning för asylsökande och en om förbättrad busstrafik. Kommunledningen (s, v, fi, m, sl) avslog båda förslagen.

Saken är den att väldigt många asylsökande i Kiruna – som vill och skulle kunna arbeta inom kommunen som har personalbrist – idag går sysslolösa eftersom de inte får någon svenskundervisning sedan Migrationsverket slutade bedriva detta. Det skulle vara en win-win-lösning för alla om kommunen kunde bereda dem som vill ut på arbetsmarknaden svenskundervisning och det skulle även vara en konkret åtgärd för att överbrygga den klyfta som finns idag mellan permanent boende och asylsökande. Men det gick såpass långt i debatten att Vänsterpartiets Niklas Sirén påstod att det skulle vare ett dåligt ”incitament” för hela asylprocessen om kommunen löste språkfrågan för några asylsökande i Kiruna. Tommy Hjertbergs omdöme om detta var att kommunledningen är kallhamrade byråkrater.

Angående busstrafiken så var det andra gången som Tommy Hjertberg föreslog en utvidgad busstidtabell för att passa skiftarbetare bättre och med trafik helgkvällar/nätter när folk behöver kunna ta sig hem från krogar och restauranger. Behovet är väldigt påtagligt framförallt för kvinnor och ungdomar men än en gång var svaret att ”vi ser över frågan”. Vänsterpartiet anklagade Tommy Hjertberg för att vilja ta åt sig äran av de förändringar som kommunledningen planerar till nästa avtalsperiod som börjar till sommaren.

Ibland undrar man om de får logiken att gå ihop inför sig själva eller om det bara handlar om att dölja det egna ansvaret för att de uppenbara behoven inte blir tillgodosedda, år efter år. Förra gången som Knegarkampanjen föreslog busstrafik för skiftgående och på helgkvällar så avslogs den med samma motivering, så det är nog tveksamt om kommunledningen kommer att leva upp till sina löften den här gången heller.

Gör verklighet av planerna!

Skärmavbild 2014-04-13 kl. 10.21.05

För första gången på de 10 år som gått sedan det beslutades om att flytta Kiruna, så finns det nu en plan värd namnet, en plan som det går att fylla med social upprustning för Kirunaborna.

Planen kallas Utvecklingsplan för Kiruna och alla kan läsa den genom att klicka på bilden ovan. Detta är en detaljerad framtidsritning med bostäder, handel, social service, kulturliv och idrott, mötesplatser för människor och stad och natur, moderna trafiklösningar och möjlighet till befolkningstillväxt.

Huvudproblemet med planen är att de ekonomiska villkoren inte är klara och att man håller på att förhandla fram dem utan insyn från berörda Kirunabor. Det är tjänstemän från kommunen och LKAB som sitter och bollar dokument mellan varandra och vi från Knegarkampanjen har inte fått några svar på vilka principer som ska gälla för hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, butiksägare i det som kommer att bli Gruvstadspark 2. Inte heller är vare sig Hyresgästföreningen eller någon annan intresseorganisation inbjuden som part vid förhandlingsbordet.

Kommunledningen har sagt att avtalet om Gruvstadspark 2 ska klubbas innan sommaren så det är bråttom att sätta tryck på dem som förhandlar. Det är dags att alla som är berörda nu gör sin röst hörd, framförallt gäller detta de boendes intresseorganisationer.

Utan ett genombrott i avtalet om Gruvstadspark 2 med minst ”nyckel-mot-nyckel” för alla som bor och verkar i gamla stadskärnan kommer folk inte ha råd att följa med och då kommer inte Utvecklingsplanen att vara värd mer än färgtrycket på pappret.

Som enskild Kirunabo kan man såklart också maila makthavare (tex kommunalråd, kommunchef, samhällsomvandlingschefen på LKAB m fl) och framföra behov och krav. Men framförallt kan man  komma förbi på Knegarlokalen och snacka om vad vi kan göra tillsammans för var och en kan inte ensam sätta kraft bakom orden utan det behöver vi göra samlat.

För nu ska planerna bli verklighet!