Uppdrag granskning om Northland

I onsdags visade Knegarkampanjen det reportage som Uppdrag granskning gjort om Northland Resources uppgång, kriser och slutliga konkurs.

En liten skara kom och diskussionerna drev förståelsen framåt. Varför gick det åt skogen? Uppdrag gransknings reporter verkar förklara det med inkompetens och girighet i företagsledningen. Visst, bolagets kalkyler stämde inte på långa vägar och de höga färdigställandekostnaderna för gruvan utanför Pajala utlöste en serie kriser som till sist ledde till Sveriges största konkurs.

Men vad som inte blir nog bra belyst, enligt oss som såg reportaget i onsdags, är den affärsidé som Northland hade och hela länets makthavare ställde sig bakom. Det är på sitt sätt talande att landshövdingen, Pajalas kommunalråd, tunga företrädare för arbetarrörelsen och många andra hjälpte till att undanhålla sanningen om finanserna, fuska med miljöprövningarna och ragga investerare även bland småsparare. Detta bedrägeri ruinerade vissa och skickade andra i arbetslöshet.

Men säg att att malmpriserna skulle ha hållt sig över de 137 dollar per ton som bolagets kalkyler krävde (idag cirka 46-47 dollar). Hade det varit Tornedalens räddning? Mötet ifrågasatte det.

Gruvan var helt inriktad på rovdrift, och på de premisserna fick de tillstånd och politiskt stöd att sätta igång med primitiva anläggningar och transporter, som enbart kunde bära sig under rekordhöga järnmalmspriser. Det var aldrig tänkt att bli någon långsiktig utveckling av Tornedalen utan en frenetisk och uttömmande exploatering av naturresurserna.

Mötet diskuterade många andra saker som kan läsas ur detta tragiska facit, till exempel den rättslöshet som finns i att vara lönearbetare, vilket bevisas juridiskt av de svenska lagarna för arbetsmarknaden, och praktiskt av fackföreningarnas nästan religiösa lydnad mot spelreglerna som kapitalägarna och deras intresseorganisationer i politiken ställer upp.

Men många frågor blev obesvarade och därför kommer vi att visa reportaget ett par gånger till. Nästa visning är på Adolf Hedinsvägen 35, torsdag 16 april klockan 18.00, välkommen dit.

***

Läs även älde artiklar i frågan

Ställ (s) till svars för Northland

Ta ansvar i Pajala!

Samordna gruvorna under arbetarnas överinseende

Inget tryck, inget spår! (Annika Blomberg i NSD)

Öppet möte om Northland

På onsdag bjuder Knegarkampanjen in till ett möte om situationen i Pajala efter gruvbolaget Northlands konkurs.

Vi kommer att visa Uppdrag gransknings reportage ”Det svarta hålet” med kommentarer och diskussion.

Hade katastrofen kunnat undvikas och i så fall hur? Vad lär Northland oss gruvarbetare och invånare i Malmfälten?

Välkommen till Adolf Hedinsv. 35 på onsdag 18.00.

Ställ (s) till svars för Northland

Svenska Dagbladet har gjort en kartläggning av Northland-etableringen i Kaunisvaara och personbanden mellan ”aktörerna”. Den visar att befolkningen och arbetarna har förts bakom ljuset av ledande norrbottniska socialdemokrater.

SvD skriver 28 januari:

”De som SvD Näringsliv pratat med och som har haft insyn i Northlands resa säger att bolaget hade för bråttom att gå från noll till fungerande anläggning. SvD Näringsliv kan nu dessutom berätta att stora delar av underlaget var baserat på glädjekalkyler. De hundratals konsulterna visste inte hur dyrt det var att driva en gruva. Prognoser för valutakurser och järnmalmspris uppdaterades inte tillräckligt ofta. Förarbetet visade sig ha stora brister, berättar personer med insyn. Det var så illa skött att när den nya gruvledningen kom in på hösten 2012, många från Boliden, rev de upp de gamla kalkylerna och gjorde om budgeten från grunden.”

Dåvarande VDn Waplan säger till SvD att han kände till och informerade styrelsen om miljardhålen i verksamheten. Det bör alltså inte vara någon nyhet för den socialdemokratiska kamratklubben som varit indragna, att projektet var ett luftslott med enda syfte att skapa kortsiktiga vinster för bolagsledningen under prisboomen, och sedan stänga.

En professor i nationalekonomi som tidningen Arbetaren har pratat med, Hans Lööf på KTH, säger dessutom:

” -Den nuvarande modellen välkomnar oseriösa aktörer. Företagen kan, som Northland, skydda sig bakom en moderkoncern, som inte själv tog någon större risk. Man fick en hel del av finansieringen av svenska skattebetalare.” (Arbetaren 12 december 2014)

Det finns naturligtvis ansvariga i regeringsställning för det här vansinnet. Men lokalt är det socialdemokratin som måste ställas till svars. Regionala och lokala (s)-höjdare återfinns på alla strategiska poster i kommunen, länsstyrelsen, Pajala Utveckling AB, Norrbottens Handelskammare, Företagarna Norrbotten, IF Metall och på ledande poster i Northland. Socialdemokraterna har rusat till företagets tjänst och dessutom helt uppenbart deltagit i mörkläggningen av vad som verkligen skedde.

Svågerpolitiken och karriärismen i bolagsintressets tjänst illustreras bäst av Harry Rantakyrös bana och mutanklagelserna som har riktats mot honom i SvD.

rantakyröDen fd facklige ordföranden i Gruvtolvan flyttade till Pajala 2010 och blev socialdemokratisk kommunpolitiker. Han satt i kommunstyrelsen och röstade för Northland-etableringen samtidigt som han av partikompisen Jonas Lundström, vice VD på Northland, hade erbjudits jobb som personalspecialist i bolaget. Rantakyrö tillträdde alltså tjänsten samtidigt som han gjorde partikarriär och sedermera blev kommunalråd. Han kan omöjligt ha varit oinformerad om det verkliga läget.

Riksenheten mot korruption har nu inlett en förundersökning om mutbrott. Men även om åtal skulle väckas så verkar socialdemokratin i Norrbotten vara immun mot sådana blessyrer. Det senaste tillskottet i kommunalrådskretsen Niklas Nordström i Luleå, jobbade ju så sent som för ett par år sedan åt Prime, ett lobbyingföretag med uppdrag att plantera näringslivsagendan inom socialdemokratin.

IF Metall kan inte heller två sina händer och säga att man inget visste. Facket har rätt till representation i bolagsstyrelsen och IF Metall-avdelningen är en alltigenom en socialdemokratiskt kontrollerad förening. Utspelen i media och fackeltåget på stan där hela stan slöt upp, framstår allt mer som en enda stor charad för att föra alla arbetare, oavsett partisympatier, i Norrbotten bakom ljuset.

Vem bär ansvaret för en gruvetablering som enbart hade som syfte att spekulera i en prisboom, som nu dessutom är anmält för miljöbrott och som ställt en hel bygd inför en hotande kommunkonkurs och arbetslöshet? Det är ledningen för Norrbottens socialdemokrati som måste ställas till svars.

Annika Blomberg

Insänt: Spotta inte på gruvarbetare!

Det skrivs mycket på nätet. Jag läser både det ena och det andra. Igår läste jag tex att gruvisar som strider för jobben och bekämpar Northlands och LKAB:s rovdrift är av samma sort som invandrarhetsare. Vi som kräver industrialiserad drift, transporter och vidareförädling av malmproduktionen, är alltså lika människofientliga som SD och fascistiska grupper?!?!

Det är en som heter Lundström skriver i tidningen Internationalen den 11/12 att ”Det är inget okänt fenomen att ekonomiska och politiska makthavare använder sig av det kapitalistiska systemets kris för att ställa människor mot människor. Vi har sett det när det gäller gruvboomen. Gruvmotståndarnas krav på ett långsiktigt miljömässigt hållbart nyttjande av markerna ställs mot gruvförespråkarnas tro på att kortsiktiga gruvjobb kan rädda bygden. SD använder sig av invandringen på ungefär samma sätt: vi kan rädda den sjunkande båten om vi bara gör oss av med dem som kliver ombord just nu.”

Grönvänstern menar alltså att vi är lurade när vi försöker organisera oss mot rovdriften med krav på att malmen faktiskt ska brytas på våra villkor och användas av samhället? Grönvänstern menar att vi springer globalkapitalets ärenden? Den inställningen, att spotta på gruvarbetare, hjälper inte till att binda samman kampen för miljön och arbetarrörelsen. Usch!

Jonte

Ta ansvar i Pajala!

Northland Resources stängning av gruvan i Kaunisvaara är ett hårt slag mot hela gruvarbetarkollektivet i Norrbotten och mot befolkningen i Pajala kommun. Det som nu händer har ingenting med samhällsansvar att göra, utan handlar om att säkra så mycket resurser som möjligt till ägarna. Samtidigt står fackledningarna och kommunpampar som ska företräda arbetarrörelsen passiva och lägger hela frågan i direktörernas händer. Om deras politik får fortsätta så är det de anställda och lokalsamhällena som kommer att få ta hela smällen.

Det som behövs nu är att sätta arbetarrörelsen på fötter för att säga ifrån mot bolagsledning och makthavare. Krisens bördor ska inte bäras av vanliga knegare. Vi kräver:

ATT  uppsägningarna ska dras tillbaka och att personalen i första hand ska sysselsättas med att färdigställa produktionsanläggningar och andra behövliga projekt, i sista hand permitteringar med full lön

ATT den (s)-dominerade regeringen ska hålla personalen skadefri från sina villalån och Pajala kommun tilldelas en nödsumma för att hålla uppe igångsätta sociala utvidgnings- och uppbyggnadsprojekt

ATT Northlands direktörer ska betala tillbaka sina bonusar och fallskärmar, för förvaring inom Pajala kommun

ATT kvarstående medel i kassahållningen ska redovisas öppet från bolagsstyrelsens sida.

ATT den (s)-dominerade regeringen gör en offentlig snabbutredning om konsekvenserna av den extremt låga markhyran och minimala exploateringsskatten som avkrävts Northland.

ATT Northlands malpåseperiod används till full utbyggnad av transportvägar och en järnvägslinje från malmbanan till Pajala.

ATT ett nytt bolagskontrakt upprättas, enligt vilket de anställdas fackliga företrädare ska tilldelas vetorätt för att kunna stoppa varje produktionsplan som går ut på högt uppdriven rovdrift och kortsiktig lönsamhet.

De som kan sätta kraft bakom dessa krav är i första hand det samlade gruvarbetarkollektivet i Norrbotten och deras fackliga organisationer. Som ett första steg behöver Gruvklubbarna 135, 4, 136 och 12 samlas till ett stormöte av medlemmar för solidaritetshandlingar med Pajalaarbetarna på kort varsel