Jakten på arbetaroppositonella i Kiruna

Läs rapporten. Klicka på bilden

INLEDNING

Knegarkampanjen är en politisk förening för vanliga jobbare som inte får sin röst hörd i politiken. Vi uppmanar alla våra aktiva och sympatisörer att engagera sig i föreningslivet, särskilt i arbetarföreningar såsom facket och hyresgästföreningen. Vi står för politisk frihet i facket, det vill säga att inget parti ska styra fackets inre liv. Vi anser samtidigt att fackföreningsrörelsen som är Sveriges största folkrörelse måste kunna ställa kollektiva och självständiga krav och försöka förena sina medlemmar i en opposition till borgerlig politik, slåss för en självständig plattform där medlemmarnas intressen sätts i fokus. Knegarkampanjen kämpar för medlemsmakt mot pampvälde och toppstyrning. Vi är svurna fiender till byråkratiska envälden och bolagsmakt och är den enda arbetaroppositionen i Kirunas politiska liv.

Under det senaste året, drygt, har jag som är Knegarkampanjens talesperson och framförallt är aktiv i att syna kommunpolitikens vinklar och vrår, bevittnat en alltmer skruvad hetsjakt på vår förening där den ena absurda anklagelsen efter den andra basunerades ut i media, och lokala representanter för både partier, fack och storbolag ansträngde sig för att sprida rädsla för Knegarkampanjen och våra sympatisörer.

Hetsjakten riktades framförallt mot våra medlemmar som är gruvarbetare och medlemmar i IF Metalls arbetsplatsklubb Gruvtolvan, och började efter att LKAB varslat 20 gruvarbetare om avsked och i media krävt dem på mångmiljonbelopp för ”fusk med tidstämplingen” i februari 2013, det som senare visade sig handla om olovliga beting med arbetsledningen djupt involverad.

För att reda ut frågan varför detta skedde har jag varit tvungen att göra min egen utredning av händelseförloppet och dess sammanhang. Slutsatserna jag drar är att försvaret av arbetares intressen mot bolagsmakt och kampen för medlemsstyrda fackföreningar hotar mycket stora och välorganiserade intressen och att svartmålningen av Knegarkampanjen var en manöver från dem vars maktställning hotades. Man får inte glömma att aktörerna var ett av Sveriges största exportföretag (LKAB), en av landets viktigaste fackföreningar (IF Metall) med sin fackligt-politiska samverkan med landets största politiska parti (Socialdemokraterna). Bombardemanget av en liten arbetarförening utan maktställning framstår i det perspektivet som smått absurd om man inte inser vilka krafter arbetarna på LKAB faktiskt utmanade. Styrkan och frenesin i hetsjakten på Knegarkampanjen visar att byråkraterna inom arbetarrörelsen upplevde den rörelse som uppstod bland gruvarbetare i Kiruna i spåren på avskedsvarslet i februari, som ett faktiskt hot.

Andra arbetare som samlas och börjar röra sig självständigt omkring sina egna intressen utan att låta sig hunsas av regler som är instiftade för att ta ifrån dem inflytande och/eller köra med dem, eller av förstelnade arbetarorganisationer som inte lever för, utan av dem, kommer att göra liknande erfarenheter. Gruvarbetare i Kiruna har återigen fått göra erfarenheten av att motståndaren är välorganiserad (1) och kan utifrån detta dra viktiga slutsatser om hur man organiserar arbetarkampen på 2000-talet. Denna erfarenhet kan bli viktig för andra arbetarkollektiv och jag ser det därför som min plikt att offentliggöra denna utredning om varför Knegarkampanjen och våra medlemmar angreps från alla upptänkliga håll, av vem och hur det gick till.

/ Annika Blomberg, insynspolitiker för Knegarkampanjen i Kiruna Kommun, juni 2014

___

(1) ”Kamrater, motståndaren är välorganiserad” är en dokumentärfilm om den vilda strejken i Kiruna, Malmberget och Svappavaara 1969-70. http://www.folketsbio.se/filmer/filmer/901

Självständig arbetarpress nödvändig!

I september anmälde Knegarkampanjen Nordnytt till Granskningsnämnden för ett inslag där vi svartmålades i samband med konflikten i Gruvtolvan. Eftersom Nordnytt är public service så finns det regler för journalistiken och vår anmälan gällde partiskhet och osaklighet.

Granskningsnämnden friar SVT från skuld trots att det i underlaget finns flera felaktiga påståenden, till exempel att Annika Blomberg skulle ha avböjt medverkan i Nordnytt med hänvisning till att hon ”inte litar på journalister”. Något sådant har aldrig sagts. SVT:s talesperson har även påstått att Annika Blomberg, som gjort anmälan, inte kunnat påvisa vad som borde rättas. Detta trots att Knegarkampanjen samma kväll och dagen efter gjorde offentliga uttalanden som tog avstånd från Nordnytts förvrängda bild!

Uttalandena från 17 respektive 18 september 2013 kan du läsa här om du klickar på länkarna.

Detta beslut från Granskningsnämnden var väntat men ändå oroande. Det innebär att public service kan anses ”opartiskt och sakligt” trots att reportrarna citerar och vidarebefordrar andrahandsuppgifter och spekulationer (som kan vara helt befängda) och i först efterhand bereder möjlighet för de utpekade/svartmålade att kommentera.

Om något så understryker det behovet av en självständig arbetarpress där ordet är fritt och öppet.

Knegarkampanjen anmäler Nordnytt

SVT som finansieras av TV-licensen och ägs av svenska staten har regler för att det som sänds måste vara sakligt och opartiskt. Myndigheten för Radio och TV övervakar att reglerna följs. Nedanstående har idag 18 september skickats in till dem.

17 september klockan 19.10 och 21.45 sände SVT Nordnytt ett inslag som påannonseras med orden ”Knegarkampanjen försöker ta över makten i den klassiska fackföreningen Gruvtolvan i Kiruna via krav på nytt årsmöte. Och det enligt fackordföranden Jan Thelin (…).”

Detta påstående, som är spekulativt och osakligt får stå oemotsagt i hela inslaget.

Enligt redaktör Kent Lidman på Nordnytt har Knegarkampanjen beretts utrymme att bemöta påståendet eftersom man ringt upp Gruvtolvans sekreterare Tommy Hjertberg, tillika medlem i Knegarkampanjen, som har avböjt.

Saken är den att Tommy Hjertberg vid nämnda samtal inte fick några frågor om vad Knegarkampanjen har för inställning till den pågående konflikten i Gruvtolvan och inte heller konfronterats med påståendet från Jan Thelin.

Frågorna har istället handlat om det krav som två avgående gruppstyrelser riktat till klubbstyrelsen om ett nytt årsmöte och den namninsamling som pågår, vilket bekräftas av redaktör Kent Lidman. Tommy Hjertberg har då avböjt att kommentera eftersom det finns ett klubbstyrelsebeslut om att de förtroendevalda inte ska uttala sig i media just nu.

Knegarkampanjen har på vår hemsida kontaktuppgifter till en talesperson som är undertecknad Annika Blomberg. Jag fick inget telefonsamtal från Nordnytt den 17 september.

Till saken hör att Nordnytt inte följt upp Jan Thelins påstående på något annat sätt, t ex i form av en granskning av vilka andra politiska organisationer som klubbstyrelseledamöterna i Gruvtolvan tillhör och vilken inställning de har till den pågående konflikten, begäran om nytt årsmöte och namninsamling. Det är enbart de spekulativa påståendena om Knegarkampanjens medlemmar som getts okritiskt spridning.

Inslaget torde bryta mot kravet på opartiskhet i regelverket för SVT då
-spekulativa påståenden fått stå oemotsagda
-uppföljande granskning av flera politiska organisationer där klubbstyrelseledamöter är medlemmar, inte har genomförts

Annika Blomberg, talesperson för Knegarkampanjen
tel 070 7913955

Nordnytt oförskämt mot gruvarbetarkåren

Med anledning av Nordnytts påståenden om att Knegarkampanjen försöker ta över Gruvfacket känns det viktigt att återigen slå fast en av våra grundprinciper, som är att facken borde vara partipolitiskt oberoende. Det gäller naturligtvis även för våra egna medlemmar.

Vi uppmanar alla våra medlemmar och sympatisörer att verka för medlemsstyrda fackföreningar, nedifrån och upp.

Nordnytts påstående är givetvis en kränkning av Knegarkampanjen, men vi är den mindre parten i detta sammanhang. Påståendet är en avsevärt större kränkning av gruvarbetarkåren som av Nordnytt behandlas som en fårskock.

Knegarkampanjen tar med andra ord avstånd från påståendena som framförts i Nordnytt.

För mer kontakt om Knegarkampanjens verksamhet, kontakta Annika Blomberg, tel 070 791 3955 eller maila till knegarkampanjen@gmail.com