Kommunledningen säger nej till en multiarena i Nya Kiruna.

Efter 1,5 års behanding av Knegarkampanjens motion om att kickstarta stadsflytten med att bygga en multiarena, för idrottsföreningarna och som de själva utformar, sa kommunledningen till slut nej den 13 november.

Det enda som kommunledningen kan tänka sig att göra är att rita in ett ”multiarenaområde” på kartan men inte att projektera för någon anläggning och inte släppa någon beslutanderätt till föreningarna.

Slutsatserna kring vad som måste göras för att få till stånd en multiarena i Nya Kiruna måste nu dras av de aktiva i föreningarna i Kiruna utifrån deras behov.