Maktspråk i kommunstyrelsen

Måndag 18 maj sammanträdde kommunstyrelsen. Två av Knegarkampanjen Kirunas motioner var upp för behandling – vårt förslag om en inventering av befolkningshälsan, och vårt förslag om en motorungdomsgård.

Det blev avslag på båda men vi får en ny chans när de tas de upp av kommunfullmäktige 1 juni. Motionen om att inventera befolkningshälsan har tagit fyra år (!) för kommunledningen att bereda (den skrevs i juni 2011). Har vi väntat så länge är två veckor inte mycket, och vi anser den fortfarande vara giltig.

Vi vill att kommunen påbörjar en kartläggning för se hur den intensiva gruvbrytningen och nedrustningen av framför allt sjukhuset påverkar invånarnas hälsa. Huvudmetoden vore enkäter med hjälp av föreningslivet, men också att anlita sjuksköterskor och allmänläkare för undersökningar.

Motionen om en motorungdomsgård skrevs tillsammans med gymnasieelever i höstas. De saknar ställen att samlas på och meka med sina epa-traktorer och mopeder, de hänvisas till allmänna platser och parkeringar där de jagas bort av polisen.

I stadsomvandlingen frigörs många lokaler som snabbt och billigt kan göras lämpliga för en motorungdomsgård. Niklas Sirén (v), kommunstyrelsens vice ordförande, menade dock att ungdomarna får söka sig till föreningslivet istället.

Vi ställde oss också kritiska till att kommunledningen vill ersätta dagens medborgarförslag med något de kallar Kommunkontakten. Kortfattat innebär det att invånare som ställer förslag får ett snabbare svar än idag, men förlorar samtidigt rätten att få förslagen behandlade av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Förslagen ska istället gallras av en liten krets ledande politiker.

Vi försvarar inte modellen med medborgarförslag. Endast 24 av 155 medborgarförslag har antagits av fullmäktige sedan 2004 och de ger kommuninvånarna otroligt lite att säga till om. Men med Kommunkontakten finns en uppenbar risk för ännu mer toppstyre.

Varför tar inte kommunledningen vara på bra idéer? Precis som med medborgarförslagen antas få motioner som oppositionen ställer, trots att de ofta rör praktiska lösningar på vardagsproblem. Det är maktspråk att säga nej bara för att man kan. Det är samma språk som arbetsköpare använder när de vill framstå som fullkomliga och undertrycka aktiviteter som hotar att växa ut till utmaningar.

Det följer talesättet ”ge dem ett finger så tar de hela handen”. Men sådan arrogans straffar sig – det leder till att knegarkampanjer och liknande oberoende politiska föreningar bildas. I själva verket signalerar det svaghet, för arbetsköparna och partierna är generaler utan trupper. De kommer att ge efter för målmedvetna mobiliseringar så snart dessa organiseras arbetardemokratiskt. Organisering gör att kritiska arbetarkollektiv, föräldraföreningar och liknande kan driva sina krav i med- och motgång, och så bildas en maktfaktor starkare än ”generalerna”.

I slutet på mötet diskuterades den planerade skolreformen och det ledde till viss dramatik. Oppositionspartierna föreslog att kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska avgöra frågan, vilket hade blockerat kultur- och utbildningsnämnden som träffas 21 maj.

Omröstningen blev jämn men kommunledningen vann med siffrorna 8-7. Feministiskt initiativ, som sitter i kommunledningen, lämnade mötet så att socialdemokraternas Ann-Kristin Nilsson kunde kliva in som ordinarie ledamot och ”rösta rätt”, alltså säkra makten att genomföra skolreformen och dess planerade skolnedläggningar i nämnden.

Det kan bli ett intressant kommunfullmäktige 1 juni…

Knegarkampanjen föreslår äldreboende i Övre Soppero

Det saknas idag platser för äldre som är i behov av plats på äldreboende i östra kommundelen. Äldreboendet i Karesuando är fullsatt.

Det är i många fall ett nog stort trauma för äldre att behöva flytta hemifrån till ett äldreboende. Att dessutom tvingas flytta från Karesuando, Övre Soppero, Idivuoma etc. till Kiruna kan innebära en otrolig försämring av livskvalitén när hembygden, anhöriga och bekanta plötsligt är 15-20 mil bort.

Därför ställer Knegarkampanjen en motion om att bygga ett äldreboende i Övre Soppero.

Du kan läsa motionen som pdf eller word.