Använd gråberg från Mertainen

Insändare publicerad i NSD 11 augusti 2014

mertainenLKABs miljödirektör Linda Dahlström och Naturskyddsföreningen i Kiruna debatterar i NSD om miljöeffekterna av gruvan i Mertainen och LKABs påstådda tystande av kritiker med pengar.Knegarkampanjen är för industrialisering och gruvdrift, men i den här debatten så måste man ändå konstatera att LKAB inte tar sitt ansvar utan verkar vilja bedriva en rovdrift på miljön i Mertainen.Om det stämmer att man försöker betala kritikerna för att hålla tyst så är det häpnadsväckande korrupt. Debatten har handlat om var bolaget ska deponera gråberget från gruvan. Men själva frågan är fel ställd.Istället för vilken plats man kan dumpa materialet på så borde man diskutera vilka nyttiga ändamål som man kan använda det till.På andra håll har man bergtäkter där man bara bryter gråberg som man använder bland annat som byggnadsmaterial. På samma sätt borde man kunna göra med gråberget från Mertainen. Gråbergsdeponin hotar miljön och förädling av materialet och bortforsling via järnväg vore mycket bättre och skapa långsiktiga arbetstillfällen.

Det verkar som att LKAB inte vill att gråberg ska konkurrera om transporterna med den lönsamma järnmalmen. Men, att man förädlar allt som tas upp och minimerar miljöpåverkan borde vara en förutsättning för att överhuvudtaget få bedriva gruvdrift. Detta visar på behovet av befolkningens vetorätt och insyn i nya gruvprojekt.

Annika Blomberg, insynspolitiker, Knegarkampanjen Kiruna

Knegarkampanjen på Svappavaaradagen

I lördags sparkade valrörelsen igång för Knegarkampanjen med Svappavaaradagen.Knegarkampanjen på Svappavaaradagen

Vi deltog med ett välbesökt bord och diskuterade bostadsbristen, gruvetableringar och behovet av upprustning i Svappavaara och kringliggande byar.

Knegarkampanjen har en klar och tydlig linje i frågan att byarna inte ska missgynnas jämfört med staden, lika mycket ska satsas per innevånare när det gäller t.ex. kultur och fritid i byarna. Grundläggande samhällsservice ska garanteras även om det är dyrare än i staden, t.ex. skola.

Men för Svappavaaras del så behövs mycket mer. Europas största järnmalmssatsning pågår i området, och 500 personer kommer att nyanställas i en by där det redan saknas bostäder. Därför kräver Knegarkampanjen att vinsterna från Mertainen, Leveäniemi och Gruvberget används till att bygga bostäder och rusta upp byarna i området så att det byggs bostäder och samhällsservice så att det finns en möjlighet för de nya gruvarbetarna att bosätta sig.