Regeringen lägger krokben för stadsflytten

I NSD kan man den 21 oktober läsa den hårresande historien om ”markremsorna” som fördröjt hela markköpet för Kiruna nya stadskärna.

erlandsson

Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Som om det inte räcker med att staten krävt av kommunen att de ska springa på regeringsdepartementen och förhandla, och dessutom hala upp en köpeskilling, för att få loss marken till det nytt centrumet som gruvdriften i det egna bolaget LKAB kräver. Nu står det dessutom klart att (c)-minister Eskil Erlandssons Landsbygdsdepartement även krävt en separat ansökan om att få köpa strecken mellan ytorna som kommunen redan ansökt om.

I artikeln kan man också läsa den högst ansvariga tjänstemannen i Kiruna Kommun berätta att nu (!) börjar regeringskansliet och myndigheterna förstå att markfrågan är så att säga prioriterad, men att det fortfarande inte är klart med köpeskillingen.

Nu får det väl ändå vara nog. Staten har en skyldighet att gratis dela ut mark till Kirunaborna att bygga sitt nya centrum och regeringens uppgift är att se till att så sker. Allt annat är höjden av ansvarslöshet och slutsatsen blir återigen;  Avgå regeringen Reinfeldt med alla dina (c), (fp) och (kd)-ministrar!

Om deformationsprognoser, stadsavveckling och ansvarslöshet

Den 27 augusti kom LKAB till Kiruna Kommunstyrelse för att informera om läget för stadsomvandlingen.  Tre dagar tidigare hade Nordnytt avslöjat att uppdaterade deformationsprognoser innebär att delar av stadskärnan måste börja tömmas redan 2018.

Knegarkampanjen har en insynsplats i Kommunstyrelsen med rätt att ställa frågor och ta del av all information. i Knegaren 5  rapporterar vi till Kirunas knegare och invånare om vad som kom fram på mötet; att LKABs VD ser det som sitt mål att omvandla hela Kiruna-området till brytvärd malm,  att kommunalrådet tycker att situationen är ”komplex” men att det inte finns ett enda konkret beslut för att igångsätta bygget av nya Kiruna etc. Fakta är alla knegares bästa vän för att inte makthavarna ska dupera oss.

Läs Knegaren 5 för att veta hur det står till med prognoser, markköp, bostadsförsörjningsplaner etc.