Uppdrag granskning om Northland

I onsdags visade Knegarkampanjen det reportage som Uppdrag granskning gjort om Northland Resources uppgång, kriser och slutliga konkurs.

En liten skara kom och diskussionerna drev förståelsen framåt. Varför gick det åt skogen? Uppdrag gransknings reporter verkar förklara det med inkompetens och girighet i företagsledningen. Visst, bolagets kalkyler stämde inte på långa vägar och de höga färdigställandekostnaderna för gruvan utanför Pajala utlöste en serie kriser som till sist ledde till Sveriges största konkurs.

Men vad som inte blir nog bra belyst, enligt oss som såg reportaget i onsdags, är den affärsidé som Northland hade och hela länets makthavare ställde sig bakom. Det är på sitt sätt talande att landshövdingen, Pajalas kommunalråd, tunga företrädare för arbetarrörelsen och många andra hjälpte till att undanhålla sanningen om finanserna, fuska med miljöprövningarna och ragga investerare även bland småsparare. Detta bedrägeri ruinerade vissa och skickade andra i arbetslöshet.

Men säg att att malmpriserna skulle ha hållt sig över de 137 dollar per ton som bolagets kalkyler krävde (idag cirka 46-47 dollar). Hade det varit Tornedalens räddning? Mötet ifrågasatte det.

Gruvan var helt inriktad på rovdrift, och på de premisserna fick de tillstånd och politiskt stöd att sätta igång med primitiva anläggningar och transporter, som enbart kunde bära sig under rekordhöga järnmalmspriser. Det var aldrig tänkt att bli någon långsiktig utveckling av Tornedalen utan en frenetisk och uttömmande exploatering av naturresurserna.

Mötet diskuterade många andra saker som kan läsas ur detta tragiska facit, till exempel den rättslöshet som finns i att vara lönearbetare, vilket bevisas juridiskt av de svenska lagarna för arbetsmarknaden, och praktiskt av fackföreningarnas nästan religiösa lydnad mot spelreglerna som kapitalägarna och deras intresseorganisationer i politiken ställer upp.

Men många frågor blev obesvarade och därför kommer vi att visa reportaget ett par gånger till. Nästa visning är på Adolf Hedinsvägen 35, torsdag 16 april klockan 18.00, välkommen dit.

***

Läs även älde artiklar i frågan

Ställ (s) till svars för Northland

Ta ansvar i Pajala!

Samordna gruvorna under arbetarnas överinseende

Inget tryck, inget spår! (Annika Blomberg i NSD)

Ställ (s) till svars för Northland

Svenska Dagbladet har gjort en kartläggning av Northland-etableringen i Kaunisvaara och personbanden mellan ”aktörerna”. Den visar att befolkningen och arbetarna har förts bakom ljuset av ledande norrbottniska socialdemokrater.

SvD skriver 28 januari:

”De som SvD Näringsliv pratat med och som har haft insyn i Northlands resa säger att bolaget hade för bråttom att gå från noll till fungerande anläggning. SvD Näringsliv kan nu dessutom berätta att stora delar av underlaget var baserat på glädjekalkyler. De hundratals konsulterna visste inte hur dyrt det var att driva en gruva. Prognoser för valutakurser och järnmalmspris uppdaterades inte tillräckligt ofta. Förarbetet visade sig ha stora brister, berättar personer med insyn. Det var så illa skött att när den nya gruvledningen kom in på hösten 2012, många från Boliden, rev de upp de gamla kalkylerna och gjorde om budgeten från grunden.”

Dåvarande VDn Waplan säger till SvD att han kände till och informerade styrelsen om miljardhålen i verksamheten. Det bör alltså inte vara någon nyhet för den socialdemokratiska kamratklubben som varit indragna, att projektet var ett luftslott med enda syfte att skapa kortsiktiga vinster för bolagsledningen under prisboomen, och sedan stänga.

En professor i nationalekonomi som tidningen Arbetaren har pratat med, Hans Lööf på KTH, säger dessutom:

” -Den nuvarande modellen välkomnar oseriösa aktörer. Företagen kan, som Northland, skydda sig bakom en moderkoncern, som inte själv tog någon större risk. Man fick en hel del av finansieringen av svenska skattebetalare.” (Arbetaren 12 december 2014)

Det finns naturligtvis ansvariga i regeringsställning för det här vansinnet. Men lokalt är det socialdemokratin som måste ställas till svars. Regionala och lokala (s)-höjdare återfinns på alla strategiska poster i kommunen, länsstyrelsen, Pajala Utveckling AB, Norrbottens Handelskammare, Företagarna Norrbotten, IF Metall och på ledande poster i Northland. Socialdemokraterna har rusat till företagets tjänst och dessutom helt uppenbart deltagit i mörkläggningen av vad som verkligen skedde.

Svågerpolitiken och karriärismen i bolagsintressets tjänst illustreras bäst av Harry Rantakyrös bana och mutanklagelserna som har riktats mot honom i SvD.

rantakyröDen fd facklige ordföranden i Gruvtolvan flyttade till Pajala 2010 och blev socialdemokratisk kommunpolitiker. Han satt i kommunstyrelsen och röstade för Northland-etableringen samtidigt som han av partikompisen Jonas Lundström, vice VD på Northland, hade erbjudits jobb som personalspecialist i bolaget. Rantakyrö tillträdde alltså tjänsten samtidigt som han gjorde partikarriär och sedermera blev kommunalråd. Han kan omöjligt ha varit oinformerad om det verkliga läget.

Riksenheten mot korruption har nu inlett en förundersökning om mutbrott. Men även om åtal skulle väckas så verkar socialdemokratin i Norrbotten vara immun mot sådana blessyrer. Det senaste tillskottet i kommunalrådskretsen Niklas Nordström i Luleå, jobbade ju så sent som för ett par år sedan åt Prime, ett lobbyingföretag med uppdrag att plantera näringslivsagendan inom socialdemokratin.

IF Metall kan inte heller två sina händer och säga att man inget visste. Facket har rätt till representation i bolagsstyrelsen och IF Metall-avdelningen är en alltigenom en socialdemokratiskt kontrollerad förening. Utspelen i media och fackeltåget på stan där hela stan slöt upp, framstår allt mer som en enda stor charad för att föra alla arbetare, oavsett partisympatier, i Norrbotten bakom ljuset.

Vem bär ansvaret för en gruvetablering som enbart hade som syfte att spekulera i en prisboom, som nu dessutom är anmält för miljöbrott och som ställt en hel bygd inför en hotande kommunkonkurs och arbetslöshet? Det är ledningen för Norrbottens socialdemokrati som måste ställas till svars.

Annika Blomberg

Järnväg till Kaunisvaara begravd i hemlig grupp?

90-tonnare kommer att trafikera byarna dygnet runt i åratal

Publicerad i NSD 11 juni:

I januari nästa år börjar malmtransporterna från Kaunisvaara till Svappavara. Vittangi och Masugnsbyn kommer att utsättas för lastbilstrafik i 90-tonsklassen dygnet runt.

På senaste mötet med Kommunstyrelsen i Kiruna besvarade kommunledningen frågor om vad de gör för att få till stånd en järnväg istället. Svaret var att de framfört behovet av en järnväg i remissvar och i Malmfältsgruppen.

Malmfältsgruppen är en sammanträdesklubb mellan regeringen, LKAB, länsstyrelsen, statliga myndigheter plus kommunerna i Gällivare och Kiruna. Den ska följa och effektivisera arbetet med samhällsomvandlingarna som följer av gruvdriften. Den har funnits i sju år. Alliansregeringens näringsminister Annie Lööf (c) är ordförande.

Det finns inga synliga resultat av Malmfältsgruppens möten, tvärtom, och man kan inte ens få reda på hur förtroendevalda politiker agerar där. Mötena protokollförs inte. Vi kan alltså inte få veta hur kommunen har tagit upp frågan om järnvägen eller vilken kraft man satt bakom orden. På Trafikverket berättar man att det inte finns något tryck vare sig från kommunerna eller från staten för att bygga järnvägen.

Risken är uppenbar att de boende utmed E45 och väg 395 får leva med lastbilstrafiken medan de ansvarig sitter i hemliga möten. Det som behövs är istället en kraftfull opposition från arbetarrörelsen för en investeringsplan för hela Malmfälten.

Annika Blomberg, insynspolitiker för Knegarkampanjen, Kiruna Kommunstyrelse