Information till ortens gruvarbetare och media

18 december 2014

I februari ska styrelseledamöter och ordförande för IF Metalls klubb Gruvtolvan väljas. Det är val som påverkar hela Malmfältens och rentav Sveriges arbetarrörelse.

Den fackliga rörelsen och särskilt Gruvtolvan behöver rustas upp. Medlemmar behöver ett stärkt försvar och reformer som gör att insyn och inflytande ökar.

Därför kommer en lista med alternativa kandidater att presenteras i januari, samlade bakom en arbetardemokratisk plattform. Arbetet kommer att ledas av mig som själv kandiderar till klubbordförande.

Mer information följer längre fram.

Jari Söyrinki
Kommunpolitisk ledamot för Knegarkampanjen och tidigare ordförande för Gruvgruppen inom Gruvtolvan