Husby är en knegarort!

husbyakallaI Husby i norra Stockholm, och på det kringliggande Järvafältet med drygt 70 000 innevånare, bor det knegare. De jobbar på lager, i tunnelbanan och bussarna, i vården, i omsorgen, i skolorna, i butikerna, på byggen. De breder mackor, styckar kött, städar, de är hantverkare, de är personliga assistenter med mera. Majoriteten är unga och går i skolan. Några pluggar på universitet och högskolor. Men, arbetslösheten är extremt hög.

De senast 20 åren har den sociala nedrustningen av hela det svenska samhället slagit hårt mot förorterna på Järvafältet. Arbetslösheten har dömt väldigt många till ett helt liv utan jobb eller korta jobb på osäkra villkor, skolans kris släpper ut elever som inte kan plugga vidare, utförsäljningar och stängningar av kulturlokaler, samhällsservice och sönderstrimlade socialförsäkringar som utförsäkrar allt fler, har tillsammans gjort att de skarpa samhällsklyftorna blivit som mest synliga här.

Om det finns fattigdom i Sverige finns den i storstädernas förorter och eftersom majoriteten av Järvaborna har familjer som har invandrat till Sverige, gör det att nästan alla som bor här dessutom har erfarenhet av rasismen.

I knegarförorterna där majoriteten är ”icke-etniska-svenskar-mitt-i-livet-och-blåögda” räcker det inte med att man är fattig eller har ett slitjobb eller att ens barn är i riskzonen för allt möjligt skit. Man är också ifrågasatt som människa vart man än vänder sig.

Diskrimineringen leder till att dörrar till framtiden slängs igen rakt i nyllet på unga människor. Istället får man känna på polis- och väktarbrutalitet och nu senast, rasprofilering i tunnelbanan eller att bli kallad ”neger” av polisen.

Husby-polis-500Att vara en ung människa, under 20 år, och rationellt kunna räkna ut att du aldrig någonsin kommer att få ett jobb, att samhället alltid kommer att se ned på dig och behandla dig som smuts, och inse att du är instängd i ditt bostadsområde; där börjar kampen för att ta sig ut. När så myndigheter och demokratiska institutioner beter sig som en ockupationsmakt och försvarar systemet med hugg och slag, tar man själv till hugg och slag för att befria sig. Så har det alltid varit och så är det nu.

Det som böljat fram och tillbaka i Stockholms förorter sedan upploppet i Husby den 19 maj, är sociala revoltförsök mot en politik som är rakt ut människofientlig och mot dess representanter. Detta måste man se fast inga av de som deltagit fört fram några politiska krav och trots att många håller på med effektsökeri.

Det ligger i alla knegares intresse att politiken som plundrar våra livsmiljöer stoppas och därför måste arbetarrörelsen ställa sig på förortsbornas, de instängda ungdomarnas och deras organisationers, t ex Megafonens, sida. Knegarkampanjen ser också ett väldigt starkt behov av att grannskapen i förorten kliver fram och tillsammans med ungdomarna organiserar upp försvaret mot polisvåldet och ordningen i den egna förorten; att man samlas till ett förortsövergripande rådslag för att spika ett socialt upprustningsprogram och organiserar sig permanent kring detta, både i kvarteren och på arbetsplatserna, för att köra ut Allians-regeringen och deras liga i Stockholms Stadshus.

De senaste dagarnas ”svar” från det hållet visar på det urakuta behovet av detta. Vi har från så kallade debattörer hört att ungdomar som fötts i Sverige och är svenska medborgare ska ”vara tacksamma” för att de får vara här. Moderaterna tävlar om att vilja vräka folk och ta ifrån det lokala föreningslivet pengar. Vi har från justitieministern hört att ungdomarna måste ”respektera demokratin” fast den har lämnat dem i sticket för länge sen. Vi har hört från ytterstadsborgarrådet i Stockholm att den sociala nedrustningen ”inte finns” fast fakta visar att klyftorna ökar dramatiskt. Vi har hört av statsministern att ungdomarna ”tror på våld” och måste låsas in. Och nu visar SD och dess ungdomsförbund SDU vad de går för.

SD kräver utegångsförbud i förorterna runt Stockholm så att alla som rör sig ute kan gripas. SDU vill inrätta ett gendarmeri, en polismakt med militära befogenheter, som brukar vara vanlig i militärdiktaturer och totalitära stater.

Här visar SD och SDU sitt rätta ansikte och alla knegare kan dra slutsatserna själva; det är mot oss deras vapen kommer att vändas. Och de kommer först att sikta på knegarungdomarna i förorten.

det handlar om klass