Skolinformation på Hjampis

20140312_134123  Idag fanns Knegarkampanjen på Hjalmar Lundbohmsskolan för att informera och diskutera. Intressanta ämnen togs upp och 60 valenkäter fylldes i.

Vi passade också på att tala med personalen – både lärare och lokalvårdare – om deras arbetssituation och politiska hjärtefrågor. Som vi redan visste har kommunen en del att göra här.

Enkätsvaren visar att även bland gymnasieungdomar är sjukvården en av de viktigaste frågorna. Ett par elever anmälde sig även som valarbetare, och på det hela sett var det en mycket bra start på valrörelsen!