Hur kan kvinnoförtrycket och sexindustrin avskaffas?

Ur Knegaren 7

Vi behöver arbetar- och överlevnadsregeringar i Europa som sätter upp ett program och en aktionsplan för
• samhällsnyttiga arbeten åt alla
• ökad personaltäthet i vård/skola/omsorg
• kollektivisering av alla hushållssysslor, t ex genom billiga restauranger/matsalar, städpatruller, serviceteam för hämtningar och lämningar, tvätttider etc.
• gratis kvinno- och mödrahälsovård för alla som vistas i landet, fria preventivmedel för båda könen, fri abort, fri skilsmässa
• socialt stöd till offren för sexindustrin och droghandeln och kvinnovåldet
• att köra ut maffian och den organiserade brottsligheten ur alla kvarter och städer
• en internationell arbetarrörelse som för fram regeringar till makten som bygger bort skillnaderna mellan fattiga och rika länder genom internationella investeringar riktade till kvinnors försörjningsmöjligheter och kollektivisering av hushållsarbetet