Politikens ”fickpengar”

På Kiruna Kommunstyrelse den 4 februari presenterades arvodesbeloppen för året och Knegarkampanjen publicerar rapporten här. Klicka på bilderna.

arvodesbelopp


arvode sid2

För flera av kommunens förtroendevalda är politiken en lukrativ sysselsättning och livsvillkoren skiljer sig avsevärt från huvuddelen av de kommunalt anställda där en absolut majoritet tjänar under 25 000:- i månaden före skatt.

Kommunalrådet Kristina Zakrisson (s) är den enda politikern som är heltidsarvoderad av kommunen och hon får 53 700:- per månad före skatt.

Vänsterpartiet har två heltidspolitiker, Niklas Sirén och Gunnar Bergman. Dessa har utöver lönen från partiet kommunala politikerarvoden. Niklas Sirén är vice ordförande i Kommunstyrelsen vilket ger dryga 140 000:- per år. Gunnar Bergman som är ordförande i Socialnämnden får också drygt 140 000:- per år, allt före skatt.

Fritidspolitiker som sitter både i Kommunfullmäktige, i Kommunstyrelsen och i Kommunstyrelsens AU får ihop ca 50 000:- per år. Om man dessutom är gruppledare som t ex Gunnar Selberg (c) och Hans Swedell (m) är, tickar det ut ca 45 000:- till per år. Allt före skatt.

Ju fler uppdrag man har desto fler arvoden cashar man in. Detta leder inte till att förtroendeuppdrag sprids ut på flera personer eller att nya tar på sig uppdrag. Tvärtom. Politikerna får på det här viset mer pengar i den privata plånboken ju fler uppdrag de plockar på sig.

Knegarkampanjen verkar för och tillämpar förtroendemannavälde i politiken. En viktig princip för oss är att förtroendeuppdrag inte får förknippas med privilegier. Man ska inte söka politiska uppdrag för att berika sig själv utan vara fäst i väljares och medlemmars levnadsvillkor och stå under deras kontroll med möjlighet att väljas bort om förtroendet förbrukas.

Knegarkampanjen tar emot arvoden för kommunala uppdrag (för fullmäktige och för insynsuppdrag) men de går inte till någons privata plånbok utan ersätter bara förlorad arbetsinkomst när man går på möten. I övrigt så tillfaller de kampanjen.

Förtroendemannastyre – en idé värd att pröva

I arbetarrörelsen är vi stolta över vår historia. Arbetarrörelsen har förändrat Sverige. Det är tack vare oss som alla svenska medborgare får rösta i allmänna val, och det är tack vare oss som arbetare har rätten att organisera sig i fackföreningar. Bara för att nämna två viktiga segrar.

Arbetarrörelsen kunde förut tvinga fram stora reformer. Dom mäktiga satte sig förstås på tvären: stora markägare, bankerna, fabriksägare och kyrkan ville inte se samhället förändras. Men arbetarrörelsen fick kraft av sitt stora antal. Under tidiga 1900-talet insåg många ”knegare” att dom måste organisera sig, och vår rörelse växte med energin som kom underifrån.

Vi ska vara stolta över vår historia. Men vi måste också erkänna att arbetarrörelsen har tappat sina stora idéer om hur samhället ska förändras, och den styrka som kom av att knegare organiserade sig själva. Det är två enorma svagheter! Partierna och facket har blivit traditionella och konservativa. Dom släpper inte fram nya människor med nya idéer.

Därför vill Knegarkampanjen pröva ett nytt sätt att utöva den politiska makten. Vi tror inte att det räcker med att välja politiker som ska ”sköta frågorna åt oss”. Vi tycker inte heller att politiker ska få sitta kvar om dom sviker löften.

Vår idé bygger istället på föreningslivets principer om förtroendevalda. Vi vill använda ett nytt ord för vårt sätt att arbeta: förtroendemannastyre, som fungerar så här:

■ Vi har inget partiprogram som måste följas, bara en linje inför riksdagsvalet. Knegarkampanjens företrädare måste driva dom frågor som mötesmajoriteten beslutar om.
■ Skulle en representant för Knegarkampanjen, som blivit invald i fullmäktige, bryta mot mötesbeslut så kan han/hon återkallas. Han/hon har då förbrukat sitt förtroende och suppleanten tar över.
■ Representanter för Knegarkampanjen ska inte få några ekonomiska fördelar av sitt uppdrag. Ersättning av lönebortfall är en sak, men allt däröver går in i kampanjkassan.
■ Ett offentligt nomineringsmöte bestämmer vilka som ska bli valbara på listan till fullmäktige.

Dom här enkla principerna vill vi sprida till partierna och föreningarna i arbetarrörelsen. Det skulle släppa fram helt nya idéer som hur samhället måste förändras, och återge arbetarrörelsen den enorma kraft som behövs för att verkligen förändra i handling.

Jari Söyrinki