Maktspråk i kommunstyrelsen

Måndag 18 maj sammanträdde kommunstyrelsen. Två av Knegarkampanjen Kirunas motioner var upp för behandling – vårt förslag om en inventering av befolkningshälsan, och vårt förslag om en motorungdomsgård.

Det blev avslag på båda men vi får en ny chans när de tas de upp av kommunfullmäktige 1 juni. Motionen om att inventera befolkningshälsan har tagit fyra år (!) för kommunledningen att bereda (den skrevs i juni 2011). Har vi väntat så länge är två veckor inte mycket, och vi anser den fortfarande vara giltig.

Vi vill att kommunen påbörjar en kartläggning för se hur den intensiva gruvbrytningen och nedrustningen av framför allt sjukhuset påverkar invånarnas hälsa. Huvudmetoden vore enkäter med hjälp av föreningslivet, men också att anlita sjuksköterskor och allmänläkare för undersökningar.

Motionen om en motorungdomsgård skrevs tillsammans med gymnasieelever i höstas. De saknar ställen att samlas på och meka med sina epa-traktorer och mopeder, de hänvisas till allmänna platser och parkeringar där de jagas bort av polisen.

I stadsomvandlingen frigörs många lokaler som snabbt och billigt kan göras lämpliga för en motorungdomsgård. Niklas Sirén (v), kommunstyrelsens vice ordförande, menade dock att ungdomarna får söka sig till föreningslivet istället.

Vi ställde oss också kritiska till att kommunledningen vill ersätta dagens medborgarförslag med något de kallar Kommunkontakten. Kortfattat innebär det att invånare som ställer förslag får ett snabbare svar än idag, men förlorar samtidigt rätten att få förslagen behandlade av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Förslagen ska istället gallras av en liten krets ledande politiker.

Vi försvarar inte modellen med medborgarförslag. Endast 24 av 155 medborgarförslag har antagits av fullmäktige sedan 2004 och de ger kommuninvånarna otroligt lite att säga till om. Men med Kommunkontakten finns en uppenbar risk för ännu mer toppstyre.

Varför tar inte kommunledningen vara på bra idéer? Precis som med medborgarförslagen antas få motioner som oppositionen ställer, trots att de ofta rör praktiska lösningar på vardagsproblem. Det är maktspråk att säga nej bara för att man kan. Det är samma språk som arbetsköpare använder när de vill framstå som fullkomliga och undertrycka aktiviteter som hotar att växa ut till utmaningar.

Det följer talesättet ”ge dem ett finger så tar de hela handen”. Men sådan arrogans straffar sig – det leder till att knegarkampanjer och liknande oberoende politiska föreningar bildas. I själva verket signalerar det svaghet, för arbetsköparna och partierna är generaler utan trupper. De kommer att ge efter för målmedvetna mobiliseringar så snart dessa organiseras arbetardemokratiskt. Organisering gör att kritiska arbetarkollektiv, föräldraföreningar och liknande kan driva sina krav i med- och motgång, och så bildas en maktfaktor starkare än ”generalerna”.

I slutet på mötet diskuterades den planerade skolreformen och det ledde till viss dramatik. Oppositionspartierna föreslog att kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska avgöra frågan, vilket hade blockerat kultur- och utbildningsnämnden som träffas 21 maj.

Omröstningen blev jämn men kommunledningen vann med siffrorna 8-7. Feministiskt initiativ, som sitter i kommunledningen, lämnade mötet så att socialdemokraternas Ann-Kristin Nilsson kunde kliva in som ordinarie ledamot och ”rösta rätt”, alltså säkra makten att genomföra skolreformen och dess planerade skolnedläggningar i nämnden.

Det kan bli ett intressant kommunfullmäktige 1 juni…

Senaste nytt från kommunfullmäktige

Knegarkampanjens ledamot i Kiruna kommunfullmäktige Tommy Hjertberg agerade i en rad frågor på det senaste sammanträdet 23 september.

För det första så behandlades en redovisning av de kommunanställdas sjukfrånvaro och arbetstid som visar att både sjukfrånvaron och övertidsarbetet ökar. Tommy Hjertberg kritiserade rapporten eftersom den inte visar inom vilka yrkeskategorier problemen finns eftersom chefer, tjänstemän och arbetare är ihopklumpade i statistiken, men föreslog bland annat, att man ska titta över schemaläggningen och undersöka möjligheten till ledigveckor. Det skulle kunna göra kommunala jobb intressantare för många och det skulle bli lättare att rekrytera, minska övertiden och säkert pressa ned sjukfrånvaron.

Sen så diskuterades en policy för folkhälsoarbetet som var minst sagt fluffig utan konkreta förslag. Där ville Tommy Hjertberg se en satsning på en bred folkhälsoinventering tillsammans med företagshälsovården både inom kommun, landsting och företagen som kan leda fram till konkreta satsningar på friskvård som gratis gruppträning, rökavvänjning, hjälp att minska alkoholen och kostråd med mera.

När det gäller stadsomvandlingen så bestämde man att kommunen får frångå översiktsplanen på industriområdet i Toullavaara för att kunna sätta igång stadshusbygget där. Arktitekttävlingen om nya stadshuset slutbehandlades och fullmäktige sa ja till det vinnande förslaget ”Kristallen”.

Även Knegarkampanjen röstade ja till ”Kristallen”, trots att vi hela tiden velat ha en annan tågordning där bostäder och anläggningar för idrott och kultur prioriteras framför kommunala monument för politikerna och spekulationsobjekt för bankerna. I den rådande situationen, där kommunen lagt fast sina prioriteringar att bygga stadshus tillsammans med LKAB först, tog vi ställning till vad vi tyckte om själva huset. ”Kristallen” är ett projekt som kommer att inrymma både samlingslokaler för allmänheten, förbättrad arbetsmiljö för de anställda och ett konstmuseum. Det kommer dessutom, enligt arkitekterna, att kunna stå klart 2016 eftersom material och byggteknik är standard.

Både när det gäller beslutet om översiktsplanen och stadshuset så valde Centerpartiet, med Gunnar Selberg i spetsen, att i det oändliga debattera formalia och beslutsgångar utan att kunna presentera ett enda alternativt förslag som snabbar upp stadsomvandlingen eller leder till social upprustning. Tvärtom så ville de att beslutet om översiktsplan skulle tas om med påföljd att hela processen skulle förhalas ytterligare.

Dessutom så tjatade de om att kommunen borde ge KBAB direktiv om att bygga bostäder i Nya Kiruna trots att det är det egna Centerpartiet i regeringsställning som omöjliggjort för kommunerna att ge sådana direktiv till sina bostadsbolag. Enligt Alliansen så ska kommunala bostadsbolag drivas ”konkurrensneutralt” och inte störa de privata.

Knegarkampanjen tycker att lagen måste ändras, regeringen bytas ut och att en investeringsfond eller statliga garantier ställs upp för kommunalt bostadsbyggande i Nya Kiruna. Det tycker inte Centerpartiet. Centerpartiet säger en sak i regeringsställning och en helt annan sak i talarstolen i Kiruna Kommunfullmäktige, bara för att röstmaximera på båda ställena. Selberg vill ta över ordförandeposten i kommunen och skyddar samtidigt sin partiledare Annie Lööf, trots att politiken inte går ihop. Detta är ansvarlöst och populistiskt och handlar bara om partiegoism. Kirunaborna får sitta emellan som vanligt när politikerna får styra utan insyn och kontroll mellan valen.

Centerpartiet visade också upp sin knegarfientliga inställning när Tekniska Verkens årsredovisning behandlades. Att personalen där har låg sjukfrånvaro trodde Gunnar Selberg berodde på att de var överbemannade och hade lite att göra på jobbet. Stötande, sa Tommy Hjertberg.

Knegarkampanjen stödde Miljöpartiets motion om att stoppa militärövningar i Lapplandsfjällen och kritiserade Vänsterpartiet som sa nej till motionen eftersom de gärna ser FN-ledda militärövningar i Lapplandsfjällen – trots att FN precis som NATO bedriver imperialistisk stormaktspolitik – och inte har snällare stridsflygplan än någon annan.