Nej till krigsförberedelser i Norrbotten!

Publicerat på NSD Debatt 31 augusti 2012

Nu övar krigsalliansen NATO och svensk krigsmakt återigen i Norrbotten för att öva upp upp så kallad ”interoperabilitet”. Detta betyder att svenska trupper ska kunna kriga tillsammans med bland annat USA och är en ren förberedelse för att Sverige ska kunna delta i nya angreppskrig runt om i världen. Chefen på F21 säger själv att man ”kände sig hemma” under krigsinsatsen i Libyen eftersom man övar ihop med NATO. Han skryter också med att man erbjuder Europas bästa och största övningsfält, NEAT i Norrbotten.

Flygövningen Nordic Air Meet pågår hela veckan i övningsområdet NEAT i Norrbotten

Trots den svenska befolkningens motstånd mot både NATO och svenskt deltagande i deras krig världen över, så har regeringen i praktiken tvångsanslutit Sverige till krigsalliansen. Våra skattepengar används till att angripa andra länder och vår fjällvärld används till övningar och vapentester.

Norrbotten ska inte vara ett uppmarschområde för USAs statsterrorism! Ut med NATO ut Norrbotten! Nej till Sveriges deltagande från alla krigssamarbeten – inklusive ett omedelbart tillbakadragande från Afghanistan!

Annika Blomberg