Kiruna-centern till angrepp på hyresgästerna

I Kiruna kommunfullmäktiges debatt om budget och bostadsförsörjning den 12-13 november lade Kiruna-centern fram ett sexpunktsförslag för att få igång bostadsbyggandet. Huvudnumret i detta förslag är en utförsäljning av KBAB:s hus för att omvandla dem till bostadsrätter. För dessa pengar ska man sen bygga nya bostäder.

Enligt Centerpartiet och ordförande Gunnar Selberg ska alltså vanliga knegare tvingas skuldsätta sig under 30-40 år och bli helt beroende av bostadsräntornas upp- och nedgång för att kunna bo kvar i sina hem.

Gunnar Selberg går till offensiv mot hyresgästerna

Centerpartiets argument för detta är att det skulle bli en lönsam affär när husen sen löses in av LKAB. Men det resonemanget bygger på att bostadsrätter genom en naturlag alltid kommer att öka i värde. Men sådana lagar finns inte. Istället kan motsatsen inträffa om situationen i ekonomin blir sämre, vilket den är i stora delar av världen.

Den enskilde ska med andra ord bära hela risken för krisen i banksektorn och världsekonomin och tvingas att blir bankslavar för att få igång byggandet i Kiruna. Man baxnar!

Centerpartiets linje skulle dessutom minska antalet  lägenheter som är möjliga att bo i för låginkomsttagare. Precis som det blivit i  resten av landet där borgarna massomvandlat hyresrätter till bostadsrätter.

Knegarkampanjen underkänner kommunfullmäktige

På kommunfullmäktige 13 november krävde Knegarkampanjens Tommy Hjertberg att kommunens investeringsbudget och bostadsförsörjningsprogram ska återremitteras.

Han argumenterade för att det är folkrörelsernas Situation Kiruna som håller en nödkonferens i december, som ska peka ut gräsrötternas viktigaste mål i stadsomvandlingen, och att kommunfullmäktige ska ta hänsyn till detta innan man fattar beslut.

Den inställningen sammanfattar hela Knegarkampanjens sätt att arbeta. Vi är varken linslusar eller gaphalsar. Vi bygger inte vårt ”parti” i första hand. Istället samlar vi alla människor som vill göra verklig förändring, som vill föra fram kraften från arbetsplatser och grannskap. Vårt mandat i kommunfullmäktige är hela arbetarrörelsens – en talarstol öppen för alla knegare.

Vi får ibland höra att vi syns för lite. Det beror dels på att tidningar och TV inte släpper fram oss lika ofta som de etablerade partierna, men också på vårt sätt att arbeta politiskt.

Vi vill inte att politiker på fyraårsmandat ska bestämma ensamma. Därför engagerar vi oss i föreningslivet, försöker dra med arbetare och ungdomar och kvinnor, hjälper dem att organisera sig och driva sina frågor.

Det viktiga för oss är inte att de blir ”knegarkampanjare” utan att de tar kamp för sina intressen. Vi är inte bara ute efter röster i nästa val. Vi vill se aktivitet och engagemang; vi vill att arbetarrörelsen ska vara just arbetare i rörelse, och på det sättet kommer vi att få både en bättre vardag och framtid.

Kiruna kan visa hela Sverige att det finns andra, bättre sätt att arbeta politiskt. Vi skapar en ny modell för att öka arbetarrörelsens inflytande i en tid då den borgerliga regeringen slår ut fäste efter fäste i fackföreningarna, arbetarpartierna, intresseorganisationerna.

Snart bestämmer bolagen allt i Sverige. Kiruna kommun vägrar till exempel ta ansvar för bostadsbyggandet. Tex så vägrar man att konfrontera staten angående reglerna som hindrar eget bostadsbyggande och en allmännytta som säkrar långsiktigt ansvar för hög boendestandard i Kiruna. Därmed lämnas fältet fritt åt riskkapitalbolag och slumvärdar som till exempel Moderaterna i Kiruna Kommun argumenterar för. Eller för massiva omvandlingar till bostadsrätter och bankslaveri som Centerpartiet i Kiruna argumenterar för.

Kiruna Kommunfullmäktige – underkänt

Om inte vi har något att sätta emot.

Den första bokstaven i vårt politiska alfabet är att knegare inte kan slå sig loss från makthavarna annat än av egen kraft och tillsammans. Stadsomvandlingen kan bara ta fart genom att kirunaborna organiserar sig i intresseorganisationerna, som går samman och pekar ut målen.

Därför krävde Knegarkampanjen återremiss på kommunens investeringsbudget och bostadsförsörjningsprogram– kirunaborna vet bättre än politikerna vilka investeringar som behövs och kräver att bostadsbyggandet måste sättas igång omedelbart!