Rapport från Kommunfullmäktige

Denna månads kommunfullmäktige var ett utdraget tvådagarsmöte som bland annat behandlade budgeten för kommande år, fastställde arvoden för politikerna och där vi fick ny information om hur det går med stadsflytten.

Politikerarvoden
Moderaterna stod för det mest skandalösa agerandet då de röstade för att bibehålla sina dubbla arvoden. Vi har tidigare kritiserat detta hårt och för ett år sedan lovade Moderaternas ordförande Stefan Sydberg i NSD att detta skulle rättas till i år (artikeln kan läsas på NSD).

Vänsterpartiet tar också emot dubbla arvoden enligt det regelverk som kommunledningen drev igenom förra året, så de är lika giriga som Moderaterna, men till skillnad från Moderaterna så har de inte lovat att bättra sig.

Pengar och privilegier till politiker har korrumperat den svenska arbetarrörelsens traditionella partier, och det är därför som Knegarkampanjen har den principen att våra förtroendevalda endast får behålla ersättning för den inkomst som de går miste om för sina politiska uppdrag.

Budget
Budgeten för 2016 innehöll inga större överraskningar. Inga stora satningar, men inte heller några nedskärningar jämfört med tidigare år. Vi fick dock en rapport om att Kirunas befolkning minskar igen, hittills i år med 100 personer, så på längre sikt är det ekonomiska läget osäkert.

Centerpartiet fortsatte däremot sin tradition av att ställa ett budgetförslag som skulle innebära stora nedskärningar i den kommunala verksamheten. Redan 2018 så vill de spara 50 miljoner årligen. Argumentet för att det skulle vara möjligt var att tidningen Dagens Samhälle publicerat en undersökning som visar att Kirunas grundskola och äldreomsorg är betydligt dyrare än landet i genomsnitt.

Vi tror också att många saker kan göras på ett bättre sätt, men vår utgångspunkt är inte att spara pengar utan att förbättra villkoren för anställda och brukare. Med större inflytande från personalen så tror vi att resurserna skulle kunna användas effektivare, men moroten för att effektivisera måste vara att man ser förbättringar av arbetsmiljön och -villkoren och inte ett sparbeting från politiken.

Stadsflytt
Informationen om stadsflytten handlade mest om att arbetet med stadshuset har påbörjats. Men vi fick också se nya tidsplaner för olika byggnader, och där visade det sig att tidsplanerna förskjutits med ytterligare 1-2 år för det mesta förutom stadshuset.

Vår linje har hela tiden varit att det måste byggas bostäder och samhällsservice först. Ett stadshus är ingen attraktionspunkt för någon annan än politiker och kommuntjänstemän.

Knegarkampanjens arvodeskritik får genomslag

Knegarkampanjens har hårt kritiserat de ökade arvodena för Vänsterpartiet och Moderaterna. Samtliga oppositionspartier stödde vårt motförslag när frågan behandlades i kommunfullmäktige, men arvodena drevs ändå igenom av kommunledningen.

Nu går även Moderaterna ut i NSD och tar ställning för att arvodena ska förändras i enlighet med Knegarkampanjens förslag, läs artikeln på: http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/overens-om-samordning-8940303.aspx 

Nu ställs frågan på sin spets mot Vänsterpartiet. Ska de fortsätta att försvara sina höga arvoden, trots att till och med delar av deras egen kommunledning ansluter sig till kritiken?

 

Vad tjänar Knegarkampanjens kandidater?

Skärmavbild 2014-06-11 kl. 07.33.15

I dagens NSD kan man läsa en granskning av vad länets kandidater i valet i september tjänar. Knegarkampanjen ser nästan ut att hamna i topp. Våra kandidater är vanliga knegare. Hur är det möjligt?

• Vi har för närvarande bara tre kandidater anmälda eftersom vi arbetar med öppna listor inför valdagen. Vi kommer att anmäla flera kandidater och det går också att skriva dit dem som är särskilt förtroendeingivande ända fram till valdagen.

• De tre nuvarande kandidaterna är alla förvärvsarbetande. Ingen studerar, är arbetslös, långtidssjukskriven eller pensionär. Trots att vi har näst högst medelinkomst i NSDs granskning, så är den i Knegarkampanjen med högst inkomst på 35e plats bland kandidaterna till Kiruna kommunfullmäktige i inkomstjämförelsen.

• Löneläget i Kiruna är bland landets högsta, både vad gäller industrin och den offentliga sektorn. LKAB är ett av världens mest vinstdrivande företag sett per anställd och där jobbas ihop till ca 10% av Sveriges bruttoexport. Genomsnittslönen bland arbetare i LKAB är omkring 490 000 kr inklusive belöning, OB-tillägg och övertidsersättningar. Löneskillnaderna mellan basindustrin och den offentliga servicen vill Knegarkampanjen bekämpa. Vi anser att det behövs social upprustning av alla serviceyrken och dess arbetsvillkor och stödjer alla anställda som tar upp kampen för detta.

• I inkomsterna som redovisats i NSD inräknas arvoden som kommunen betalar ut för de politiska uppdragen. I Knegarkampanjen låter vi dessa arvoden gå in i kampanjkassan. För 2012 som granskningen gäller handlar det om totalt ca 150 000:- före skatt som vi inte lagt i egen ficka.

• Kampanjkassan använder vi för att betala lokalhyra, betala allt vårt tryck, kampanjmaterial och annonser, internet, elräkningar, etc. Dessutom har vi av och till solidariserat oss med kämpande arbetare på andra platser och skickat ekonomiskt stöd. Innehållet i våra kampanjer kan man med fördel granska via den här bloggen men vi har lyft på många stenar för att klargöra hur makten över samhället fungerar och vem som utövar den och hur. Allt ifrån EU och USA över den svenska Allians-regeringen och Kiruna kommunledning till fackpampar och
strippklubbsägare lokalt.

• Vi uppbär samma partistöd (relaterat till storlek) som alla andra partier i kommunfullmäktige och tillsammmans med våra egna bidrag och återbetalda arvoden hade vi en kassa som medgav en valbudget på ca 200 000:- vid årets ingång. Inga andra partier bedriver valrörelse för att begära väljarnas förtroende i val med så knappa medel och därför är vi oerhört beroende av aktivister, praktiska handtag och av sociala medier för att bidra till att knegare får en röst i politiken.

• Vi som hittills kandiderar för Knegarkampanjen är:

Back Camera

Tommy Hjertberg, automationstekniker och deltidsbrandman på LKAB. Han
tjänar 495 000 kr före skatt och exklusive politiska arvoden, bor i en hyresrätt hos KBAB och kör SAAB årsmodell 2007.

lkab_jari

Jari Söyrinki, gruvmekaniker under jord på LKAB och tjänar 462 773 kr före skatt och exklusive politiska arvoden, bor i en tvåa hos LKAB Fastigheter och kör en Mitsubishi årsmodell 1997.

annika

Annika Blomberg, vik. deltidslärare och tjänar 190 000 kr före skatt och exklusive politiska arvoden. Får behålla 5 000 per månad efter skatt av vårt insynsarvode för att kunna jobba deltid i syfte att jobba politiskt för Knegarkampanjen. Flyttar runt i bostadslöshetens Kiruna. Bor just nu i en etta på Lompis och kör en Daewoo årsmodell 00.

En granskning som den NSD gjort kan vara upplysande men den kan också bli missvisande. Dels så har man av någon anledning valt att inte räkna med inkomst av kapital och dessutom syns ju överhuvudtaget inte Knegarkampanjens princip att inte använda arvoden i privatekonomin utan att låta dem oavkortat gå till den politiska verksamheten.

Att kandidaterna har vanliga jobb innebär ju dessutom att i stort sett hela verksamheten bedrivs ideellt, på fritiden. Oavlönat. Så man måste ta sig en titt bakom staplar och diagram för att verkligen komma åt sanningen om vad de politiska företrädarna tjänar, hur de lever och var de har sin förankring.

Politikens ”fickpengar”

På Kiruna Kommunstyrelse den 4 februari presenterades arvodesbeloppen för året och Knegarkampanjen publicerar rapporten här. Klicka på bilderna.

arvodesbelopp


arvode sid2

För flera av kommunens förtroendevalda är politiken en lukrativ sysselsättning och livsvillkoren skiljer sig avsevärt från huvuddelen av de kommunalt anställda där en absolut majoritet tjänar under 25 000:- i månaden före skatt.

Kommunalrådet Kristina Zakrisson (s) är den enda politikern som är heltidsarvoderad av kommunen och hon får 53 700:- per månad före skatt.

Vänsterpartiet har två heltidspolitiker, Niklas Sirén och Gunnar Bergman. Dessa har utöver lönen från partiet kommunala politikerarvoden. Niklas Sirén är vice ordförande i Kommunstyrelsen vilket ger dryga 140 000:- per år. Gunnar Bergman som är ordförande i Socialnämnden får också drygt 140 000:- per år, allt före skatt.

Fritidspolitiker som sitter både i Kommunfullmäktige, i Kommunstyrelsen och i Kommunstyrelsens AU får ihop ca 50 000:- per år. Om man dessutom är gruppledare som t ex Gunnar Selberg (c) och Hans Swedell (m) är, tickar det ut ca 45 000:- till per år. Allt före skatt.

Ju fler uppdrag man har desto fler arvoden cashar man in. Detta leder inte till att förtroendeuppdrag sprids ut på flera personer eller att nya tar på sig uppdrag. Tvärtom. Politikerna får på det här viset mer pengar i den privata plånboken ju fler uppdrag de plockar på sig.

Knegarkampanjen verkar för och tillämpar förtroendemannavälde i politiken. En viktig princip för oss är att förtroendeuppdrag inte får förknippas med privilegier. Man ska inte söka politiska uppdrag för att berika sig själv utan vara fäst i väljares och medlemmars levnadsvillkor och stå under deras kontroll med möjlighet att väljas bort om förtroendet förbrukas.

Knegarkampanjen tar emot arvoden för kommunala uppdrag (för fullmäktige och för insynsuppdrag) men de går inte till någons privata plånbok utan ersätter bara förlorad arbetsinkomst när man går på möten. I övrigt så tillfaller de kampanjen.