Gruvan talar ut

Knegarkampanjen Kiruna har öppnat ett hjälpkontor för gruvarbetare med hotade anställningar. Dit kan man vända sig för att få veta mer om sina rättigheter, eller råd om hur man driver sina frågor och organiserar sig på bästa sätt.

En annan del av hjälpkontorets verksamhet är att skapa opinion. Det gör vi genom att upplysa allmänheten om villkoren som många jobbar under i gruvindustrin. Vi återger berättelser från i första hand visstidare, vikarier och entreprenörsanställda som publiceras anonymt under rubriken Gruvan talar ut.

Medias bild av gruvarbetare är ofta färgad av fördomar eller helt uppbyggd på gruvbolagens information – som ibland är komiskt ensidig. Under rubriken Gruvan talar ut vill vi ge röst åt dem som inte kan tala av rädsla för att diskrimineras.

Har du något att berätta? Dela med dig eller tipsa dina vänner genom att

  • Besöka hjälpkontoret på Adolf Hedinsvägen 35 tisdagar och torsdagar 15-18
  • Mejla oss på knegarkampanjen@gmail.com
  • Ringa oss på 073-8255589