Alliansen med ändan bar i Kiruna!

Den 5 september kom Allians-regeringen på blixtbesök till LKAB-gruvan och visade upp sin nakna ända inför Kirunaborna. Besöket var menat som ett reklam-jippo för höstbudgeten där man avsätter några miljarden för att ytterligare säkra vinstmaximeringen i gruvindustrin; forskningsanslag, förbättrad malmbana och vägförstärkning till Pajala. Järnvägen till Kaunisvaara däremot begravs, och statsministerns svar på den direkta frågan om vilket ansvar de var beredda att ta för stadsomvandlingen var mycket konkret; inget alls!

Kommentarerna var inte nådiga på arbetsplatser och vid köksbord; ”De skickar pengar till den enda verksamhet som inget behöver”, ”ett hån mot Kiruna-borna”, ”att subventionera den egna vinstdrivande verksamheten går tydligen bra men inte bostäder åt dem som drabbas”, ”de tror att de kan köpa våra röster med kaffe-pengar från de vinster som vi levererat till dem”, etc.

Samma dag publicerade ett av Allians-partierna, (c) i Kiruna, tre helsidor i Annonsbladet och inbjöd till möte dagen efter. Annonsen innehöll ett öppet brev från Gunnar Selberg (c) till samma statsminister som nyss avsagt sig allt ansvar, med en vädjan om nya ägardirektiv till LKAB att ersätta bostäder i Kiruna. Att situationen i Kiruna var känd hos hans egen partiledare Annie Lööf, regeringskollega med statsministern, när partiledarna befann sig i Kiruna förnekade Gunnar Selberg dock inte på mötet. Han berättade dessutom att han personligen träffar (c)-företrädare innan de träffas i den mystiska pampklubben ”Malmfältsgruppen”. Trots det så var budskapet till mötesdeltagarna samma kväll från Centerpartiet i Kiruna, att vi nu måste invänta ytterligare besked från Allians-regeringen.

Helsidesannonserna och mötet visade sig med andra ord bara vara svammel, försök att knipa lokala popularitetspoäng och dubbelspel. För detta begär Gunnar Selberg Kiruna-bornas förtroende i nästa val. Fram till dess väntar utspel och dubbelspel.

Alliansföreträdare i Kiruna Kommun, Hans Swedell (m) och Gunnar Selberg (c)

Moderaternas lokale man, Hans Swedell, valde en annan väg för att skydda sin partiledning och Allians-regeringen. Han tyckte att frågan om stadsflytten inte hörde hemma på regeringsbesöket i gruvan; ”Om man är hos tandläkaren tar man inte upp sin onda lilltå”, sa han till NSD och visade upp hela sitt förakt för de Kiruna-bor som inte kan köpa sig loss ur bostadsbristen.

Situationen börjar nu klarna kring ansvaret för den uteblivna stadsflytten; kommunledningen är handlingsförlamad, borgar-oppositionen i kommunen spelar antingen öppet eller dubbelt med Alliansen och med Kiruna-borna som insats, LKAB visar alltmer sitt rätta rovdrifts-ansikte, staten tvår sina händer och sopar igen spåren av sin ansvarslöshet med billiga reklam-jippon.

Det man kan sätta sitt hopp till nu är de tendenser som tyder på att föreningslivet börjar röra på sig. Det behövs om kraften ska kunna börja byggas som kan desarmera den sociala bomb som annars kommer att smälla i Kiruna, med barackboenden och socialt förfall.

Rött Kort åt Alliansen

Idag 5 september besöker Allians-regeringen Kiruna för att göra reklam för sig själva och deras höstbudget. De kommer inte att ha något att komma med när det gäller den stora varbölden i kommunen, krisen i stadsflyttsfrågan, enligt uppgifter till NSD.

Men, det är regeringen och den svenska staten som är LKAB:s ägare. Det är de som gett direktiv om att hålla kostnaderna för stadsomvandlingen ”rimliga”, att vinstmaximering ska vara bolagets huvuduppgift, framför de samhälleliga behoven i bygden och arbetsvillkoren i företaget. Det är med andra ord regeringen som är LKABs VD Lars-Erik Aaros chef. Det är deras direktiv som är den direkta orsaken till att han kan säga till kommunstyrelsen i Kiruna att hans jobb är att omvandla hela Kiruna stad till brytvärd malm.

Det är samma regering som förbjudit kommunerna att subventionera bostadsbyggen hos de egna kommunala bostadsbolagen och som därmed hindrar Kiruna Kommun att uppdra åt KBAB att sätta igång projekteringar för offensivt bostadsbyggande.

När statsminister Reinfeldt var i Pajala, som står inför en situation där massivt bostadsbyggande behövs för att möta gruvexpansionen, var han mycket tydlig med att staten inte kommer att hjälpa till att lösa problemet.

När bostadsminister Attefall var i Kiruna förra veckan hade inte heller han, ett enda förslag till lösning.

Marken som det nya Kiruna ska byggas på kan kommunen fortfarande inte ta i bruk eftersom Statens Fastighetsverk inte satt igång den konkreta försäljningsprocessen.

Allt detta kommer att leda till att Kiruna blir en stad av influgen arbetskraft och därigenom kan LKAB mycket lätt sätta press på arbetsvillkoren i gruvan och bedriva rovdrift på personalen. Detta passar som hand i handske, inte minst på Centerpartiets arbetarfientliga politik där lönesänkarpolitik och attacker på fackföreningarna varit en paradgren sen Alliansen kom till makten.

Ge ministrarna Rött Kort och utvisa dem från Kiruna! Fram för en arbetarregering som inte ställer sig i vägen för samhällsnyttiga satsningar utan skapar förutsättningar för en stadsflytt som blir en social upprustning.