Maktskifte i Malmfälten

Uttalande från Knegarkampanjen Kirunas öppna medlemsmöte 28 maj 2015

Lokalnyheterna i Malmfälten har präglats av beskedet att Lars-Eric Aaro tvingas lämna posten som LKAB:s VD.

Kommunalråden i Gällivare och Kiruna beklagar att de fått en ny ”husbonde” att förhålla sig till. De muntliga överenskommelserna med Aaro är inte längre giltiga. Gruvtolvans ordförande Jan Thelin känner sig ”tagen på sängen” av bolagsstyrelsen, trots att han själv sitter där som ledamot.

Kraven på LKAB som måste ställas från kommun och fack ställs inte. Genom denna passivitet kan LKAB:s nya VD härja fritt och det gör honom till den verkliga makthavaren i Malmfälten.

Sten Jakobsson, ordförande för LKAB:s bolagsstyrelse, motiverar VD-bytet med ”tuffare ledarskap” för ”kostnadseffektivitet, produktivitet och djup gruvkunskap” och att ”karva i det överflödiga fettet” (intervju i Norrländska Socialdemokraten 27 maj). Med andra ord vill han ha högre arbetstakt och större personalminskningar.

Aaros tid som VD har präglats av ett allt hårdare arbetsklimat. LKAB har under denna tid försökt slingra ifrån sig så mycket ansvar som möjligt rörande stadsomvandlingen i Malmfälten. Jakobsson uttalar att han nu vill etablera en helt ny ordning där bolagsledningen tvingar fram nya avtal och villkor. Avtal som är till nackdel för de anställda och invånarna.

Fackledaren Thelin och kommunalråden uppmanar arbetarna och invånarna i vanlig ordning att ”vänta och se”. Med de orden har LKAB fått en rensopad bana. Kommun och fack sviker sina väljare genom att inte ge motstånd mot denna maktfaktor.

Solidaritet är inte detsamma som välgörenhet. Det är ett verktyg för att skapa enighet bland oss som drabbas. Vi i Knegarkampanjen Kiruna har startat ett solidaritetsarbete tillsammans med dem som hamnat i kläm på grund av besparningarna.

Vi kommer att försöka bidra med ett handlingsprogram för att möta den nya situationen. Vi försvarar boendemiljön, arbetsmiljön och arbetsvillkoren i Malmfälten. Även att att arbetarnas inflytandemakt ska öka i företaget.

Men för att lyckas måste vi stå samlade mot det stålbad som bolagsledningen planerar.

Alla boende i Kiruna ska hållas skadeslösa

Den 3 januari 2013 offentliggjorde ordföranden för Villaägarna i Kiruna, Lasse Stålnacke, i NSD att föreningen överväger att rekommendera sina medlemmar att inte låta sig lösas ut av LKAB, eftersom ersättningen inte räcker till för att bygga nya motsvarande villor.

Knegarkampanjen förstår Villaägarnas agerande eftersom LKAB inte har avsatt medel och garantier för att hålla dem skadeslösa. Vår inställning är självfallet att alla Kirunabor ska hållas skadeslösa och vi har sedan länge krävt att LKABs vinster del-återbetalas till stadens invånare i form av offensiva investeringsplaner för alla typer av bostäder – som en del i en övergripande social upprustningskampanj. Det är ju dessutom så att det är hyresgästerna som är de som står mest skyddslösa eftersom de är helt utelämnade till ansvarslösheten från kommunen, regeringen och bostadsföretagen, när det gäller bostadsbyggande.

Vi räknar med att LKAB står fast vid VD Lars-Eriks Aaros besked till Kommunstyrelsen om att inte använda expropieringslagen för att tvinga villaägarna att sälja, men det räcker inte. LKAB måste ställa upp garantier och inte bara tro. Anders Lindbergs uttalande till NSD den 3 januari om att Villaägarna ”spelar på en oro” och att han ”tror” att det ska ordna sig, är både fräckt och helt otillräckligt.

Den 7 januari uttalar företrädare för alla partier i kommunfullmäktige, även kommunledningens (s), (v) och (sl),  till NSD att de vill se över ersättningsnivåerna till villaägare. Men för att Kirunaborna ska hållas skadeslösa krävs att man lämnar samförståndsandan med regeringen och bolaget bakom sig och gör sig beredda på att ta konflikt med dem.

Om deformationsprognoser, stadsavveckling och ansvarslöshet

Den 27 augusti kom LKAB till Kiruna Kommunstyrelse för att informera om läget för stadsomvandlingen.  Tre dagar tidigare hade Nordnytt avslöjat att uppdaterade deformationsprognoser innebär att delar av stadskärnan måste börja tömmas redan 2018.

Knegarkampanjen har en insynsplats i Kommunstyrelsen med rätt att ställa frågor och ta del av all information. i Knegaren 5  rapporterar vi till Kirunas knegare och invånare om vad som kom fram på mötet; att LKABs VD ser det som sitt mål att omvandla hela Kiruna-området till brytvärd malm,  att kommunalrådet tycker att situationen är ”komplex” men att det inte finns ett enda konkret beslut för att igångsätta bygget av nya Kiruna etc. Fakta är alla knegares bästa vän för att inte makthavarna ska dupera oss.

Läs Knegaren 5 för att veta hur det står till med prognoser, markköp, bostadsförsörjningsplaner etc.