Stadsomvandlingen

Här följer en länksamling och dokument kopplade till stadsomvandlingen. Knegarkampanjen tar inte ansvar för innehållet på sidor eller dokument som vi inte själva framställt. Vi länkar till andras sidor och dokument eftersom det finns ett behov av att göra den information som finns, tillgänglig för vanligt folk.

Juni 2014: Avtalet om Gruvstadspark 2 mellan LKAB och Kiruna Kommun är klart och kan läsas här

Knegarkampanjen har agerat mycket aktivt i förhållande till avtalet. Följ vårt agerande här:

Vad innebär avtalet?

Återuppta förhandlingarna!

April 2014: Kommunfullmäktige antog Utvecklingsplanen för nya Kiruna och Knegarkampanjen stödjer detta till fullo. Läs mer här.

Se en sammanfattning av Utvecklingsplanen här.

Februari 2014: Under vintern 2014 kommer nästa stora avtal mellan LKAB och kommunen att antas, om Gruvstadspark 2, och förhandlingarna är i full gång. De planeringsunderlag och förhandlingsdokument som vi får oss tilldelade kommer att publiceras här löpande. Genomförandeavtalet om det nya stadshuset ska klubbas i Kommunfullmäktige 24 februari.

Planeringsunderlag för socialförvaltningen, det vill säga hela äldrevården, verksamheter och boenden för funktionshindrade och även biståndet till enskilda och familjer tex försörjningsstöd eller ungdomar som behöver hjälp. Framtaget av tjänstemännen.

Planeringsunderlag för fritids- och kulturanläggningar i nya Kiruna. Karta 1. Karta 2.  Antaget i Fritids- och Kulturnämnden februari 2014.

2013

Arktitekttävlingen om ett nytt stadshus har fått en vinnare. Här ser man det vinnande förslaget.

Kommunen deltar i regeringens Malmfältsgrupp utan att rapportera tillbaka till kommuninnevånarna och med magert resultat. Läs insändare från Knegarkampanjen.

Kommunledningen har tagit fram en Vision för nya Kiruna, som ett resultat av projektet Kiruna 2.0. Visionen ska antas av kommunfullmäktige i maj 2013. Du hittar visionen här.

Kiruna4ever heter det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om en ny centrumkärna som ska behandlas på Kiruna Kommunfullmäktige 26 mars. Analysen av förslaget, om ekonomi, genomförbarhet, hållbarhet och social sammanhållning med mera, har gjorts av Luleå Tekniska Universitet med flera. Här hittar du hela genomgången.

På Kiruna Kommunstyrelses arbetsutskott 8 februari 2013 redogjordes för LKABs remissvar på arkitekttävlingen om den nya stadskärnan där de drar en röd linje genom Kiruna (se nedan). Väster om denna linje vill de inte ha någon ny bebyggelse.

LKAB-röda linjen röda linjen

2012

Situation Kiruna; ett samarbete mellan flera av Kirunas största  föreningar, arbetslag och nybildade grupper för att bli en maktfaktor kring ett handlingsprogram för Nya Kiruna. På bloggen hittar man apellen, informationsbulletin, målsättningar, mötesschema mm.

Den 27 augusti kom LKAB till Kiruna Kommunstyrelse för att informera om läget för stadsomvandlingen. Knegarkampanjen har en insynsplats i Kommunstyrelsen med rätt att ställa frågor och ta del av all information. I Knegaren 5  rapporterar vi till Kirunas knegare och invånare om vad som kom fram på mötet; att LKABs VD ser det som sitt mål att omvandla hela Kiruna-området till brytvärd malm,  att kommunalrådet tycker att situationen är “komplex” men att det inte finns ett enda konkret beslut för att igångsätta bygget av nya Kiruna etc.

Kiruna Kommuns begäran hos staten om att få köpa mark i Toullavaara har beviljats av regeringen, när det gäller områdena 5, 6, 8 och 9 på kartan. Marken håller på att detaljplaneläggas. Först efter det får kommunen köpa den av Statens Fastighetsverk. Det är oklart vad köpeskillingen kommer att bli men notan för markköpen tänker kommunledningen hur som helst skicka till LKAB, enligt information till Kiruna Kommunstyrelse 27 augusti 2012. Tidigaste byggstart kan bli 2014 enligt miljö- och byggnämnden. 

Senaste prognoskartan från LKAB om deformationerna från gruvbrytningen in mot staden.

Nordnytt 23 augusti 2012. LKAB uppdaterar prognoserna och stan måste börja evakueras 2018.

Ledaren i Knegaren 4; ”Efter att (s) och (v) blockerat inkallandet av ett ”stadsråd”, samla arbetarrörelsen och föreningslivet till en nödkonferens innan årsskiftet! Vinsterna från gruvindustrin ska investeras i välfärd och samhällenas långsiktiga tillväxt. Kiruna ska växa till 30 000 invånare år 2030! Möt maktens arrogans med knegarnas beslutsamhet, besvara varje ansvarslös investering eller miljardrullning av vinsten till gruvbolagens ägare med punktaktioner på arbetsplatserna”

Det pågår en arkitekttävling om Kiruna nya stadskärna. Den ska vara klar i december 2012. Underlaget hittar du här.

Tidningen Sveriges Arkitekter skriver om arkitekttävlingen.

Kommunen startade i april Vision Kiruna som 2013 ska presentera mål för stadsomvandlingen. Projektledare är en person som står mycket nära LKAB.

”Vem kan desarmera den sociala bomben?” Analys av de stora aktörernas brist på egenintresse för att driva fram offensiva satsningar för att stadsflytten ska genomföras och vad som krävs istället.

Revisorsrapport från Kiruna Kommun 6 februari 2012 om deras egen fullständiga handlingsförlamning.

Sanningen om stadsflytten – en social bomb väntar

Bloggen rasrisk med bl a analys och kritik av kommunens avtal med LKAB

Kommunens och LKABs avtal

Intervju med kommunens projektchef, sen flera år, för stadsomvandlingen Christer Vinsa, som belyser hela frågan journalistiskt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s