Tio punkter

KNEGARKAMPANJENS 10 PUNKTER SOM

UNDERKÄNNER REINFELDT-REGERINGEN

1. Massarbetslösheten

Massarbetslösheten är krisens mest kännbara uttryck för knegare. Reinfeldt-regeingen har inte agerat för att begränsa massarbetslösheten utan för att utnyttja den till arbetsgivarnas fördel.

A-kassan grundades som ett vapen för att ingen arbetare skulle behöva sälja sin arbetskraft under dess värde. Idag så är ett krav för att kunna få a-kassa att man ständigt försöker sälja sin arbetskraft till ett allt lägre pris.

2. Arbetskraftsinvandringen

I och med att invandrare och flyktingar med vita arbeten får förtur till uppehållstillstånd så har arbetsgivarna fått makten över integrationspolitiken och utnyttjar flyktingar samt gästarbetare för att pressa ned villkoren.

3. Skattepolitiken

Skattesänkningarna har en tydlig klassprofil – de 10% rikaste hushållen med över 1,5 miljoner i årsinkomst har kraftigt gynnats eftersom förmögenhet inte beskattas och fastighetsinnehav beskattas lägre. Dessutom tvingas vi att subventionera överklassens tjänstefolk genom det s.k. pigavdraget.

Jobbskatteavdraget framstår som en gåva till arbetarna, men hela syftet är att ytterligare vidga klyftan mellan de som har arbete och de som är arbetslösa, sjukskrivna, pensionärer samt andra som befinner sig i ”utanförskap”.

4. Sjukförsäkringen

Även i fråga om sjukförsäkringen visar regeringen att den är en arbetsgivarministär. Man har gett arbetsgivaren möjlighet att sparka någon som varit sjukskriven i mer än sex månader. Dessa blir dessutom utförsäkrade från sjukförsäkringen och om de inte kan ta ett annat jobb hänvisas de till socialen, och tvingas sälja allt de äger för att kunna få socialbidrag.

50 000 personer beräknas kastas ut ur sjukförsäkringen det här året.

5. Utförsäljning och entreprenader

Regeringen använder småföretagande och entreprenörskap som ett svepskäl för att kringgå anställningsskydd och låta bolag plundra den offentliga sektorn på resurser. Lag om vårdval har t.ex. införts för att multinationella vårdbolag ska få tillgång till skattefinansierad verksamhet.

6. Utbildning

Sorterings och mobbingskolan är sedan länge utbredd inom EU, men Reinfeldtregeringen vill gå ännu längre. Graderade betyg redan på mellanstadiet; sedan tudelning av elever till speciallinjer och dess meritpoäng å ena sidan och kortkurser för lågavlönade lärlingselever å den andra. Reinfeldt formligen hamrar in klassamhället redan i uppväxtåren.

7. Kommunerna

Regeringen har fått kalla fötter och satsar ett engångsbelopp inför valrörelsen på kommuner och landsting, som ju har ansvar för vård, skola, omsorg, kollektivtrafik, eftersom man vet att en uppsägningsvåg av kommunanställda hotar och att kommunernas intäkter faller drastiskt i spåren på massarbetslösheten.

Kommunsektorn är i kris och det driver fram en konstant nedmontering av servicestandarden och arbetsmiljön. Den utvecklingen kan inte vändas med engångsbelopp.

8. Avindustrialiseringen

Regeringen har passivt sett på medan krisen gjort tiotusentals industriarbetare arbetslösa. Man har styrt om alla satsningar till finansmarknaden. T.ex. har det stödpaket som utlovades till bilindustrin inte verkställts.

9. Transporter

Trots allt tal om att man måste ta energi- och miljökrisen på allvar byggs privatbilismen ut med motorledsbygget Förbifart Stockholm och bordläggningen av Norrbotniabanan.

Istället för att ta ansvar för att säkra billiga persontransporter på järnväg över hela landet privatiseras persontrafiken på järnvägen, efter direktiv från EU, vilket lämnar över hela ansvaret till multinationella bolag som har kortsiktiga vinster som drivkraft.

10. Kriget i Afghanistan

Sverige ökar sitt deltagande i kriget på NATO:s sida. Kriget innebär ett urskillningslöst dödande av civila, har förstört försörjningsmöjligheterna för befolkningen vilket lett till en kraftig expansion av narkotikaodlingen.

Att trupperna skulle utgöra ett stöd för demokrati är inte sant. Det val som just hållits kan inte anses giltigt då det hållits under pågående ockupation och allt talar för ett mycket omfattande valfusk. Sverige bidrar i själva verket till att upprätthålla en olaglig ockupation.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s