Knegarkampanjen håller öppet möte inför kommunfullmäktige.

Frågor som kommer att behandlas är bl.a. Knegarkampanjens motioner Inventera befolkningshälsan (med anledning av damningen från gruvindustrin) och Öppna en motorgård för Kirunas ungdomar, avskaffandet av rätten att ställa medborgarförslag, investering i nytt LSS-boende, m.m. (Hela dagordningen för kommunfullmäktige kan läsas på http://www.kiruna.se/PageFiles/1060/Hemsida%20Kf150601.pdf)

Plats: Knegarkampanjens lokal, Adolf Hedinsvägen 35

Tid: 18.00, torsdagen den 28 maj

Öppet medlemsmöte 6 maj

Onsdag 6 maj klockan 18 är det öppet medlemsmöte på lokalen Adolf Hedinsvägen 35 om kommunens förslag till en ny skolstruktur.

Kommunens tjänstemän har lagt fram en lång utredning och de lägger flera olika alternativförslag, men det som verkar ha mest stöd är att redan 2015 börja dra ned årsklasser i ett antal skolor på landsbygden och till 2025 helt ha avvecklat flera skolor i kommunen.

Till mötet har vi bjudit in representanter från byaföreningarna (Jukkas, Övre Soppero och Svappavaara). Men vi kommer att försöka få dit representanter från andra områden också.

Väl mött!

Söndag kl 15: Öppet möte inför kommunfullmäktige

Söndag 22 februari klockan 15-17 är det öppet möte på lokalen, Adolf Hedinsvägen 35 angående fullmäktigemötet dagen efter. Då ska frågan om markanvisning i nya Kiruna behandlas som är en viktig fråga om vem som ska bygga där. Även Knegarkampanjens motioner om förbättrad busstrafik och svenskundervisning för asylsökande kommer upp. Hela dagordningen finns här.

Vi bjuder på fika och vi tar beslut om hur vår ledamot Tommy Hjertberg ska agera på mötet.

Väl mött! / Styrelsen

Öppet möte inför fullmäktige

På måndag hålls det sista mötet för det gamla kommunfullmäktige innan det nya tillträder i oktober.

Det är några viktiga frågor som ska behandlas, bl a inriktningen för och kraven på byggherrarna i nya Kiruna. En annan fråga som kommer att behandlas är moderaternas motion om att införa ”utmaningsrätt” i kommunen, dvs att vilken privatperson eller företag som helst ska kunna tvinga fram en upphandling av utpekade förskolor, äldreboende eller dylikt.

Vi träffas som vanligt till ett öppet möte dagen innan för att bestämma hur vår ledamot Tommy Hjertberg ska agera, det vill säga på söndag 21 september klockan 17 på lokalen på Adolf Hedinsvägen 35. Fika bjuds det på.

Väl mött!

Öppet möte om planerna för Nya Kiruna

Öppet möte den 21 april klockan 18 på lokalen!

Vi går igenom kommunens planer för Nya Kiruna. De har presenterat en Utvecklingsplan som ska styra alla byggplaner av bostäder, butiker, social service och trafik. Utvecklingsplanen ska klubbas i Kiruna Kommunfullmäktige dagen efter.

Vad vi måste göra är att

• se om Utvecklingsplanen siktar på  en höjd levnadsstandard och social upprustning av staden

• se om det finns garantier för att det som finns i Utvecklingsplanen kan genomföras eller om det bara är fina ritningar på ett papper

• se om det finns skydd mot oseriösa exploatörer och lycksökare

Vi bjuder på fika. Välkomna!

**

Man kan titta på kommunens sammanfattning av Utvecklingsplanen här. Klicka på bilden.

Skärmavbild 2014-04-13 kl. 10.21.05

Öppet möte på söndag klockan 14

På söndag 22 september klockan 14.00 träffas vi på lokalen på Adolf Hedinsvägen 35 för att diskutera hur vår ledamot Tommy Hjertberg ska agera på fullmäktigemötet dagen efter. Bl a kommer vår motion om utvidgad busstrafik att diskuteras. Även arkitekttävlingen om det nya stadshuset kommer upp, liksom personalbokslutet för de kommunanställda.

Väl mött!