En hälsning till knegarna på Slakthuset

I morgon vet vi vilken livsmedelsfirma som producerar de bästa fotbollsspelarna: Slakthusmästerskapet 2016 ska avgöras.

Några råd från oss i Kiruna.

1. Ta inte med jobbredskap på planen

2. Ha kul som ett stort kollektiv

3. Fortsätt inspirera andra knegare med ert sätt att bygga arbetarrörelsen

Vi önskar alla tävlande lag lycka till!

Vi kommer också att arrangera en ett mästerskap – men då i en sport som inte kräver gröna gräsmattor 🙂

Knegarkampanjen Kirunas medlemsmöte 2 juni

Knegarportalen

Knegarkampanjen växer. Vi är nu flera fria arbetarföreningar på industriarbetsplatser och -orter. Därför har vi öppnat en knegarportal med länkar till båda föreningarna som nu är aktiva, våra gemensamma uttalanden och aktiviteter och snart kommer en instruktion om hur man startar upp en knegarkampanj på sin egen arbetsplats eller hemort.

Knegarportalen finns på knegarkampanjer.org

Systerförening i Stockholm

I våras bildades Knegarkampanjen Slakthusområdet i Stockholm för att rusta upp facket och ge de anställda livsmedelsarbetarna öra och röst i politiken när det gäller den planerade flytten av hela det anrika Slakthusområdet till södra förorten.

En egen bloggsida är i framväxande och vi kommer att löpande ha utbyte mellan Stockholm och Kiruna. Läs mer på knegarkampanjenslakthuset.wordpress.com

Politisk kommentar till Arrivas aktioner mot bussförarna

Trots att det är en överdrift så förs tankarna till Margaret Thatchers berömda synsätt på de brittiska gruvarbetarna i början av 1980-talet. Hon satte igång två kampanjer vid makten. Hon skickade soldater till Malvinas (Falklandsöarna) där ett kort men intensivt krig utkämpades mot Argentina. Hon skulle samtidigt en gång för alla krossa de starka facken, och framför allt gruvarbetarfacket NUM.

I det sammanhanget kallade hon de stridbara gruvarbetarna för ”the enemy within”, den inre fienden. Den yttre fienden var den argentinske generalen Galtieri och den inre var de strejkande gruvarbetarna. Även om hon aldrig gjorde kopplingen offentligt så har historiker grävt fram opublicerade skrifter som visar att hon menade just detta.

I den mördande konkurrens som råder på världsmarknaden betraktas arbetare som höjer rösten som just ”inre fiender”. Bolag som Deutsche Bahn nyttjar infrastruktur som skattebetalarna underhåller, expanderar via dotterbolag och dominerande aktieinnehav, samt lägger konkurrenskraftiga bud vid upphandlingar genom att pressa fram obetalt arbete ur sina anställda.

Arriva, som är en del av Deutsche Bahn, är förstås inte ensamma om att försöka förlänga arbetsdagen och pressa ned kostnaderna. Det är det enda sättet för servicebranscher att utvinna större obetalt arbete ur sina anställda och följer samma logik som de sedan länge pågående nedskärningarna i vård, skola och omsorg.

Då är det mer talande att även industrin i Sverige slagit in på den linjen. Byggföretagen vill avskaffa ackorden för att den vägen pressa ned lönerna och gruvindustrin förbereder samtidiga personalminskningar och produktionshöjningar. Krympande marginaler gör att investeringar i anläggningar och tekniker som istället skulle höja arbetsintensiteten skjuts på framtiden.

I den här striden på knivens egg – som för de anställda handlar lika mycket om maktlöshet som arbetsmiljö och löner – kan självständiga och ”bråkiga” kollektiv inte tolereras. Inom både service och industri kommer aktioner som dessa från arbetsköparna att bli vanligare. Därför är utgången av konflikten på Arriva av betydelse för hela arbetarrörelsen.

Om Arriva får bestämma ska bara halvsovande och ja-sägande fack finnas på arbetsplatserna. Det är också modellen som Deutsche Bahn använder sig av i Tyskland. I förhandlingar förra året favoriserades ständigt ”arbetsgivarfacket” EVG framför uppstickaren GDL, som tvingades strejka nio gånger på tio månader för rätten till kollektivavtal och representation för de anställda.

Nu verkar Kommunal försöka ogiltigförklara avskedandet av Arrivas huvudskyddsombud Reza Forghani. Men hur långt är de beredda att gå? Är skadan redan skedd efter flera år av trakasserier och förföljelser av förtroendevalda? Det får framtiden utvisa.

Vår slutsats är dock att fortsätta uppmuntra och understödja bildandet av en knegarkampanj för de anställda i Stockholms Länstrafik.

Där facken och partierna inte räcker till måste nya, arbetardemokratiska organ växa fram med kraften att samla de anställda. Knegarkampanjer jobbar både i och utanför facket och tar ställning politiskt helt oberoende.

Arbetardemokratin är verktyget för att återuppbygga arbetarrörelsen inifrån arbetsplatserna. Den tar sikte på höjd medlemsaktivitet, oberoende från arbetsköparen, täta möten, egna informationskanaler, förtroendevalda som kan avsättas vid maktmissbruk, avskaffande av alla privilegier för ledare, lika rätt för kvinnor och män och så vidare. Allt för att öka enigheten och styrkan.

Om Arrivas anställda och andra delar av Stockholms Länstrafik organiserade sig bakom en sådan plattform, skulle solidariteten med Reza Forghani få ett bestämt och enat uttryck.

*****

[För den som vill veta mer om Thatcher och hennes uppgörelse med gruvarbetarna rekommenderar vi dokumentären Still the enemy within från 2014 där arbetarna själva berättar om sin erfarenhet]

”Det här rör hela arbetarrörelsen”

[Ur Knegarkampanjen Kirunas medlemsblad]

Intervju med Reza Forghani, huvudskyddsombud för bussförarna på Arriva

Det var varit mycket liv omkring Reza Forghani. Han är huvudskyddsombud på Arrivas bussgarage i Råsta, Stockholm, och har tillsammans med sina jobbarkompisar tagit fajten mot försämrade arbetsvillkor. Han är stolt, även om han fått betala ett pris för sitt fackliga uppdrag.

Från elva skyddsombud…

Reza började köra buss 1996 och blev efter kort tid heltidsanställd. Tio år senare blev han fackligt aktiv i Kommunals klubb och har sedan dess varit skyddsombud, vice klubbordförande och huvudskyddsombud. Problemen började när Arriva tog över trafiken 2012.

– Arriva är kända för sina metoder. De vill tysta förtroendevalda och anställda som protesterar. Sedan de vann anbudet har vi gått från elva till betydligt färre pådrivande skyddsombud på över 700 anställda. Av dessa har två skyddsombud som sitter i den lokala skyddskommittén fått illojalitetsvarningar och mig har de avskedat.

Arriva kör trafik i bland annat Skåne och Stockholm men försöker slå sig in på andra sträckor som Västerbotten och Norrbotten (Botniatåg). De ingår i gigantiska Deutsche Bahn som nyligen haft en lång konflikt med det tyska facket GDL om kollektivavtal, arbetstider och representationsrätt (se faktaruta).

”Enkel match”

När Arriva tog över fick förarna scheman med arbetspass på tio eller drygt tio timmar och företagskulturen förändrades dramatiskt. Som tidningen Arbetet skrivit om, började arbetsledarna uppträda auktoritärt och de som klagade blev bestraffade.

Varningar delades ut till höger och vänster och förarna vände sig till Reza som satte skyddsstopp. Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion och Arriva fick en lång lista med saker att rätta till eller 250 000 kronor i böter.

– De trodde att det skulle bli en enkel match men vi samlade oss och stod emot. De säger att jag lägger mig i företagets angelägenheter men vi har ju det uppdraget. Arbetsmiljöverket har gett mig rätt och Arriva har fått en föreläggande.

28 augusti 2015 skulle Arbetsmiljöverket göra ett återbesök och kontrollera om bristerna åtgärdats, men Arriva hade andra planer.

– När jag kom från semestern för tre veckor sedan tog de in mig på kontoret och sa att jag skulle avskedas. Jag fick inte sätta min fot i garaget, inte ens gå till fackexpeditionen och hämta mina saker. De vill inte att jag träffar mina jobbarkompisar.

Stöd bakom Reza

Reza säger att han har mycket stöd bakom sig. Det är inte en fråga om hans person, utan om kollektiva rättigheter och villkor. Därför har också jobbarkompisarna backat honom från första början.

Kommunal har ogiltigförklarat avskedandet och nu väntar förhandlingar. SEKO Stockholm har gjort ett uttalande som beskriver Arrivas agerande som ”ett angrepp på hela arbetarrörelsen”. Även SSU Stockholm uttalar sig i samma ordalag.

– Det här rör hela arbetarrörelsen och inte bara mig. LO-förbunden borde gemensamt engagera sig mot det här. Man läser att Byggnads skyddsombud får varningar för småsaker och det är en utveckling som eskalerar.

”Innovativa lösningar”

Arriva är ett hungrigt företag. Som de skriver på sin hemsida vill de ”kombinera den snabba anpassningsförmågan hos det mindre företaget med styrkan och stabiliteten hos det stora”. Arriva är ”utmanaren som tänker vinna nya marknadsandelar genom att se möjligheter till nya innovativa lösningar”.

En av dessa ”innovativa lösningar” är att rensa arbetsplatserna på stridbara arbetare. 2013 avslöjade Svenska Dagbladet att Arriva under ett halvår kartlagt Reza Forghani. Företaget dokumenterade vilka jobbarkompisar Reza pratade med, vilka journalister han var i kontakt med och vilka fackliga möten han kallade till.

– Jag var under bevakning genom datorn och av personer som följde mig, de kartlade mig och min aktivitet.

Arriva har även gett honom jobberbjudanden för att få honom att sluta som huvudskyddsombud.

– Ena dagen kallas jag skadeverkare och Arrivas värsta fiende, nästa dag erbjuder de mig jobb som tjänsteman med titlar som säkerhetsutvecklare och arbetsmiljöutvecklare. Men jag företräder arbetarna. Jag sa att de kan kontakta mig om de behöver hjälp med arbetsmiljön. Det är en skam att många förtroendevalda byter sida, skulle jag sälja mig har jag ingen personlighet kvar.

Svalt politiskt intresse

Reza berättar att många anställda har blivit rädda. Han är övertygad att frågor om arbetares rättigheter och villkor måste drivas politiskt, eftersom facken inte ensamt klarar av att stå emot de här angreppen.

– Jag är stolt över att ha stått upp arbetstagarna. Jag har gjort det jag valdes att göra enligt lagen. Nästan ingen vågar ta fackliga skyddsuppdrag om det fortsätter vara sådana arbetsgivarattacker mot förtroendevalda på arbetsplatserna. Det är hyckleri att politikerna tiger samtidigt som detta sker i en skattefinansierad verksamhet.

 

Nybygge pågår inom arbetarrörelsen

Byggnadskonsten

Idag är det första maj. Det är arbetarrörelsens dag år 2015 i Sverige. Socialdemokraterna har regeringsmakten men har så lite stöd bland arbetande människor att de har gjort Alliansen – som förlorade valet i höstas –  till regeringsunderlag för att undvika nyval. Sverigedemokraterna, ett rasistiskt högerparti, är etablerat i riksdagen och vrider hela partipolitiken högerut samtidigt som de utmålar sig som ett politiskt alternativ för vanligt folk som ser levnadsstandard och arbetsvillkor smulas sönder. Att de utesluter sina mest renläriga nationalister är bara logiskt eftersom SD vill stanna i den parlamentariska värmen i riksdagen.

I kommunerna där vi lever och verkar, i Kiruna och Stockholm, styr socialdemokraterna med hjälp av vänsterpartiet, de gamla kommunisterna som blivit socialdemokrater, och Fi, ett nytt feministiskt parti som vill att kvinnor ska ha samma möjlighet att utöva makt över andra människor som män alltid har haft. Men ingen vanlig knegare eller förortsbo har ens märkt någon skillnad i sina liv mot hur det var innan valet i höstas.

Sjukpenningen och A-kassan är fortfarande lika snålt tilltagna som förut, det är precis lika svårt att få en ordentlig anställning och egen bostad som det var innan, sjukvården och skolan går på knäna, byggföretagen och åkarna fortsätter att betala lägre löner till knegare från andra länder, i förorten hänger fortfarande ungdomarna och väntar på utbildning och jobb. En ny ekonomisk systemchock byggs upp med lån på lån och euron kan komma att lösas upp endera dagen. Dessutom pågår det krigsförberedelser runt EUs gränser och i spåren på USAs och NATOs härjningar i Mellanöstern och fjäskandet för gamla militärdiktaturer, har en grym krigsmaskin bildats som för lång tid framöver kommer att spärra befrielsekampen i arabvärlden och norra Afrika och driva flyktingvågor framför sig.

Utan en utmaning från arbetarrörelsen mot bolagen och politikerna så kommer den onda spiralen att fortsätta snurra. Men det som behövs är en nybyggd arbetarrörelse för den gamla sitter i regeringen och regisserar hela snurren nedåt tillsammans med borgarna, med EU och med NATO.

På våra arbetsplatser i livsmedels- och gruvindustrin märker vi av de internationella kriserna väldigt väl. När råvarupriserna nu faller är vi flera som hotas av arbetslöshet och arbetstempot drivs upp. Men i frånvaro av en stark arbetarrörelse som kan förändra det politiska läget på kort sikt, hänvisas vi till att sätta igång själva och ta itu med det som är allra mest brännande och Knegarkampanjen Kiruna öppnar till veckan ett rådgivningskontor för alla som hotas av varslen i gruvorna. I Stockholm grundades för tre dagar sedan Knegarkampanjen Slakthusområdet.

Skärmavbild 2015-04-28 kl. 01.05.28

Knegarkampanjen öppnar rådgivningskontor

Både i gruvindustrin och i livsmedelsbranschen är bemanningsanställdas och visstidares villkor bedrövliga. Detta har vi gemensamt med snart sagt alla arbetsplatser och branscher så nu sätter vi igång både med att organisera fackklubbar och öppnar rådgivningskontor med ideella rådgivare och organisatörer. Detta är särskilt viktigt nu när gruvkrisen når Malmfälten och visstidarna får ta första smällen. I Norrbotten planeras även skolstängningar och sjukvården är redan en hälsofara för patienter och personal. Knegarkampanjen Kiruna hjälper föräldrar, lärare, vårdpersonal att starta egna knegarkampanjer för att börja bygga motkraft till den sociala nedmonteringen som rusar på allt snabbare.

I Stockholm ska kommunen flytta hela Slakthusområdet till Farsta inom några år men vi som jobbar i området har helt ställts utanför planeringen. I Knegarkampanjen Slakthusområdet organiserar vi oss för att bli en maktfaktor i den frågan. Den berör både livsmedelsbranschen i Stockholmsregionen och våra jobbvillkor.

Arbetartidning i Slakthusområdet

Arbetartidning i Slakthusområdet

Vad knegarkampanjerna nu gör är att vi samlar oss till facklig upprustning och politisk organisering av arbetare på våra egna villkor. Vi är arbetardemokratiska föreningar för att ändra styrkeförhållandena på jobbet och i politiken. Vi stärker varandra genom våra erfarenheter och vill inspirera fler att starta arbetardemokratiska föreningar på arbetsplatser runt om i landet. Nu är det upp till oss själva att ändra den borgerliga politiken som bedrivs av den socialdemokratiska regeringen och av EU och vi kommer att jobba för ett storrådslag i arbetarrörelsen med direktvalda delegater från arbetsplatserna. Det som behövs är ett nöd- och investeringsprogram för social upprustning och riktiga jobb för att bryta nedåtspiralen.

Knegarkampanjen Kiruna / Knegarkampanjen Slakthusområdet Stockholm