Valrörelsen trampar igång!

Idag onsdag finns vi på Hjalmar Lundbomsskolan och diskuterar politik med gymnasieungdomar, imorgon torsdag har vi Öppet Hus kl 16-19 på lokalen där du kan titta förbi och fylla i vår enkät ”350 frågor inför valet”,  anmäla ditt intresse som valarbetare eller diskutera vad det innebär att bli kandidat på knegarlistorna i kommun- och landstingsvalen.

Nästa helg bjuder vi alla intresserade av en knegarkandidatur i valen 2014 på smörgåstårta på lokalen.

Valspecial nr 1 av Knegaren presenterar hur vi tänkt oss valrörelsen, som en kämpande gemenskap med högt i tak, och vad som behöver göras i kommunpolitiken. Några av de andra partierna recenseras också.

Klicka på bilderna för att ladda ned!

Skärmavbild 2014-03-12 kl. 12.30.55

Skärmavbild 2014-03-12 kl. 13.05.32

Pressmeddelande: Knegarkampanjen ställer upp i landstingsvalet

6 MARS 2014

Knegarkampanjen ställer upp i landstingsval

Mer än 200 personer stödjer Knegarkampanjens rätt att registrera partibeteckning i valet till Norrbottens landsting.

– Det har varit lätt att samla in namnen, vart vi än kommit har folk velat skriva på. De etablerade partiernas misslyckande inom sjukvård och kommunikationer är enormt, säger Tommy Hjertberg, Knegarkampanjens röst i Kiruna kommunfullmäktige.

Knegarkampanjen valdes in i kommunfullmäktige 2010. Arbetssättet som har utvecklats där följer med till landstinget om vi får väljarnas förtroende.

– Vi håller öppna möten inför fullmäktige och lyssnar av våra väljare. Om kommunen till exempel ska ändra villkoren för sina anställda så sätter vi arbetsplatsen och brukarna först. Knegarkampanjens representanter får aldrig en krona för sina uppdrag, det ingår också i vårt arbetssätt.

Med sin kandidatur till landstinget vill Knegarkampanjen ena länets befolkning mot den sociala nedrustningen av Norrbotten.

– Här sitter vi på varsin ort och skäller. Den mest oseriösa kritiken kommer från lokalpatrioter, som i verkligheten hjälper Kent Ögren att hålla norrbottningarna splittrade.

Knegarkampanjens valmanifest ska ställa vårdbehoven i centrum – inte budgetregler, organisationsmodeller eller politiska agendor.

– Vi behöver BB och akutkirurgi på varje större tätort, men också att personal och brukare har ett avgörande inflytande vid omorganiseringar. Det behövs lite ”jävlar anamma”. Vi vill se en regional politisk entimmes-strejk för att ruska om landstingsledningen. Det fick livliga bifall är vi samlade namn på stan, avslutar Tommy Hjertberg.

Kontakta Knegarkampanjens talesperson Annika Blomberg,
070-7913955

En tredjedel avklarat!

Över 50 personer har under helgen skrivit på namnlistorna för rätten att ställa upp en knegarkandidatur till landstinget i Norrbotten kring kampen för sjukvården och för att åtminstone de fem sjukhusen i länet ska rustas upp och hålla hög standard. Det krävs att 150 personer stödjer denna rätt och bara i Kiruna, där bristen på akutsjukvård och BB leder till allt mer dramatiska konsekvenser, har vi nu samlat in tredjedel av namnen.

snofestival1

Full fart på diskussionerna vid Knegarkampanjens bord på snöfestivalen

Kommunfullmäktige 27 maj – inga garantier, inga krav

På vårens sista fullmäktigemöte ställde vi från Knegarkampanjen en rad krav.

För det första, att kommunen inte ska besluta om detaljplanerna för det nya industriområdet i Merttainen, där LKAB ska öppna en gruva, innan Trafikverket har garanterat en förbifart för att inte vägen ska behöva stängas vid sprängningar.

För det andra, att Situation Kirunas annons som har krav och målsättningar för verkliga satsningar i Kiruna med bostäder för 30 000 innevånare, fullvärdigt sjukhus etc ska ersätta kommunledningens till intet förpliktigande visionsdokument.

För det tredje, att kommunen ska skaffa sig garantier för att inte respiratorvården nedmonteras på Kiruna sjukhus så att intensiven verkligen blir kvar och informera fullmäktige och allmänheten om hur de agerar i ”samrådsgruppen om Kiruna sjukvård”..

Vad hände?

För det första, detaljplanen för Merttainens industriområde antogs utan garantier från Trafikverket.

För det andra, visionsdokumentet antogs.

För det tredje, inga bindande krav kommer att ställas av kommunen så att landstinget inte kan montera ned respiratorvården. Kommunledningen tänker inte heller ta ansvar inför fullmäktige och kirunaborna för sitt agerande i ”samrådsgruppen om Kiruna sjukvård” utan tänker fortsätta springa på deras möten utan att rapportera vidare vad som sagts där, så att Landstinget kan fortsätta att påstå att de har ”samråd med Kiruna Kommun”.

Back Camera

     

  Tommy Hjertberg, ledamot

Knegarkampanjen larmar kommunen! Skaffa garantier för intensivvården!

Anförande av insynspolitiker Annika Blomberg vid motionsbehandling i Kiruna Kommunstyrelse 22 april 2013.

”Innebörden i den här motionen är ett krav på att kommunen ska agera för att få garantier för att intensivvården blir kvar vid Kiruna Sjukhus. Landstinget har ju lovat att intensiven ska vara kvar till långt in på 2020-talet så varför gå fram med ett sådant här krav nu? Jo det kommer sig av att personalen har larmat om att respiratorsverksamheten är hotad. Sen i januari så pågår det diskussioner om att flytta respiratorspatienterna till Gällivare ”på grund av kompetensbrist” i Kiruna. Enligt personalen så öppnar detta för en ond spiral. Om man inte säkrar respiratorvården kommer hela intensivvården att börja gunga. Det kommer inte att finnas underlag för narkosläkare, intensivvårdspersonal kommer att förlora kompetensen att vårda svårt sjuka, rekryteringen blir ett problem. Argumentet att det skulle saknas kompetens drar igång larmklockor på sjukhuset eftersom, både inför stängningen av BB och av akutkirurgin, har det börjat på det viset. Först säger de att de saknar kompetens, sen börjar  nedskärningsförslag att komma och beslut att genomföras. Oavsett vad Kirunaborna eller kommunen har sagt.

Det var ett möte i Samrådsgruppen om sjukvården i Kiruna i februari och Gruvtolvan gick ut med en rapport från det mötet. Där framgår det att Landstinget medger att man diskuterar en flytt av respiratorspatienterna, trots att  man har lovat att upprätthålla intensivvården. I den rapporten visar det sig dessutom att Landstinget inte har någon planering för bemanningen inom respiratorvården. De berättade att de för tre veckor sen hade upptäckt att de saknade kompetens. Men personalen på sjukhuset kan ju berätta att ingenting har gjorts för att behålla de vidareutbildade sjuksköterskor man har haft, utan de har tvärtom uppmuntrats att söka sig därifrån.

Det är därför vi larmar! Vi larmar nu och kräver att kommunen ska skaffa sig tydliga garantier från Landstinget för att intensivvården ska upprätthållas. Det är livsfarligt att leva i Kiruna om det inte finns intensivvård.

Så kommer vi till den andra delen i motionen som handlar om Samrådsgruppen. Den har funnits sen 2005 och har startat på initiativ av LKAB och företagarna och kommunen har deltagit via representanter från Kommunstyrelsen. Detta kan man se på Samrådsgruppens hemsida, kommunen har varit med och skickat remissyttranden till Landstinget och man går på deras möten.

Jag vill invända väldigt mycket mot uppfattningen som kommunalrådet Kristina Zakrison redogjorde för här tidigare, att man kan gå på sådana här möten utan att rapportera tillbaka. Kommunen är en politisk organisation som leds av förtroendevalda, det understryks ju allt som oftast. Det som politiskt ansvariga och förtroendevalda gör i olika samrådsorgan kring Kirunabornas behov, särskilt när det gäller sjukvården, måste kunna kontrolleras och följas upp. 

Vi har motionerat i den här frågan för vi vill larma om hoten mot intensivvården och vi anser att kommunens högsta beslutande församling måste kunna påverka hur kommunen agerar mot Landstinget när det gäller sjukvården.

Det viktigaste nu för Kirunaborna är att kommunen skaffar sig garantier för den fortsatta intensivvården och redovisar dessa för fullmäktige och för Kirunaborna. Tack för ordet!” 

Kommunledningen föreslog att motionen ska avslås när den behandlas i Kommunfullmäktige 27 maj.

Vill du lyssna på anförandet och debatten så finns det här

Stoppa nedmonteringen av sjukvården i Kiruna

Motion till Kiruna Kommunfullmäktige 25 februari 2013

Sedan stängningen av akutkirurgin i september 2011 har nedmonteringen av sjukvården bara fortsatt. Det som hänt sedan årsskiftet 2012/13 är att sterilcentralen har stängt, att kirurgbakjouren avvecklas 1 maj 2013 och att överläggningar förs om att flytta respiratorpatienterna till Gällivare med följd att intensivvårdskompetensen inte kommer att kunna uppprätthållas på Kiruna Sjukhus och därmed hotas IVAK.

En nedmontering av IVAK skulle innebära direkt livsfara att råka ut för olyckor, våldsbrott och svår sjukdom i Kiruna eftersom transporterna via E 10/helikopter/ambulansflyg är allt annat än tillfredsställande.

Kiruna Kommun deltar i Samrådsgruppen om sjukvården i kommunen tillsammans med NLL, LKAB, Gruvtolvan, Progressum och Företagarna.

Nästa möte hålls 25 mars i Kiruna och det har nu blivit helt nödvändigt att där rikta skarpa krav mot NLL för att förhindra en stängning av IVAK. Om denna Samrådsgrupp inte kan skydda Kirunaborna mot total nedmontering av akutsjukvården fyller den ingen som helst funktion.

Vi vill att

  • kommunstyrelsens representant i Samrådsgruppen uppdras att ställa krav på tydliga garantier när det gäller bemanning och organisation för att respiratorspatienter även fortsättningsvis ska vårdas i Kiruna
  • kommunstyrelsens representant i Samrådsgruppen återkommer till fullmäktige med besked i april

Tommy Hjertberg, Ledamot