Innebär #metoo en revolution?

För snart två månader sedan tvingades en Hollywood-mogul bort, snabbt följd av uppburna skådisar, mediaprofiler och politiker, efter att kvinnorna som de utsatt för sexuella trakasserier och våld hade snackat ihop sig, brutit med lydnadskulturen, ställt upp för varandra och sagt som det är. Detta är mycket mycket bra.

Det bästa med #metoo-kampanjerna är just detta, att kvinnor snackar ihop sig, håller ihop, slutar lyda och säger som det är. Det som visar sig då är att alla kvinnor delar erfarenheterna av sexism, att flertalet har utsatts för sextrakasserier av män i hemmet, på jobbet och i det offentliga rummet och att många många utsatts för sexualiserat våld.

Problemet med #metoo-kampanjen är dock, att uppropen och avslöjandena inte resulterat i någon nyorganisering utan att de överlämnat initiativet till de befintliga institutionerna som alla är fästen för den patriarkala befälsordning som också de sexuella trakasserierna är en del av. Den patriarkala befälsordningen skakas om av #metoo, det står utom allt tvivel, men den kommer inte att knäckas med mindre än ett uthålligt, beslutsamt, självständigt och organiserat bekämpande i handling.

Den patriarkala befälsordningen är ungefär lika gammal som civilisationerna och utgör en organisk del av både de befintliga och de historiska klass- och klansamhällena. Det är i själva verket så att alla kända klass- och klansamhällen är och har varit patriarkala och för att genomdriva den lydnadskultur och den maktutövning som håller klasser och exploateringsförhållanden på plats, så har det alltid ingått mer eller mindre kraftigt sexuellt förtryck och våld. Mot kvinnor men också mot sexuella minoriteter och mot barn.

Våldet mot framförallt kvinnorna bottnar i att en arbetsdelning mellan könen – som männen tjänade på – uppstod i historien, plus kampen om det samhälleliga överskottet. Männen som kollektiv hade under årtusendena kapat åt sig såpass mycket rörelsefrihet, kunskaper och positioner att de vid civilisationernas gryning kunde ta ett språng och banka fast en ordning där kvinnorna blev hemslavar för att leverera obetalt hemarbete, gjordes stationära och förlorade kontrollen över sin sexualitet och äganderätten till barnen. Eftersom kvinnorna under samhällenas tusenåriga framväxt hade spelat en oerhört viktig roll – till exempel för att bygga boplatser och för innovationen att bruka jorden – och dessutom hade haft mycket makt på boplatserna, så krävdes det våld för att garantera lydnaden och det nya exploateringsförhållandet med obetalt hemarbete. Detta är ett våld som aldrig upphört sedan dess och som har växt in i könsrollerna och blivit något som många dessutom njuter av och gör pengar på.

Det finns de som säger att dagens sexism är toppen på könsarbetsdelningens isberg men förhållandet är snarare att sexismen både är könsarbetsdelningens resultat men också dess programvara. Utan sexistiska fördomar skulle det, till exempel, inte vara möjligt att hålla kvinnor nere i låglöneyrken även i länder med fria preventivmedel och barnomsorg som är tillgänglig för alla. Ingen, vare sig kvinna eller man går fri från sexistiska fördomar och vi är alla kuggar i en patriarkal befälsordning med manliga vita bolagsdirektörer och generaler i toppen, och färgade låglöneslavar och prostituerade kvinnor i botten.

Därför är inte det viktiga med #metoo att en tystnadskultur bryts, utan att lydnadskulturen utmanas, att det uppstår en rörelse av kvinnor som snackar ihop sig, hålla varann bakom ryggen och säger som det är och därmed bryter objektifieringen och blir subjekt i sina egna liv.

Objektifiering betyder att behandla andra varelser som objekt för sin egen tillfredsställelse. Detta utsätts nästan varje kvinna på hela jordklotet för varje dag, som döttrar, flickvänner, mödrar, partners, yrkesmänniskor, arbeterskor, hushållsslavar. Kvinnlighetens mest grundläggande drag är att finnas till för andra människors skull och den reproduceras såväl i religiösa och konservativa ideologier som i kommersialismens skönhetsindustri men också i arbetslivet. Kvinnor vårdar och täcker upp, får lägre betalt och definieras framförallt utifrån sitt utseende och sexighet. Kvinnor är arbetsledarnas sexobjekt och blir inte bara i filmvärlden våldtagna på jobbet som pris för att ha fått en anställning. Istället är detta vardagen för alla kvinnor som jobbar i de globala företagens frizoner runt jordklotet. Och straffriheten för våldtäkter och kvinnomord är utbredd, minst sagt. Inte helt sällan är ”rättsvårdande myndigheter” inblandade.

Att gå från att vara ett objekt till att bli ett subjekt är något man gör man genom handling. Egen handling. Det räcker inte med att ”rättsväsendet”, ”HR-avdelningen”, ”rekryteringsprocesserna”, ”anmälningsrutinerna” nu #metoo-certifieras eller att be chefer och skyddsombud att ”hålla ögonen öppna”. Det är många gånger dessa figurer som håller på med patriarkala härskartekniker, både sexuella och icke-sexuella. Objektifiering, sexism, könsdiskriminering och rea på kvinnlig arbetskraft är alltför seglivade realiteter för att systemet ska kunna sanera sig självt och makthavarna har inte planerat att släppa ifrån sig kontrollen över hierarkierna. I grund och botten är dessa hierarkier uppbyggda för att säkra den fortsatta utsugningen av den obetalda arbetstid som borgarklassen lever av och det är med andra ord själva det kapitalistiska systemets fundament som hotas om den patriarkala befälsordningen och hierarkierna skulle vändas upp och ned.

Istället är det kraften i den kollektiva handlingen och styrkan i att tala med en enad röst som gjort att #metoo faktiskt skakat om några vrår av det patriarkala brödraskapet. Några av förbrytarna har dragits ut i friska luften och deras nätverk har tunnas ut temporärt.

Men det som behövs för en storskalig och varaktig förändring, för att bryta objektifieringen, behövs ett uthålligt gemensamt agerande i alla konkreta situationer där patriarkala härskartekniker används och förekommer. Det som behövs är #metoo-självförsvars-grupper på arbetsplatser och skolor och sanningskommissioner som ger rött kort till alla översittare och säkrar tjejers och kvinnors rörelsefrihet.

Det behövs också en politisk utbildningskampanj om hur den patriarkala befälsordningen, sexövergreppen och den globala kapitalismen hänger ihop och förstärker varandra. Så att vi kan bygga upp den motmaktsrörelse som på riktigt skulle kunna skaka om. Det är ett faktum att de globala bolagsjättarna tjänar grova pengar på kvinnors slavarbetsvillkor och svältlöner i frizonerna, på skönhets- och underhållningsindustrin som odlar objektifieringen och som i sin undervegetation gör affärer med de karteller som handlar med kvinnors kroppar som råvaror i sexindustrin. I spetsen för en sådan motmaktsrörelse behövs arbetande och exploaterade kvinnor som går hela vägen med sin systemkritik.

Om något sådant börjar växa som ett resultat av #metoo-kampanjerna kan man på riktigt säga att det är en revolution på gång. Annars inte.

Därför behövs nu den 3e vågens feminism. Den 1a handlade om rösträtten, den 2a om sexuell frihet, rätt till jobb, egna pengar, abort och barnomsorg. Båda två skyfflades ut ur arbetarrörelsens huvudfåror alternativt inriktade sig på att förkvinnliga det borgerliga samhället och kapitalackumulationen. Nu behövs en socialistisk kvinnorörelse som reser sig mot exploateringen som sådan, med arbeterskor och soldater, kamrater och sexuella subjekt i ledningen över hela den nya arbetarrörelsen mot det globala kapitalet och som inte stannar vid reformeringen av kapitalet eller nöjer sig med att exploateringen får ett mänskligt ansikte.

#metoo har ställt en dörr på glänt för att börja rensa ut hela den patriarkala skiten.

Annika Blomberg

Vem ska försvara vem mot sexuella trakasserier och våldtäkter? Vem bär ansvaret?

Att tjejer och kvinnor inte kan röra sig fritt i samhället utan att behöva tänka på sin kropp och sitt utseende, att skydda sig från övergrepp, inte lita på killar etc, är vardag. I Knegarkampanjerna anser vi att detta är en politisk fråga och en fråga för arbetarrörelsen. Inte bara i Sverige eller inom industrin. Det är en fråga för arbetarrörelsen i hela världen men som den faktiskt bara gjort karriärpolitik av för vissa.

Istället har vi nu en debatt mellan de fina vänsteråsiktsexperterna, gaphalsarna bland högerradikalerna och rasisterna, poliserna och socialtjänsten som tävlar om att ta position i debatten. De debatterar tills tungan blir blå och sociala medier bågnar, men de lyfter inte ett finger för att organisera den självförsvarsrörelse bland tjejer och kvinnor – med manliga supporters – över kultur- och åldersgränser, som är det givna svaret och det enda som skulle kunna förändra något.

Den metod för sexövergrepp som nu har kommit upp till ytan, gruppövergrepp på allmän plats, i och med kaoset i Köln på nyårsnatten, har förut inte diskuterats särskilt mycket men i spåren på Köln har det visat sig att det pågått på många fler ställen och att det inte är något nytt.

Och övergrepp och våld mot kvinnor är en faktisk världsepidemi. De tar sig olika uttryck beroende på vilken nivå det är på den ekonomiska utvecklingen, vilka fri- och rättigheter som kvinnor tillkämpat sig, vilken tillgång till egen försörjning och social service kvinnor har, om det pågår krig eller ej, vilken makt religionen har, vilken makt maffian har etc etc.

Varianten med gruppövergrepp på allmän plats blev känd för oss i väst under upproret mot den egyptiska regimen 2011, i och med att kvinnor som var med i upprorsrörelsen blev utsatta på det världsberömda Tahrir-torget. Det ledde till att kvinnliga försvarskommitteer som tex Tahrir Bodyguard (@TahrirBodyguard) bildades. Dessa stöddes av många män.

Kvinnor i organiserat självförsvar på Tahrirtorget (AP Photo/Nasser Nasser)

Män deltar i Tahrir Bodyguard

Män deltar i Tahrir Bodyguard

Men i och med att västvärlden stödde militären att återta makten i Egypten och hela Mellanöstern efter upproren 2011-13, har inget förändrats i grunden för kvinnorna där. Så vem är ansvarig för att gruppövergreppen kunde fortsätta där? Och vad hade hänt om de upproriska kvinnorna i hela Mellanöstern släppts fram istället för att militärer och kungadömen fått fri lejd av västvärldens regeringar?

Många av de unga killar som nu kommer till Europa flyr från de krig som permanentats efter att upproren i Mellanöstern slogs tillbaka. En del av dem begår övergrepp mot kvinnor och tjejer. Och de använder metoder som de lärt sig. Det är så överallt. En del killar begår övergrepp mot tjejer och kvinnor. Och de använder de metoder de lärt sig. Tvinga en tjej till en avsugning på skoltoan, stoppa in händerna under kläderna, sexhata på sociala medier, ligga med en tjej utan samtycket som ”ändå är på fyllan”. Metoderna varierar.

Gruppövergrepp och -våldtäkt är något av det värsta en kvinna kan tänka sig och att män och killar begår sådana på allmän plats är skräckinjagande. Den som hamnar i en sådan situation kan överhuvudtaget inte värja sig eller ta sig därifrån på egen hand, fast man är mitt i ett folkhav. Det är som att bli utsatt för terror- eller krigsbrott och de som har varit med om det har antagligen trott att de ska dö mitt bland människorna.

Men det kommer aldrig att bli sant att alla män är skyldiga till gruppövergreppen, eller att alla muslimer vill göra likadant, eller att invandrare bär på någon slags våldtäktskultur. Så länge debatten rasar mellan sådana påstående kommer allt att fortsätta, tjejerna som har drabbats blir slagträn i en spiral av hat och rädsla som splittrar och söndrar, övergreppen kommer att fortsätta och INGEN! kommer att ta ansvar för det som skett eller för att stoppa det.

Att arbetarrörelsen inte alls befinner sig i rörelse och att den upprätthåller det hemmagjorda gubbväldet här i landet är ett av problemen. Nu rullas sanningen upp om hur det står till i landets största arbetarorganisation för kvinnor, fackförbundet Kommunal. Ledningen har vältrat sig i innerstadslägenheter, semestrat och supit för medlemmarnas pengar, bolagiserat kassan och släppt fram stripp-shower på den egna restaurangen. Fackledningarna är upptagna av pampfasoner, de filar på klassresan och har fyllt på gubbväldet med ett antal karriärsdamer. De har noll trovärdighet i frågor som rör unga kvinnors rörelsefrihet. Den unga nymornade arbetarrörelse som spirar på många industriarbetsplatser kämpar i motvind och särskilt tjejerna blir ifrågasatta varje dag för att de är där överhuvudtaget. Även av fackliga företrädare.

Den förstenade arbetarrörelsen lämnar därigenom fältet fritt för lögnarna och gaphalsarna i SD och rasister högerut. De sprider ostraffat lögner och njuter när polisen gör bort sig. SD vill att högsta polischefen ska avgå, men inte för att han mörkat sexbrotten, utan för att han twittrat att han kräks på SD. SD bryr sig bara om makten och klassresan uppåt. Muslimhatet väller över alla bräddar fast det var muslimska kvinnor som först av alla organiserade sig mot gruppövergrepp på allmän plats. SD jublar när alla är rädda för varandra, tror på vandringssägner, tittar åt annat håll så att de kan fortsätta med sitt egna kvinnoförakt. Och ”svenska” killar som trakasserar tjejer kan fortsätta som om inget har hänt.

Den stora frågan är nu hur kvinnor hittar till varandra över kulturgränserna, drar nytta av varandras erfarenheter av övergreppsmetoder och hur män kan stödja en självförsvarsrörelse, förankrad på arbetsplatser och som finns på allmän plats när den behövs? Knegarkampanjerna har diskuterat en längre tid att samlas till gemensamt möte. Ska första punkten där vara ett arbetarinitiativ för kvinnofrid?

Arbetarrörelsens svar på Hebdo-massakern

Det sägs att alla är förlorare vid tragedier, men det stämmer inte. Attentaten och terroristjakterna i Paris är en framgång för jihadisterna, som oavsett om de kopplas till Al Qaida eller Islamiska staten visat sig kapabla till nya spektakulära aktioner i hjärtat av Europa.

Högern utnyttjar massakern

Det är också en framgång för floran av europeiska nationalister som rider på vreden efter massakern. Marine Le Pen, ledare för det högerradikala Nationella Fronten i Frankrike, krävde omgående en skrotning av Schengenavtalet, folkomröstning om dödsstraff och mer resurser till polisen.

Även svenska högerradikaler har i triumf försökt utnyttja situationen – inte för att motverka jihadism och politisk islam, utan för att komma åt invandring och religionsfrihet. Så kommenterade Björn Söder från Sverigedemokraterna ironiskt att ”fredens religion visar sitt ansikte”. Lars Vilks passade i namn av yttrandefriheten på att rita en rondellhund inför kamerorna.

Den tredje vinnaren efter attentaten Paris är repressiva organ i EU som söker större anslag och möjligheter att ingripa mot befolkningen med övervakning, inskränkning av friheter och förebyggande tillslag.

SD behöver jihadismen

Arbetare, invandrartäta förorter, religiösa och etniska minoriteter samt kvinnor som hotas av både högerradikala nationalister och religiösa fanatiker tillhör förlorarna. Friheten skärs av från flera vinklar. Trojkan av jihadister, högerradikaler och repressiva statsorgan gör det svårare att organisera, driva på för social förändring och kämpa om politisk makt.

Sverigedemokraterna behöver jihadister för sitt politiska projekt. En vanlig idé i nationalistfloran är att Europa hotas av muslimsk invandring och massfödsel, vilket kommer att försvaga eller utrota de euroeiska folken. Det är ett rasistiskt hopkok som vunnit mark bland infödda som fått se sina livsvillkor försämras, och söker såväl enkla förklaringar som botemedel. Trots 1,6 miljarder muslimer i världen, merparten sekulära, sprids nidbilden av svärdviftande erövrare.

Om USA, EU och i högsta grad Sverige verkligen ville besegra jihadismen skulle man bryta handels- och militäravtal med stater som sponsrar dessa rörelser, exempelvis Saudiarabien. Man skulle isolera Israel och verka för en binationell lösning mellan judar och palestinier. Man skulle skicka vapen till kurderna som bekämpar Islamiska staten i Syrien och Irak. Men det gör man inte.

Klassoberoende perspektiv

Jihadismen har istället blomstrat i ruinerna som ”kriget mot terrorismen” lämnat, och sedan reaktionära krafter kommit att dominera inbördeskrigen som den all-arabiska revolutionen fastnade i. Jihadismen måste konfronteras effektivt både i Mellanöstern och Europa, men det går inte så länge högerradikaler, ljusskygga polistjänster och imperialistiska krigsherrar styr utvecklingen.

Det kan verka orealistiskt med tanke på trögheten hos våra arbetarpartier, men arbetarrörelsen behöver ställa sig lika oförsonlig mot jihadister, högerradikaler och repressiva statsorgan. En oberoende arbetarrörelse kan med politiska alternativ släcka lyskraften hos dem som lovar ett paradis i livet efter, och dem som lovar föra tryggheten åter genom att ”rena folken”.

Vi ska bekämpa jihadister och högerradikaler med vårt eget politiska projekt – med motmakter och arbetardemokrati, med befriade zoner och självorganisering, med kvinnor i ledning och solidaritet mellan arbetarrörelse och förorter. De ska bekämpas politiskt, och där de löper linan ut med sin aggressiva retorik måste arbetarrörelsen möta dem med självförsvar.

Utvidga busstrafiken i Kiruna!

Idag 25 februari bevakar Nordnytt frågan om kollektivtrafiken. Knegarkampanjen har drivit frågan sedan valrörelsen.

• Vi är för gratis busstrafik och gick till val på detta

• Vi har lämnat in en motion om att utöka turlistorna till obekväma restider och till kvällar och helgnätter för att underlätta kollektivt resande för skiftarbetare, öka kvinnors rörelsefrihet och förebygga brott.

• Vi vill  öka trycket på kollektiva färdemedel inför bygget att nya Kiruna så att vi får en bra kollektivtrafik där, helst el-driven.

• Socialdemokraterna och vänsterpartiet var emot detta och miljöpartiet angrep vår motion hårt

Strippklubben tål inte granskning

PRESSMEDDELANDE

En vecka innan Nya Bistro Trägår´n i Kirunas alkoholtillstånd löper ut och socialförvaltningens granskning av ansökan om förlängning skulle vara slutförd, meddelar restaurangen att den ska övergå till att servera folköl istället och ha öppet till klockan 06.00 på morgnarna.

Detta delgavs idag Socialnämnden i Kiruna kommun.

Knegarkampanjen drar slutsatsen att restaurangen bedömt att alkoholtillståndet skulle komma att dras tillbaka av kommunen, och att det inte skulle vara till restaurangens fördel att den utredning som kommunen har gjort hade offentliggjorts.

Nu ser det alltså ut som att Nya Bistro Trägår´n kommer att reduceras till en nattöppen värmestuga med skyhöga entrépriser och striptease av kvinnor inresta från andra länder. Vi frågar oss vad som egentligen är syftet bakom att driva en sådan verksamhet? Har det i själva verket aldrig handlat om att ägarna velat driva restaurang?

Strippklubben är en verksamhet som förstör sammanhållningen och likvärdigheten mellan kvinnor och män. Om den inte försvinner från Kiruna är Knegarkampanjen beredd att ta initiativ för att organisera anti-stripprörelsen för mer beslutsamma åtgärder.
__

För frågor: Annika Blomberg, talesperson, Knegarkampanjen tel 070 7913955

Inget drag hos Dragan!

Skärmavbild 2013-12-15 kl. 04.05.19

Onsdag 18 december demonstrerar vi tillsammans med Facebook-gruppen  ”Nej tack till strippklubb i Kiruna”. Det är samling kl 17 vid Folkets Hus och vi uppmanar våra sympatisörer att gå tillsammans med oss.

Vi kommer att göra plakat på tisdag 17 december från 17.00 på lokalen på Adolf Hedinsvägen 35 på temana Arbetarsolidaritet mot sex-exploatering och Kvinnor slår tillbaka och tar sin plats!

IMG_0810

Vi kommer under demonstrationen sprida material om sexindustrin, sälja t-shirts och knapparna ”Kvinnor ej till salu”