Därför säger vi nej till Selbergs stockholmsresa

När Centerpartiet frågade alla partier i Kiruna om man ville följa med på en resa till Stockholm för att uppvakta regeringen efter valet svarade vi från Knegarkampanjen bestämt nej.

Många säger att vi i Kiruna måste stå enade. Men det som behövs mest av allt är handlingskraft, inte att man enas i handlingsförlamning.

Att uppvakta regeringen och andra myndigheter har gjorts oräkneliga gånger både när det gällt sjukhusnedläggningarna och stadsflytten. Det har ingen effekt, och att Selberg nu föreslår en till uppvaktningsresa är bara en fint för att skjuta upp frågan så att han slipper ta ansvar för att göra något innan valdagen.

Vi följer inte med Selbergs politikercirkus till Stockholm därför att vi inte tror att den kan uträtta något. Vi stannar kvar på hemmaplan och fortsätter att kampanja och bygga stöd för idén om en regional politisk strejk för sjukvården.

Tommy Hjertberg

Selberg hånar personalen

Under en debatt förra veckan argumenterade Centerpartiets Gunnar Selberg mot Knegarkampanjens linje för politisk strejk bakom kravet på vård efter behov i hela länet. Han menade att det var ”mer än lovligt naivt” att ”föreningslivet” skulle kunna rädda sjukvården.

Selberg, som själv är arbetsgivare, förlöjligar politiska strejker och kallar fackföreningarna som organiserar majoriteten av oss som arbetar i det här landet för ”föreningslivet”.

stop selbergDet intressanta är att han representerar ett parti som vill införa en rad försämringar i anställningsskydd, löner och arbetsvillkor för ungdomar och 2005 införde politikerna i Frankrike många av de åtgärder som Centern föreslår, med sitt ”första-anställningskontrakt”. Det möttes av politiska strejker och protester i Frankrike som tvingade de franska politikerna att under förnedrande former dra tillbaka sina redan fattade beslut.

Kanske finns det andra traditioner i Frankrike än i Norrbotten, men traditioner är något som man kan bryta och skapa.

Knegarkampanjen revolterar mot traditionerna och säger sanningen om vad som behöver göras. Det kan inte Selberg göra. Han är först som sist arbetsgivarnas representant i politiken. Kommer han i ledande ställning kommer inte minst vårdpersonalen att upptäcka det. Och Norrbottens befolkning att fortsätta ställas emot varandra.

Makt åt unga

Skärmavbild 2014-09-08 kl. 22.56.12

 

 

Ungdomar i Kiruna behöver se en framtid. Vi behöver organisera oss självständigt kring våra egna behov och krav. Knegarkampanjen har funnits fyra år i kommunpolitiken och vi har sett flera saker som man måste göra något åt. I Knegarkampanjen bestämmer vi tillsammans vad vi ska göra och hur. Våran lista på vad vi vill är inte färdig utan vi gör den tillsammans.

Det vi sett hittills:

– Ungdomsbostäder till billig hyra när det byggs i nya Kiruna. Det ska vara lätt att flytta hemifrån och klara sig på sin lön. Man ska också kunna plugga i Kiruna och ha någonstans att bo.

– Fler utbildningsmöjligheter och olika typer av jobb. Delar av LKABs vinster kan öronmärkas för detta i hela kommunen, inklusive byarna.

– En fritid där man kan utöva sina intressen. Vi vill ha en multiarena i nya Kiruna för olika idrotter och även  film, dans, musik, fik och mötesplatser.

– Busstrafik på helger och kvällar så att man kan röra sig fritt och ta sig hem utan fara.

– Självförsvarsträning för alla tjejer. Alla ska kunna stå upp för sig själva.

– Stopp för all kvinnohandel. Knegarkampanjen var med och stoppade strippklubben i Kiruna

– Ungdomsgård för motorintresserade med möjligheter att meka och fika.

– Stopp för inhumana utvisningar och trakasserier. Vi vill ha sammanhållning och låter oss inte splittras.

– Politiken måste förändras. Den förs inte på unga människors villkor. Politikerarvoden måste bort och politikerna måste kunna avsättas och bytas ut löpande.

Knegarkampanjen är för

• elevfack med förhandlingsrätt med skolledningen

• ungdomsföreningar i återkommande rådslag om nya Kiruna

• en arbetar- och ungdomsrörelse med band till kämpande i andra länder