Direktörerna belönas

När LKAB visar förlustsiffror och nedskärningspaket blir vardag, när arbetarna tittar på varandra över köksbordet och räknar på huslån och dagisavgifter, så fortsätter både nya och gamla chefer att casha in.

Årsbokslutet för LKAB visar att 40 miljoner gick till att försörja utrensade chefer ett par år till. Det fick så kallade fallskärmar, och den nye VD:n en löneförhöjning jämfört med Lars-Eric Aaro motsvarande en månadslön för en undersköterska.

Chefsnivån i bolag och myndigheter belönas alltid: oavsett om de är på jobbet eller slutar, om det är röda eller svarta siffror i bokslutet, om arbetare får gå eller jobba.

De belönas just för att upprätthålla bolagsmakten över dem som skapar värdet, arbetarna i processen och driften. Det handlar inte om ett väl- eller vanskött bolag. Det handlar om maktutövning.

Nu är industrins löneavtal undertecknat och det gav ca 2% för nästkommande år. IF Metalls ordförande Anders Ferbe oroade sig under förhandlingarna för vad som skulle kunna hända om arbetarnas handlingskraft och frustration släpptes lös i till exempel strejker.

Men nu slipper han bekymra sig. Industriarbetarna är kvar på sin plats och bolagsmakten är ohotad. Gamla och nya chefer kan fortsätta att casha in.

Radiointervju med huvudkandidaterna

P4 Norrbotten intervjuade Knegarkampanjens huvudkandidater i kommun- och landstingsvalet 14 september Tommy Hjertberg och Annika Blomberg den 25 augusti.

Tommy Hjertberg, 1a på kommunlistan

Tommy Hjertberg, 1a på kommunlistan

Annika Blomberg, 1a på landstingslistan

Annika Blomberg, 1a på landstingslistan

Lyssna på hela intervjun på Sveriges Radio P4 genom att klicka här.

Använd gråberg från Mertainen

Insändare publicerad i NSD 11 augusti 2014

mertainenLKABs miljödirektör Linda Dahlström och Naturskyddsföreningen i Kiruna debatterar i NSD om miljöeffekterna av gruvan i Mertainen och LKABs påstådda tystande av kritiker med pengar.Knegarkampanjen är för industrialisering och gruvdrift, men i den här debatten så måste man ändå konstatera att LKAB inte tar sitt ansvar utan verkar vilja bedriva en rovdrift på miljön i Mertainen.Om det stämmer att man försöker betala kritikerna för att hålla tyst så är det häpnadsväckande korrupt. Debatten har handlat om var bolaget ska deponera gråberget från gruvan. Men själva frågan är fel ställd.Istället för vilken plats man kan dumpa materialet på så borde man diskutera vilka nyttiga ändamål som man kan använda det till.På andra håll har man bergtäkter där man bara bryter gråberg som man använder bland annat som byggnadsmaterial. På samma sätt borde man kunna göra med gråberget från Mertainen. Gråbergsdeponin hotar miljön och förädling av materialet och bortforsling via järnväg vore mycket bättre och skapa långsiktiga arbetstillfällen.

Det verkar som att LKAB inte vill att gråberg ska konkurrera om transporterna med den lönsamma järnmalmen. Men, att man förädlar allt som tas upp och minimerar miljöpåverkan borde vara en förutsättning för att överhuvudtaget få bedriva gruvdrift. Detta visar på behovet av befolkningens vetorätt och insyn i nya gruvprojekt.

Annika Blomberg, insynspolitiker, Knegarkampanjen Kiruna

Det är ni som borde skämmas

Insänt till NSD

Arbetarrörelsens och vänsterns partier försökte omvandla EU-valet till en antirasistisk mobilisering: rösta mot högerextremismen! Men väljarna gjorde mer eller mindre tvärtom. Som tidigare bojkottade majoriteten valet och till råga på allt gick den yttersta högern fram.

Nu heter det att väljarna inte förstår sitt eget bästa och att rösträtten är en ”plikt”. Vi ser det som bortförklaringar istället för självkritik. Partierna ovan blåste upp den högerextrema faran och mörkade vad valet egentligen handlade om, nämligen att stärka ett överstatligt projekt för det globala kapitalet. Man gick vilse och envisas med att fortsätta på samma kurs.

Ska man dra någon lärdom så är det att väljarna gång på gång underkänner EU medan de etablerade partierna anpassar sig. EU-motståndet överlämnas till högerpopulister och fascistoida rörelser.

Vi vill ersätta EU med ett europeiskt samarbete där toppstyre och bolagsintressen ger vika för arbetardemokrati och långsiktig hushållning med arbete och resurser. EU kan inte reformeras. Det är vare sig ett fredsprojekt eller demokratiprojekt. Minst av allt är det ett antirasistiskt projekt. EU släpper loss exploateringen av invandrade arbetare med dumpade arbetsvillkor som följd, vilket högern inte varit sen att utnyttja. Säg som det är, att EU är ett kapitalprojekt.

Unionen kan sätta hela befolkningar på knä (som greker och spanjorer) och försvaga fackföreningarna. Härifrån kan kvinnors rättigheter pressas tillbaka och medlemsländernas befolkningar göras ännu mer maktlösa. När det globala kapitalets ombud i Bryssel säger ”hoppa” så hoppar Reinfeldt, Merkel och Hollande. Där finns den verkliga makten – och därifrån får högerextremismen sin inkallelseorder när situationen blir akut. Det lär historien oss.

Vi är mer eller mindre kända för vårt antirasistiska engagemang och stödjer de proteströrelser som växer fram i landet. Tro oss, vi vill trycka tillbaka den radikala högern. Men inte genom samarbeten med deras konservativa eller liberala kusiner. Inte genom fjäsk för de verkliga makthavarna. Det kan bara göras av en arbetarrörelse på offensiv i riktning mot sitt eget europeiska projekt, där en oförsonlig hållning mot EU borde vara självklar.

Vi vill bekämpa högerextremismen med klassoberoende och positiva alternativ. Vi tar avstånd från bortförklaringarna. Ni fick era anhängare att sluka småpotatisen och brunsåsen, men plockade bort wallenbergaren som är rättens huvudsak. Det är inte röstskolkarna som borde skämmas, utan ni.

/ Jari Söyrinki, Tommy Hjertberg, Knegarkampanjen

Pressmeddelande: Knegarkampanjen ställer upp i landstingsvalet

6 MARS 2014

Knegarkampanjen ställer upp i landstingsval

Mer än 200 personer stödjer Knegarkampanjens rätt att registrera partibeteckning i valet till Norrbottens landsting.

– Det har varit lätt att samla in namnen, vart vi än kommit har folk velat skriva på. De etablerade partiernas misslyckande inom sjukvård och kommunikationer är enormt, säger Tommy Hjertberg, Knegarkampanjens röst i Kiruna kommunfullmäktige.

Knegarkampanjen valdes in i kommunfullmäktige 2010. Arbetssättet som har utvecklats där följer med till landstinget om vi får väljarnas förtroende.

– Vi håller öppna möten inför fullmäktige och lyssnar av våra väljare. Om kommunen till exempel ska ändra villkoren för sina anställda så sätter vi arbetsplatsen och brukarna först. Knegarkampanjens representanter får aldrig en krona för sina uppdrag, det ingår också i vårt arbetssätt.

Med sin kandidatur till landstinget vill Knegarkampanjen ena länets befolkning mot den sociala nedrustningen av Norrbotten.

– Här sitter vi på varsin ort och skäller. Den mest oseriösa kritiken kommer från lokalpatrioter, som i verkligheten hjälper Kent Ögren att hålla norrbottningarna splittrade.

Knegarkampanjens valmanifest ska ställa vårdbehoven i centrum – inte budgetregler, organisationsmodeller eller politiska agendor.

– Vi behöver BB och akutkirurgi på varje större tätort, men också att personal och brukare har ett avgörande inflytande vid omorganiseringar. Det behövs lite ”jävlar anamma”. Vi vill se en regional politisk entimmes-strejk för att ruska om landstingsledningen. Det fick livliga bifall är vi samlade namn på stan, avslutar Tommy Hjertberg.

Kontakta Knegarkampanjens talesperson Annika Blomberg,
070-7913955