Presentation

Knegarkampanjen lanserades 2009/10 som en valkampanj för dem som inte får sin röst hörd genom de etablerade partierna. Vi hade två mål på riksnivå:

1. Att få bort den borgerliga regeringen. Därför uppmanade vi till att köra ut Reinfeldt med den socialdemokratiska biljetten eftersom det realistiskt sett  bara var en socialdemokratiskt ledd regering som kunde ersätta den borgerliga.

2. Att bygga en knegar-opposition efter valet, om den nya regeringen fortsätta att driva en borgerlig politik. Det gällde även om socialdemokraterna bildat ny regering. Därför ville vi samla arbetarrörelsen till rådslag om en s-ledd regering inte bryter med den borgerliga politiken.

Vad Knegarkampanjen anser vara en borgerlig politik står i den kritik på tio punkter som publicerades när kampanjen startade i oktober 2009.

***

Knegarkampanjen ställde upp i valet till Kiruna kommunfullmäktige. Klicka här för att läsa vår valplattform.

Vi kräver att stadsomvandlingarna i Malmfälten ska nyttjas för att rusta upp bostäder, skolor, vårdplatser med mer. Vi accepterar till exempel inte de fördubblingar av hyreskostnaderna som lokalpolitikerna har varslat! Vi kräver att gruvindustrin står för de samhällskostnader som kommer direkt av att brytningen.

Knegarkampanjens kandidatur är annorlunda. Vår kandidatur är en kanal som stadens knegare kan använda sig av. Representanter i fullmäktige får inte tjäna pengar på sitt politiska uppdrag. De ska följa majoritetsbeslut från kampanjmöten och måste avgå om de missbrukat sin ställning. Knegarkampanjen vill införa förtroendemannastyre i lokalpolitiken.

I valet till fullmäktige fick vi drygt 350 röster och fick ett mandat i kommunfullmäktige!

___

Inför valet 2014 siktar vi på en knegarkandidatur i flera Norrbottens-kommuner och i Norrbottens Läns Landsting. Vi håller på att utarbeta en mer omfattande politisk deklaration och kommer att lägga fram valplattformen på försommaren 2014.