Knegarnas verksamhet 2015-2016

 

Verksamhetsberättelse antagen på Knegarkampanjen Kirunas årsmöte 14 april

Vi har under året haft mycket aktiviteter och tagit många initiativ, men det har varit svårt att få utdelning på satsningarna. Det beror på flera saker.

Valet 2014 förändrade scenen för svensk politik när Alliansregeringen åkte ut. Den oppositionella ådran som funnits bland våra sympatisörer och väljare byttes till avvaktan: hur skulle den socialdemokratiskt ledda regeringen bete sig?

Knegarkampanjen Kiruna har aldrig tvekat i frågan om regeringens karaktär. Vi visste att den s-regeringen skulle driva vidare en borgerlig politik. Men vi visste också att den behöver stöd från delar av arbetarrörelsen för att kunna regera, och att vi kunde skjuta fram våra arbetardemokratiska positioner i det perspektivet.

Men vi kunde inte veta hur illa regeringen skulle hantera flyktingströmmen till Europa. Tillsammans med skandalerna i fackföreningsrörelsen – med direkta kopplingar till tunga ministrar –  och en rad andra frågor, har det lett till att den oppositionella energin framför allt samlats upp av Sverigedemokraterna och deras mer radikala svans.

Vi verkar i en period där kritiken av bolagsmakten, politiska ledare och deras medieorgan växer. De är oförmögna att tillfredsställa grundläggande behov när det gäller arbets- och levnadsstandard, politisk frihet och framtidshopp.

Men bland många knegare finns ännu en tro på att valmaskiner och karismatiska ledare ska kunna lösa dessa problem. ”Folk tror på vad som helst om talaren har slips”, som en aktivist brukar säga. De här illusionerna stärks när s-regeringen och fackpamparna skämmer ut arbetarrörelsen och dess idéer. Därför prövas nu höger- och vänsterpopulister av väljarna. Vi har inte nått punkten där en självorganiserad arbetarrörelse bryter fram och i kamp för sina egna behov.

Knegarkampanjen Kiruna och den arbetardemokratiska inriktningen fortsätter därför att byggas i motvind. Vi hoppades vid uppstarten kunna vinna den ”gamla arbetarrörelsen” till våra idéer, och stoppa förfallet av framför allt fackföreningarna. Men fackbyråkratin är fast besluten att köra organisationerna i botten genom toppstyrning, svuren lojalitet till arbetsköparna och egna privilegier. De kan inte annat efter årtionden av ”bastupolitik” med de rika och mäktiga.

Desto mer glädjande att det på andra orter och i andra arbetarkollektiv bildats arbetardemokratiska föreningar. Det vassaste tillskottet är Knegarkampanjen Slakthusområdet i Stockholm som under året inspirerat oss med livsmedelsarbetarnas nytänkande, energi och framgångar.

Detta är nyckeln till styrka. Vi behöver etablera självständiga organisationer som använder arbetardemokratin för att skapa bredd och enighet, som utmanar och driver på. Vi behöver stärka de aktivistgrupper som redan finns, utveckla deras dagliga arbete och rekrytera nya aktivister.

På det sättet kan vi börja vinna större segrar. Vi står redo när populister och byråkrater bränt av sitt krut.

Styrelsen Knegarkampanjen Kiruna

*****

”DETTA HAR HÄNT” 2015-2016

 
AKTIVISM

Fackval. I början av 2015 levde vi med bakslaget från fackvalen. Några knegare kandiderade på den oppositionella, arbetardemokratiska plattformen som strävade efter att förändra Gruvtolvan och göra det medlemstyrt. Knegarkampanjen Kiruna stödde utmanarna och fick ta många smällar när arbetsköpare, sittande fackledning och mediaprofiler gjorde gemensam sak. I valen fick den oppositionella listan ändå cirka 25 procent av rösterna.

Hjälpkontor för hotade arbetare. Under våren, och inför de aviserade personalminskningarna i gruvindustrin, inledde vi satsningen på ett hjälpkontor för arbetare. Vi intervjuade och gav råd till visstidsanställda som jobbat länge på korta kontrakt. Satsningen stannade av vid semestrarna.

Skolornas framtid. I maj försökte kommunledningen genomdriva en ”skolreform” som skulle innebära att mindre skolor lades ner. Knegarkampanjen Kiruna samarbetade med föräldrar och lärare för att stoppa det. Det lyckades också för tillfället. På träffar med de nybildade föräldragrupperna uppmanade vi dem att organisera sig arbetardemokratiskt och fortsätta sitt engagemang, eftersom frågan skulle återkomma senare. Men de såg inte behovet av långsiktig organisering, och i april 2016 kommer kommunledningen att försöka igen – denna gång utan någon betydande opposition.

Debattkvällar. Under sommaren arrangerade vi debatt- och umgängeskvällar i kaféform på knegarlokalen.

Stöd till busschaufförer. Under sommaren försökte bussbolaget Arriva göra sig av med det stridbara huvudskyddsombudet Reza Forghani. Knegarkampanjen Kiruna engagerade sig för stöd och samtal med chaufförerna för att bilda en knegarkampanj i Stockholms Länstrafik (SL). Tyvärr lämnade Forghani självmant sin anställning i september.

Konferenser och studieresa. Tillsammans med Knegarkampanjen Slakthuset har vi hållit två konferenser under verksamhetsåret för samordning och utbyte av erfarenheter. Vi deltog också på en studieresa till Katalonien i samband med ett regionalval och besökte livsmedels- och gruvindustri, fackliga organisationer och följde vänsterpopulismen på plats.

Protest mot asylpolitiken. Vi deltog på en protest mot regeringens nya asylpolitik som hölls i december. Vi framförde ett tal på torget där vi markerade våra skilda uppfattningar från liberaler och moralister, och betonade att all social rasism mot arbetare och låginkomsttagare måste slås tillbaka.

Avtalsförhandlingar. Under de fackliga avtalsförhandlingarna har vi försökt hålla arbetsplatserna uppdaterade, i frånvaron av officiell information från särskilt IF Metalls klubbar.

Idrottsaktivitet. Vi har under året engagerat oss mer i den självorganiserande idrottsrörelsen, gett vårt stöd och tagit initiativ till aktiviteter och evenemang som bygger gemenskap arbetare emellan.

 
PUBLIKATIONER OCH OPINION

Vi har publicerat drygt 50 inlägg under verksamhetsåret, vilket är ganska normalt om vi bortser från speciella val- och kampanjår. Vi har haft 5600 unika besökare på hemsidan.

Gruvan talar ut. I samband med vårt hjälpkontor för hotade arbetare publicerade vi en serie intervjuer under rubriken ”Gruvan talar ut”. Där fick särskilt visstidsanställda komma till tals om sina villkor.

Kontrarevolution i Mellanöstern. Efter terrorattackerna i Paris och andra händelser relaterade till de kontrarevolutionära krafter som brutit fram i Mellanöstern, har vi skrivit flera artiklar och studiematerial i ämnet. Särskilt fokus har legat på kurdernas kamp, som vi uppmanat anhängare att stödja aktivt.

Bolagssossarna. I mars publicerade vi en granskning av banden mellan socialdemokraterna och kapitalet i framför allt bank- och försäkringsbranschen som kallades ”Bolagssossarna”, som blev uppmärksammad och uppskattad.

Vänsterpopulismen. En ny vänsterpopulism har vuxit fram i världen. Vi har ägnat en hel del tid åt att granska Syriza i Grekland, Podemos och CUP i Spanien, Corbyns rörelse inom brittiska Labour och Sanders i USA. Vi har visat att detta inte är arbetardemokratiska rörelser som söker kraft från arbetslag och arbetarrörelse, utan valmaskiner med inkonsekventa program, som bryter sina redan vaga löften direkt de närmar sig makten.

Kommunalskandalen. När skandalen omkring Kommunal uppdagades var vi i kontakt med många fackliga aktivister i landet och förslog en direkt handlingslinje för att göra upp räkningen med fackbyråkraterna: en extrakongress som inför ett arbetardemokratiskt regelverk och en uteslutning av klicken runt ordföranden Anneli Nordström.

Asyl och arbetsmarknad. Vår fördjupande tidning Knegaren, som ges ut vid särskilda behov, kom ut med ett specialnummer om den migrationspolitiska överenskommelsen med Alliansen som användes för ett generalangrepp på arbetare.

Medlemsblad. Under året har Knegarkampanjen Kirunas interna medlemsblad kommit ut med 24 nummer, som behandlat allt från lokala till internationella frågor. Vi har dock inte lyckats sätta igång en ny arbetardemokratisk hemsida, vilket var ett av årets medlemsbeslut.

Insändare. Vi har under året fått publicerat flera insändare i både lokal- och fackpressen om stadsflytten, Sverigedemokraterna och LO-medlemmarnas framtid.

Gästkrönikor i Dagens Arbete. Jari Söyrinki erbjöds av facktidningen DA att regelbundet skriva krönikor med löften om full yttrandefrihet. Men redan efter första texten (”Vi behöver en egen röst att tala med”) som hårt kritiserade regeringen och fackbyråkratin och delades brett bland arbetare, så bröt DA överenskommelsen med hänvisning till att han tillhörde en ”organisation som driver kampanj”.

 
KOMMUNPOLITIK

Kommunfullmäktige (KF)

Arbetet i KF har befunnit sig i en mellanvalsperiod med relativt få viktiga frågor. Det verkar som att kommunledningen aktivt undvikit att ta upp kontroversiella frågor i fullmäktige – ett tydligt bevis på hur splittrad kommunledningen är och hur bräckligt deras samarbete är.

Den största stridsfrågan har varit den nya skolstrukturen, där kommunledningen inte vågade driva igenom nedläggningen av mindre skolor. Men nu verkar de komma att göra det ändå genom Kultur- och utbildningsnämnden, där det är lättare att få delegaterna att ”rösta rätt”.

Under året har frågan om stadsflytten försvunnit från den politiska debatten. I februari krävde  Knegarkampanjen Kiruna skydd för hyresgästerna och att Hyresgästföreningen och berörda bostadsrättsföreningar ska få vara med vid när kommunen förhandlar med byggherrar, vilket avslogs. Efter det har informationen om stadsflytten varit knapphändig.

Trots den svaga kommunledningen har inte den borgerliga oppositionen lyckats flytta fram sina positioner. Centerpartiet, som växte snabbt förra mandatperioden, verkar ha stagnerat och Sjukvårdspartiet som red på missnöjet med sjukvården har fortsatt vara passiva och irrelevanta.  Centerpartiet framstår än mer som ett enmansprojekt.

Sverigedemokraterna har inte heller gjort något särskilt avtryck i fullmäktige. De är fullständigt marginaliserade. Deras rasistiska förslag fördöms av samtliga övriga partier, även om vissa ledamöter från andra borgerliga partier sympatiserar med deras politik utanför talarstolen.

Sammanfattningsvis är oppositionen i Kiruna väldigt reaktiv. Man reagerar och kritiserar, ofta på osakliga grunder, det som kommunledningen föreslår och beslutar. Mycket handlar om poserande. Men det finns ingen kraft i oppositionen att lyfta fram några alternativ till exempelvis budgetar och strategiska inriktningar.

Vi har stått kvar som principfast och oförsonlig opposition. Vi har undvikit att ge oss in i osakligheter som den övriga oppositionen, samtidigt som vi varit minst lika hårda i vår kritik av kommunledningen. Men vi har inte heller lyckats utarbeta konstruktiva alternativ i mer övergripande och strategiska frågor. Om vi ska kunna växa och bli mer än något som man röstar på för att visa sitt missnöje så behöver vi göra det framöver.

Kommunstyrelse (KS)

Vi har insynspolitiker i kommunstyrelsen och nämnder eftersom vi vägrat ingå i samarbete med andra partier, och på det sättet lägga munkavle på oss själva.

KS speglar på många sätt KF. Vi har i KS försvarat våra motioner, stöttat fackförbunden i deras förhandlingar med arbetsgivaren (i detta fall kommunen) och argumenterat för medborgarförslag som annars lätt viftas bort.

Vår roll som insynspolitiker är att göra detta – och att föra ut information till arbetslagen och våra medlemmar, sympatisörer och väljare. Här kan vi behöva skärpa oss lite. Men vi är de enda som öppet och regelbundet informerar om det som händer i (om man inte räknar Centerpartiets ofta vinklade och populistiska annonser).

Nämnderna

Socialnämnden (SN). Vårt arbete i SN har fokuserat på att föra fram de anställdas frågor till politiska beslutsfattare. Vi har under året backat både socialsekreterare och sjuksköterskor som upplevt stora problem i sina anställningsvillkor. Vi anser det diskvalificerande att partierna som ska representera arbetarrörelsen tar så lätt på dessa frågor och istället klär sig i arbetsgivarkostymen. Vi tycker också att facken i dessa branscher verkar vara mycket inaktiva.

Miljö- och byggnämnden (MoB). Arbetet i MoB har mest handlat om myndighetsutövning i detaljfrågor. Undantaget är beslutet att inte tillåta skoterkörning från bostaden till skoterlederna på Lombolo som fattades gemensamt av alla partierna i MoB, trots att åtminstone Centerpartiet har försökt framstå som de som vill göra skoteråkning mer tillgängligt.

Kultur- och utbildningsnämnden (KUN). Vi har inte lyckats få en regelbunden närvaro med insynspolitiker i KUN, och har därför svårt att avrapportera det arbetet.

Motioner under verksamhetsåret

Knegarkampanjen Kiruna jobbar på det sättet att vi skriver motioner tillsammans med sympatisörer och väljare. Under verksamhetsåret har vi fått fem motioner behandlade.

Inventering av befolkningshälsan
Bygg en motorfritidsgård för ungdomar
Bygg ett äldreboende i Övre Soppero
Kommunal svenskundervisning för nyanlända
Förbättrad busstrafik med fler turer och nya hållplatser

2015 har kommunen till sist, efter flera års påtryckningar, förbättrat busstiderna. Det har varit en viktig fråga för särskilt kvinnor som rör sig på sena tider och upplever otrygghet på stan.

Ytterligare två motioner är under utarbetande och det gäller tillgänglighet till kommunens idrottslokaler och uppställningsplatser för fritidsfordon för kommunens invånare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s