INSÄNT: Welcome to Grexico!

Från Arbetsgruppen för en fri socialistisk arbetarförening har Knegarkampanjen tillsänts en pamflett angående krisen i Grekland och framtidsutsikterna med förfrågan om publicering.

Här dras slutsatserna att Grekland ser sin framtid i Mexikos plats inom NAFTA, som ett transitland för globalkapitalet med slavliknande arbetsvillkor, arbetskraftsexport och fäste för organiserad brottslighet och totalt samhällsförfall.
Här gås även igenom den politiska innebörden av SYRIZAs valseger i januari, folkomröstningen 5 juli och u-svängen efter det.
Vi anser att detta material har sin berättigade plats i arbetarrörelsens diskussion om läget i Europa, ledarskapstomrummet och de vänsterpopulistiska rörelserna i södra Europa och vad som kan göras åt det, och upplåter därför bloggen för dess publicering.

Läs direkt eller ladda ned texten här.