Allt fler svartfötter i landstinget

Knegarkampanjen Kiruna stödjer blankrösterna i valet av landstingsråd. Vi skulle själva ha röstat blankt i valet mellan Ögren och Backgård. Ingen av dessa har visat att de har förmåga att möta det behov som befolkningen har av upprustning av sjukvården, såväl vid kusten, inlandet och fjällnära, från golvet och ända upp i ledningen.

Det är klyftan mellan de verkliga behoven, som visades i den senaste gruvolyckan i Kiruna i somras och som sjukvårdspersonalen vittnar om varje dag, och pampväldet bland de politiska partierna som har skapat den politiska krisen i landstinget. De borgerliga partiernas sjukvårdspolitik har testats i borgerligt styrda landsting, med avskräckande resultat. (s)+(v)+(mp) har de facto lämnat brukarna i Norrbotten i sticket under flera mandatperioder. Ingen klarar av att möta vårdbehoven och nu kan de inte längre styra.

Skärmavbild 2014-11-22 kl. 13.51.06

Landstings-sossarna kan inte styra landstinget

Knegarkampanjen Kiruna stödjer blankrösterna trots att vi inte tycker att det bidrar till klarhet att som förtroendevald ta ställning i hemlighet. Men orsaken till det som skett är socialdemokraternas toppstyre och byråkrati som omöjliggör fri debatt och förbjuder oliktänkande. Det visar på behovet av en nystart för arbetarrörelsen.

Vänsterpartiets ryggradslösa agerande inför (s), och deras oerhörda toppstyre som gått så långt i misstroendet mot sina medlemmar att man granskar varandras röster i slutna omröstningar, visar med all önskvärd tydlighet att de inte är något alternativ för arbetarrörelsen. Att de sluter upp bakom det ansvariga landstingsrådet Kent Ögren och kallar missnöjet med honom för ett ”drev”, som om han var ett offer för ondsinta krafter, när han i själva verket fallit på eget grepp och är politiskt ytterst ansvarig, är samma svartfotsagerande som vi sett inom Kirunas socialdemokrati när Anki Nilsson röstade för nedläggningen av Kirunas kirurgi.

Socialdemokraterna kallar de som röstade blankt för förrädare, och socialdemokraten och socialnämndsordföranden Krister Carlsson från Boden säger att de borde brännas på bål. Som Knegarkampanjen Kiruna ser det så är det bara två av sossarna i landstingen som potentiellt inte är förrädare. Både (s) och (v) är fulla av svartfötter.

I valet mellan högermannen Backgård som agerar med stöd av Sverigedemokraterna och Kent Ögren som lett slakten av sjukvården i Norrbotten och utlovat mer av samma sak är det omöjligt att stödja någon av dessa sidor.

Resultatet i valet och i landstingsfullmäktige visar att vi hade rätt i att inget av landstingspartierna kommer lösa sjukvårdskrisen, utan att det som krävs är en regional politisk generalstrejk mot landstinget för vård efter behov och i den rådande situationen måste ett av dess krav även vara nyval i landstinget.

Knegarkampanjen Kiruna på offensiv

Knegarkampanjen höll söndag 16 november Extra årsmöte för att möta en rad brådskande behov som uppstått i efterspelet på valet.

Efter en redogörelse av verksamhetsåret så långt hölls rapporter om den internationella situationen och krisen i gruvindustrin. Efter en lång och insiktsfull diskussion beslutades att ta fram ett gruvpolitiskt program.

Extra årsmötet beslutade att byta namn från Föreningen Knegarkampanjen till Knegarkampanjen Kiruna för att underlätta uppstarten av nya grupper. Bland de olika förtroendeposterna valdes en ny ordförande och en styrelse av sju ledamöter. De politiska uppdragen i Kiruna kommuns olika instanser fördelades också.

Rapporter och dokument från Extra årsmötet publiceras inom kort på en särskild sida. Uttalandet nedan sammanfattar den nya inriktning som Knegarkampanjen Kiruna stakat ut för den närmaste tiden.

 

Tiden är nu för arbetarrörelsen

  • Knegarkampanjer organiserar upprustningen av arbetarrörelsen
  • Den socialdemokratiskt ledda regeringen kan inte möta utmaningarna som väntar
  • Förbered en kampanj för landsråd

Lagom till Knegarkampanjen i Kirunas 5-årsjubileum appellerar vi till arbetarrörelsen i Sverige: rusta upp era organisationer och ta täten för en ny samhällsordning, eller blekna bort som en del av det gamla samhället.

Instabilitet och växande kaos

Över hela världen tränger den ekonomiska och sociala krisen in i de politiska rummen. Den systemchock som briserade 2008-2009 möttes med vidare kapitalisering av statsorganisationerna, och nu är hela länder i riskzonen för inställda betalningar. Första punkten på deras regeringssammanträden är hur staten ska garantera kapitalismens fortlevnad utan att riskera sin egen bankrutt.

Samtidigt har den världsordning som hållits uppe av USA:s hegemoni övergått i ett okontrollerat tillstånd av konflikter, som i några av planetens mest befolkningsrika områden redan slagit om i revolutioner och inbördeskrig. För första gången sedan Balkankrigen utkämpas omfattande strider även i Europa.

Den allmänna instabiliteten och i vissa områden rena kaoset leder till stort mänskligt lidande. I juni rapporterade FN att över 50 miljoner människor befinner sig på flykt – det största antalet sedan Andra världskriget. ”Världen blir en alltmer våldsam plats, och människor tvingas lämna sina hem”, sa flyktingskommissarie Antonio Guterres.

Stefan Löfvens verklighet

Sverige har med sin framskjutna ställning som kapitalexportör undgått att bli en krishärd. Men takten i avindustrialiseringen ökar och de arbetslösa blir fler, stadsdelar och bruksorter blir zoner för utanförskap, social service rustas ner och militär kapacitet rustas upp. Hela samhället anpassas efter en alltmer destruktiv och rovgirig kapitalism. Det håller inte – lokala proteströrelser, missnöjespartier och förortsrevolter kommer att fortsätta växa, foga ihop sig och utmana den politiska makten.

Detta är verkligheten som den socialdemokratiskt ledda regeringen möter. Det finns inget utrymme för sociala reformer inom ramen för överflödskapitalet, och det vi sett hittills är en fortsättning på den borgerliga alliansens politik.

Om den officiella arbetarrörelsen håller sig lojal till det – istället för att lyfta alternativ och pressa på för utvägar – så har den i ett enda slag förbrukat sin trovärdighet. Arbetarrörelsen måste ta täten för en ny samhällsordning, använda sin kollektiva kraft och bereda vägen för alla andra frihetssträvanden. Annars riskerar motståndet att fortsätta på kortsiktiga och desperata sätt.

Knegarkampanjer och landsråd i arbetarrörelsen

Knegarkampanjen i Kiruna har kämpat framgångsrikt för barnomsorg och bostadsbyggande, kvinnors och flyktingars rättigheter, insyn och påverkan i kommunpolitiken, mot politisk korruption och inkompetens. Vi är ett arbetardemokratiskt centra för aktivister, självständigt från byråkratiskt maskineri, som organiserar människor där de är.

Vi kommer nu att vända oss till industrigolvet, sporra kandidater till fackval bakom plattformar för facklig upprustning, bemöta regeringens ruttna politik och rationaliseringar från bolagen som drabbar arbetarna genom lönepress och skadliga arbetsförhållanden.

Vi stödjer bildandet av nya kampanjer eftersom det är den kampform som bäst rustar upp arbetarrörelsen. Knegarkampanjer kan byggas överallt och aktiveras inför alla olika strider. Men om andra livskraftiga kampformer uppstår kommer vi förstås att erbjuda dem både politiskt och praktiskt stöd.

Vi ska förklara landsrådet som en samlingspunkt mot krisen och för att lyfta fram ett oförstört ledarskap för arbetarrörelsen. Stefan Löfvens prat om att ”svetsa ihop landet” är ett illusionsmakeri. Denna regering sviker arbetarrörelsen, och det blir tydligare för varje dag av dess maktinnehav.

Tiden att rusta upp arbetarrörelsen är nu – imorgon kan det vara för sent!

Extra årsmöte

Knegarannons Extra årsmöte

 

 

 

 

 

 

 

Knegarkampanjen bjuder in medlemmar och sympatisörer till extra årsmöte på söndag. Dagordning och handlingar kan beställas på knegarkampanjen@gmail.com men finns förstås även utskrivna på plats.

Extra årsmöte hålls på grund av det förändrade läget efter valet och krisen i gruvindustrin som reser nya utmaningar.

 

Första fullmäktige i Kiruna: ”En svartfot som ordförande”

 

På det första fullmäktigemötet med nyvalda politiker drev Knegarkampanjens Tommy Hjertberg två frågor med kraft: att Kiruna kommun inte ska använda skattemedel för att erbjuda kreditgarantier åt företag, och att kommunens finanspolicy inte ska tillåta spekulation.

Kreditgarantiföreningen Norr Ekonomisk Förening begärde drygt 200 000 kronor från Kiruna kommun för att ”skapa en stark kapitalbas” och använda den som borgen för lån från småföretag. Tommy argumenterade mot detta och kritiserade kommunledningen.

– Det finns skriande behov i Kiruna och företagen ska stå på egna ben. Kommunen har sedan länge slutat borga för enskilda personers lån men fortsätter göra det för företag, det är inte rätt.

När det gällde revidering av finanspolicyn föreslog kommunstyrelsen en ändring som gjorde att finansiella tillgångar kan användas för spekulation, vilket var förbjudet i de gamla riktlinjerna. Tommy drev linjen att förbudet måste finnas kvar. Vänsterpartiet, som först försvarade alla placeringar med god avkastning, ställde sig sedan bakom Tommys linje och Knegarkampanjens tilläggsyttrande antogs.

I kommunfullmäktige används mycket av tiden till ”gnabb” mellan blocken och de flesta ledamöter sitter helt tysta. Allvaret och ansvaret som utslitna undersköterskor och arbetslösa ungdomar kräver från politiska ledare finns inte.

– Vårt beslut att stå utanför ”blocken” är helt riktigt. Feministiskt initiativ som gått in i kommunledning står nu tysta bakom högerpolitiken. Vi är oberoende i fullmäktige eftersom våra uppdragsgivare finns på arbetsplatserna och bostadsområdena och inte i något kommunkansli, säger Tommy.

Men bomben på detta möte var ändå att Ann-Kristin Nilsson blev fullmäktiges ordförande. Det är samma Nilsson som röstade för nedläggning av akutkirurgin på Kiruna sjukhus i landstinget, och förra året spred anonyma flygblad om Knegarkampanjen på LKAB:s industriområde. Jari Söyrinki, knegarnas insynspolitiker i kommunstyrelsen, tyckte så här:

– Det är en provokation mot kirunaborna och något ännu värre mot gruvarbetarna. Socialdemokraterna belönar Nilsson för hennes insatser i partiet och skiter i vad kirunaborna tycker, men för oss är hon en svartfot.

Knegarkampanjen ser fram emot fyra nya år av politik – men vi tänker flytta den politiska makten till befolkningen och hålla en sund distans till politikerklubben. Den nya kommunledningen har redan anmält stora besparingar och vi kommer att informera och mobilisera väljarna mot varje försämring av standard.