Därför säger vi nej till Selbergs stockholmsresa

När Centerpartiet frågade alla partier i Kiruna om man ville följa med på en resa till Stockholm för att uppvakta regeringen efter valet svarade vi från Knegarkampanjen bestämt nej.

Många säger att vi i Kiruna måste stå enade. Men det som behövs mest av allt är handlingskraft, inte att man enas i handlingsförlamning.

Att uppvakta regeringen och andra myndigheter har gjorts oräkneliga gånger både när det gällt sjukhusnedläggningarna och stadsflytten. Det har ingen effekt, och att Selberg nu föreslår en till uppvaktningsresa är bara en fint för att skjuta upp frågan så att han slipper ta ansvar för att göra något innan valdagen.

Vi följer inte med Selbergs politikercirkus till Stockholm därför att vi inte tror att den kan uträtta något. Vi stannar kvar på hemmaplan och fortsätter att kampanja och bygga stöd för idén om en regional politisk strejk för sjukvården.

Tommy Hjertberg

Knegarkampanjen svarar Kommunal

Kommunalarbetareförbundets logotypeInför valet skickade fackförbundet Kommunal i Norrbotten en enkät till oss med frågor som berör Kommunals medlemmar.

Klicka här för att läsa svaren från Knegarkampanjen.

Nu har kommunal även publicerat svaren från alla partier som svarat på enkäten. Klicka här för att läsa deras sammanställning

Fem myror är fler än fyra elefanter

Knegarkampanjen går tillbaka till grunderna, till arbetsplatserna där kampanjen kommer ifrån. Under veckan har vi delat ut frukostpåsar med politisk information vid en rad arbetsplatser i Kiruna.

Många partier konkurrerar om arbetarnas röster. Men efter valdagen så glömmer de fort vilkas röster som gett dem deras mandat och vems fackavgift som betalat deras valkampanj.

Knegarkampanjen glömmer inte, för vi får inga ekonomiska fördelar av vårt politiska engagemang. Vi knegar vidare på golvet och försöker återuppbygga en rörelse som är så mycket mer än en valkampanj.

Vi kallar vår slutspurt inför valet för ”Fem myror är fler än fyra elefanter” för att påminna om att knegarna är många medan makthavarna är få.Vad är (s)?

Ett trubbigt verktyg, det är bilden som (s) ger av sig själva. Men är de ett rent arbetsgivarparti? Eller är de ett parti av pampar som kört den organiserade arbetarrörelsen i botten? Frågorna behöver undersökas grundligt i förlängningen av pågående valrörelse.

Några saker framträder dock tydligt:

• (s)-ledningen har helt och hållet tappat förmågan att samla och motivera föreningssverige till att engagera sig i valkampanjen (utöver avlönade funktionärer).

• (s)-ledningens politiska svar och löften till väljarna håller sig inom samma grundspår som Alliansregeringen följt under 8 år.

• (s)-ledningen gick in i valrörelsen med historiskt låga opinionssiffror, och har sjunkit till rekordlåga nivåer veckan innan valet. Löfvens följdriktiga vinglande i regeringsfrågan – som öppnar för en koalition även med Allianspartier – håller på att ta bort de sista resterna av att (s) står för ett alternativ.

Knegarkampanjens linje för en riksdagsröst på (s) som ett redskap för att äntligen underkänna och fälla Alliansregeringen, blir en allt svårare handlingslinje för att få något uträttat i riksdagsvalet. löfvenkarikatyrInte desto mindre så finns det för närvarande inte något bättre alternativ än att mana på arbetskompisar och vänner att trots allt gå och rösta även i riksdagsvalet och använda (s)-valsedeln i förhoppningen att fälla alliansregeringen.

Därmed skulle ett litet framsteg åstadkommas, och viktigare än så: (s) skulle pressas ut från den politiska skuggvärlden och in i rampljuset. Det skulle underlätta för den organiserade arbetarrörelsen att kunna bedöma om (s) hör hemma hos arbetsgivarna eller i arbetarrörelsen.

Arbetaroppositionella krafter som inför riksdagsvalet passar på uppgiften att köra ut Alliansregeringen, visar inte den fasthet som krävs för att få igång arbetarrörelsen både inom gamla och kommande organisationer. Valet är enkelt mellan ett litet, litet framsteg och det stora bakslag som det skulle innebära om Alliansregeringen kan fortsätta, med sitt så kallade ”nya arbetarparti” (m) vid rodret och uppkomlingen, som utger sig för att vara det ”moderna arbetarpartiet” (sd), som stödparti.

Selberg hånar personalen

Under en debatt förra veckan argumenterade Centerpartiets Gunnar Selberg mot Knegarkampanjens linje för politisk strejk bakom kravet på vård efter behov i hela länet. Han menade att det var ”mer än lovligt naivt” att ”föreningslivet” skulle kunna rädda sjukvården.

Selberg, som själv är arbetsgivare, förlöjligar politiska strejker och kallar fackföreningarna som organiserar majoriteten av oss som arbetar i det här landet för ”föreningslivet”.

stop selbergDet intressanta är att han representerar ett parti som vill införa en rad försämringar i anställningsskydd, löner och arbetsvillkor för ungdomar och 2005 införde politikerna i Frankrike många av de åtgärder som Centern föreslår, med sitt ”första-anställningskontrakt”. Det möttes av politiska strejker och protester i Frankrike som tvingade de franska politikerna att under förnedrande former dra tillbaka sina redan fattade beslut.

Kanske finns det andra traditioner i Frankrike än i Norrbotten, men traditioner är något som man kan bryta och skapa.

Knegarkampanjen revolterar mot traditionerna och säger sanningen om vad som behöver göras. Det kan inte Selberg göra. Han är först som sist arbetsgivarnas representant i politiken. Kommer han i ledande ställning kommer inte minst vårdpersonalen att upptäcka det. Och Norrbottens befolkning att fortsätta ställas emot varandra.

Makt åt unga

Skärmavbild 2014-09-08 kl. 22.56.12

 

 

Ungdomar i Kiruna behöver se en framtid. Vi behöver organisera oss självständigt kring våra egna behov och krav. Knegarkampanjen har funnits fyra år i kommunpolitiken och vi har sett flera saker som man måste göra något åt. I Knegarkampanjen bestämmer vi tillsammans vad vi ska göra och hur. Våran lista på vad vi vill är inte färdig utan vi gör den tillsammans.

Det vi sett hittills:

– Ungdomsbostäder till billig hyra när det byggs i nya Kiruna. Det ska vara lätt att flytta hemifrån och klara sig på sin lön. Man ska också kunna plugga i Kiruna och ha någonstans att bo.

– Fler utbildningsmöjligheter och olika typer av jobb. Delar av LKABs vinster kan öronmärkas för detta i hela kommunen, inklusive byarna.

– En fritid där man kan utöva sina intressen. Vi vill ha en multiarena i nya Kiruna för olika idrotter och även  film, dans, musik, fik och mötesplatser.

– Busstrafik på helger och kvällar så att man kan röra sig fritt och ta sig hem utan fara.

– Självförsvarsträning för alla tjejer. Alla ska kunna stå upp för sig själva.

– Stopp för all kvinnohandel. Knegarkampanjen var med och stoppade strippklubben i Kiruna

– Ungdomsgård för motorintresserade med möjligheter att meka och fika.

– Stopp för inhumana utvisningar och trakasserier. Vi vill ha sammanhållning och låter oss inte splittras.

– Politiken måste förändras. Den förs inte på unga människors villkor. Politikerarvoden måste bort och politikerna måste kunna avsättas och bytas ut löpande.

Knegarkampanjen är för

• elevfack med förhandlingsrätt med skolledningen

• ungdomsföreningar i återkommande rådslag om nya Kiruna

• en arbetar- och ungdomsrörelse med band till kämpande i andra länder