Bojkotta EU-valet – för kampenhet i EU!

Deklarationen finns översatt till franska, klicka här.

De senaste årens utveckling med euro-krisen och bankräddarpolitiken i EU, har visat vad den reaktionära borgerliga och fördragsfästa politiken leder till inom EU-området. Grekland, Spanien och Portugal är tydliga exempel men även Irland och de baltiska länderna har gått igenom samma sak under EUs och internationella valutafondens överinseende. EU:s maktstruktur är i grunden utformad för att tjäna globalkapitalet. Detta har till och med förstärkts på senare tid.

EU-uppbygget fick sitt genombrott 1989 och har via dekret och undertecknade avtal inneslutit allt fler så kallade medlemsländer i en korporativt modell där storbolagen knyter upp regeringarna, de politiska partierna och de fackliga landsorganisationerna. Detta dirigeras av EU-kommissionen som inte är vald utan måste betecknas som en politisk junta, långt bortom insyn och kontroll av EUs innevånare.

EU-parlamentet

EU-parlamentet

Politiskt sett stärker EU-bygget allt mer ett oåtkomligt maktfäste, som pressar ned medlemsländernas arbetare och maktlösa låginkomsttagare närmare nyfattigdom, stegrad inbördes konkurrens på arbetsmarknaden och social nedrustning. Det sker i olika grad och hastighet i olika regioner, men dynamiken är densamma.

Om man synar EUs roll för storbolagen och krigsorganisationerna så ser man att det är ett imperialistiskt fort i nära och tätt samarbete med USA och NATO och den gemensamma krigsorganisationen tränar allt oftare på svenskt territorium.

Detsamma gäller den ekonomiska politiken och valutorna där euro-dollar-äktenskapet är standard på skuld- värdepappers- och valutamarknaderna och i finansinstituten. Det var inte av godhet som USAs centralbank krävde att EU skulle inrätta miljardstinna bankräddarfonder för att rädda euron. Det är heller inte av godhet som Europeiska Centralbanken hjälper USA att släppa ut nya doser dollar när betalningssystemet hotas.

Partierna som ställer upp i det svenska startfältet inför valet till Europa”parlamentet” deklarerar stora skillnader om vad de vill med EU, i olika delfrågor. Vad de inte säger är att EU-partiernas uppgift är att, via Europa”parlamentet”, ställa om de egna partierna på hemmaplan så att de blir smidiga och mjuka drivremmar i EU-systemet, nationellt och lokalt, och underlätta genomförandet av dekreten från EU som ju måste baxas igenom de nationella parlamenten för att få laglig ställning.

På det hela taget liknar partierna varandra när det gäller EU-regimen som sådan: de tänker inte undergräva den eller inspirera medlemsländernas befolkningsmassor till uppbrott och frigörelse från dess tvingande disciplin och överstyre. På sin höjd vill de flytta tyngdpunkten i EU-juntans dagordning och prioriteringar.

De som hävdar att de är EU-kritiska utnyttjar i själva verket systemet för sina egna ändamål, (v) för att driva fram mer överstatliga dekret och SD för att skaffa sig en tribun varifrån de kan slå mot minoriteter och mot arbetarklassen. I själva verket stärker de båda systemet.

Istället är det mest angelägna just nu att säga upp fördragen för att rädda kommuner och landsting undan kraven på att de ska drivas som kreditvärdiga bolag och möjliggöra storskaliga samhälleliga investeringsoffensiver i bostäder, infrastruktur, energiomställning, jobb och utbildning.

Inget parti är värt en knegar-röst i valet till Europaparlamentet. Inte ens en blank. Vi avvisar EU:s konstitution och maktstruktur eftersom den är ett enkelriktat redskap för globalkapitalet. Vi avvisar EUs alla fördrag.

Inom Knegarkampanjen driver vi vårt motstånd mot EU längs handlingslinjer för att skapa posteringar av kamp. Vi vill sprida fästen för ett kollektivistiskt samvälde – av arbetare och maktlösa låginkomsttagare – i en all-europeisk skala. De mest aktiva motståndarna till detta är SD, Front National, Jobbik med flera högerextrema EU-partier men bakom och ovanför dem, byggs det korporativa maktcentrat – EU-juntan – för att garantera storbolagens fortsatta koncentration av kapital och av makt.

Att rösta i EU-valet är låta sig vallas in och ge erkännande till EU som en legitim beslutsfattare och arena i kampen om makten. Att rösta i EU-valet är att rösta emot en klasskampsoppositionell enhet mellan Europas arbetarklass och för att förstärka kapitalets ok.

•Bojkotta valet till Europaparlamentet
•Riv upp alla EU-fördrag
•Bygg posteringar av kamp på arbetsplatser och i bostadskvarter för investeringsoffensiver; jobb åt alla, utbildning, bostäder, infrastruktur, energiomställning och social upprustning
•Slå tillbaka högerrebellerna

nicosia_0418

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s