Pensionärer inför valet

Insänt. Från pensionärsföreningarna tackar vi Knegarkampanjen som var närvarande och Sjukvårdspartiet för att man artigt anmälde förhinder.

Måndagen den 17 mars i år ordnade pensionärsföreningarna ett möte i Folkets Hus i Kiruna om orättvisa skatter, sjuk-och äldrevårdsfrågor samt om pensionssystem.

Inbjudna riksdagsledamöter från närings- och finansutskotten var närvarande och redogjorde på ett förtjänstfullt sätt om pensionssystem och det orättvisa skattesystemet. Sjuk-och äldrevårdsfrågor skulle de inbjudna lokala politiska partierna svara på eller för. Tyvärr behagade inga lokala politiker komma, förutom Knegarkampanjen; Sjukvårdspartiet anmälde förhinder.

Inte massmedia heller kom, trots särskild inbjudan.

Politikerna tycks vara ovetande om att alla blir pensionärer. Det vet vi av egen erfarenhet.

De flesta människor så även politiker får sänkt lön vid pensionering. Det vi med säkerhet vet, är att alla kommer att få 11 % högre skatt, som pensionär än de har som löntagare.

En del blir också sjuka på ett eller annat sätt. Det tycks inte bekymra dagens politiler. Kanske avståndet till Sunderbyn är kortare den dagen, när de behöver sjukvård.

Undertecknade pensionärsföreningar tycker att det är nonchalant av våra lokala politiker att helt ignorera dagens pensionärer.

Kanske det är dags för oss att ignorera dagens lokala politiker.

Pensionärerna är en jättestor väljarkår och blir bara större.

Tänk efter före

Efter uppdrag Thomas Widén
PRO SPF SKPF Föreningarna i Kiruna

Gör verklighet av planerna!

Skärmavbild 2014-04-13 kl. 10.21.05

För första gången på de 10 år som gått sedan det beslutades om att flytta Kiruna, så finns det nu en plan värd namnet, en plan som det går att fylla med social upprustning för Kirunaborna.

Planen kallas Utvecklingsplan för Kiruna och alla kan läsa den genom att klicka på bilden ovan. Detta är en detaljerad framtidsritning med bostäder, handel, social service, kulturliv och idrott, mötesplatser för människor och stad och natur, moderna trafiklösningar och möjlighet till befolkningstillväxt.

Huvudproblemet med planen är att de ekonomiska villkoren inte är klara och att man håller på att förhandla fram dem utan insyn från berörda Kirunabor. Det är tjänstemän från kommunen och LKAB som sitter och bollar dokument mellan varandra och vi från Knegarkampanjen har inte fått några svar på vilka principer som ska gälla för hyresgäster, bostadsrättsinnehavare, butiksägare i det som kommer att bli Gruvstadspark 2. Inte heller är vare sig Hyresgästföreningen eller någon annan intresseorganisation inbjuden som part vid förhandlingsbordet.

Kommunledningen har sagt att avtalet om Gruvstadspark 2 ska klubbas innan sommaren så det är bråttom att sätta tryck på dem som förhandlar. Det är dags att alla som är berörda nu gör sin röst hörd, framförallt gäller detta de boendes intresseorganisationer.

Utan ett genombrott i avtalet om Gruvstadspark 2 med minst ”nyckel-mot-nyckel” för alla som bor och verkar i gamla stadskärnan kommer folk inte ha råd att följa med och då kommer inte Utvecklingsplanen att vara värd mer än färgtrycket på pappret.

Som enskild Kirunabo kan man såklart också maila makthavare (tex kommunalråd, kommunchef, samhällsomvandlingschefen på LKAB m fl) och framföra behov och krav. Men framförallt kan man  komma förbi på Knegarlokalen och snacka om vad vi kan göra tillsammans för var och en kan inte ensam sätta kraft bakom orden utan det behöver vi göra samlat.

För nu ska planerna bli verklighet!

Öppet möte om planerna för Nya Kiruna

Öppet möte den 21 april klockan 18 på lokalen!

Vi går igenom kommunens planer för Nya Kiruna. De har presenterat en Utvecklingsplan som ska styra alla byggplaner av bostäder, butiker, social service och trafik. Utvecklingsplanen ska klubbas i Kiruna Kommunfullmäktige dagen efter.

Vad vi måste göra är att

• se om Utvecklingsplanen siktar på  en höjd levnadsstandard och social upprustning av staden

• se om det finns garantier för att det som finns i Utvecklingsplanen kan genomföras eller om det bara är fina ritningar på ett papper

• se om det finns skydd mot oseriösa exploatörer och lycksökare

Vi bjuder på fika. Välkomna!

**

Man kan titta på kommunens sammanfattning av Utvecklingsplanen här. Klicka på bilden.

Skärmavbild 2014-04-13 kl. 10.21.05

Öppna listor i valet

10 april är sista datum för partier att anmäla de kandidater som ska stå på valsedlarna för att garanterat få dem tryckta till 31 juli. Knegarkampanjen har därför anmält två ”garantilistor” till Länsstyrelsen – en för Kiruna kommunfullmäktige och en för Norrbottens Läns Landsting.

Detta är endast preliminära listor som ger oss en bortre säkerhet. På ett valkampanjsmöte nyligen beslutades dels att ta sikte på en slutgiltig lista fram emot sommaren, dels att hålla listorna öppna fram till valdagen.

Orsaken är den modell på valrörelse som vi bedriver: vi engagerar folk löpande i aktiviteter och vill se att Knegarkampanjen förblir en bred, öppen och arbetardemokratisk plattform. Därför kommer med all sannolikhet Knegarkampanjens listor att hinna förändras under kommande månader, både vad gäller ingående namn och deras ordning.

På så vis kan vi föra in dem som engagerar sig och som får förtroende bland arbetande människor, i de församlingar där de politiska besluten tas.

Kirunaborna och stadsflytten använd(s) inför EU-valet.

Det pågår EU-valrörelse och minst ett följe från Bryssel har redan passerat Kiruna. Först ut var sossarna.

Det var häromveckan som ledaren för de svenska EU-sossarna Marita Ulvskog plötsligt lanserade sig själv i media som Kiruna-bo. Hon hade, hette det, gift sig i stadshuset och fött barn på nedlagda BB och jobbat på NSD. Fast detta utspelade sig visst bara under två år en gång på 70-talet.

Vad som var på gång visade sig vara en valturné – ReLaunching Europe – som sossarna i EU-parlamentet genomför. Marita Ulvskog hade bokat stadshuset den 27 mars där röda mattan rullades ut och höjdare från alla hörn flögs in för att sitta i strålkastarljuset, direktsänt på webben, och sprida floskler om stadsflytten och ”Kirunabornas själ”.

Syftet med mötet var helt uppenbart att dels sprida glans över EU-byråkrater och sossar, dels bryta ned den kritik som finns mot kommunledningens flathet mot LKAB och regeringen och även dölja att det inte finns några partier, inte heller socialdemokraterna, som strider för det som måste fram, det vill säga en finansierad investeringsplan för nya Kiruna så att Kirunaborna går skadeslösa när gruvan utvidgas.

IMG_0920

Ingela Lekfalk, (s) Norrbottens Läns Landsting, Jan Thelin, Gruvtolvan, Jörgen Diehl, kommunfullmäktige i Köln, Eva Ekelund, exploateringschef i Kiruna Kommun, Anders Lundgren, utvecklingschef LKAB

På podiet hade alla samlats – sossar från landstinget, chefer på kommunkontoret, chefer från LKAB och även Gruvtolvans ordförande Jan Thelin. Man skickade runt mikrofonen och funderade fram och tillbaka på hur ”Kirunabornas själ” skulle kunna bevaras, på detta möte som var ett enda stort reklamjippo för sossarna, Kiruna kommunledning och LKAB.

Mötet hade annonserats i dagspressen och Gruvtolvan hade affischerat på LKABs industriområde – trots att de själva veckan innan varit med om att stoppa all politisk affischering och materialspridning på industriområdet – under rubriken ”Ställ upp!”. Men resultatet blev magert. Det var fler influgna experter, politikerproffs och funktionärer på plats än åhörare. Åhörarna å sin sida inskränkte sig till media, politiker från andra partier och den lokala sosseföreningens egna medlemmar.

Trots den tjusiga inramningen och alla pengar som pumpas in i sådana här arrangemang så är det en dödsdans vi ser. Socialdemokraterna bevisar gång på gång att man har evakuerat sig själv från vanliga människors vardagsmiljöer. Sådana här möten om stadsflytten är helt verkningslösa och gör bara att man ser ännu sämre hur det verkligen står till med den. Istället behöver facken och andra intresseorganisationer bryta sig loss från makthavarnas reklam-jippon och organisera upp sina egna medlemmar kring deras konkreta behov.

/ Annika Blomberg