Arbetare enade mot borgerlig politik

Politisk Deklaration  – Del 1. Ladda ned hela texten här.

Knegarkampanjen föddes för att ena maktlösa låginkomsttagare. Vare sig du är anställd i hemtjänst, handel eller tung industri så är du en knegare – en som sliter utan makt att påverka, en som aldrig kan bli rik på att jobba. Vi ville samla knegarna för att trycka tillbaka Sverigedemokraterna och köra ut Reinfeldts regering.

2010 omvandlades kampanjen till en egen valkandidatur i Kiruna. Där presenterades tio krav som alla gick ut på att gruvbolagens vinster skulle användas till social upprustning av Malmfälten. Vi kallade dem välfärdskrav i den speciella situation där gruvdriften hotade – och hotar – stadens fysiska framtid. Om kraven genomfördes skulle de ha gynnat hela befolkningen.

I den meningen har Knegarkampanjen alltid varit en enhetsfront: mot den borgerliga politiken och mot de mäktiga bolag som ofta har större inflytande än någon politisk församling, vilket förstås är fallet i Malmfälten. Men vi har också påtalat att enheten bara kan smidas omkring industriarbetarnas självständiga aktivitet. Knegarkampanjen föddes i en gruva och har vuxit upp ur industrin. Det enda sättet att ena knegarna, är genom att industriarbetarna bildar ryggrad för en rörelse som gör sig oförsonlig till all borgerlig politik. Det kallar vi klasskampsoppositionell enhet.

I samma sekund som ett industrikollektiv tar en målmedveten och uthållig strid med spets mot den politiska makten – då har det uppstått ett nytt politiskt centrum för alla knegare i det här landet. Vi vill sporra en sådan klasskampsopposition och beväpna den med ett handlingsprogram. Ett sådant börjar med att ge svar på frågorna nedan – som är avgörande för arbetare inom tillverkning och reparation, utvinning och förädling samt transport och lager. Men förbättringar av detta slag skulle även välkomnas av miljoner andra maktlösa låginkomsttagare.

Fasta anställningar och sänkt pensionsålder

Knegarkampanjen vill ersätta osäkra anställningsformer med fasta anställningar. Mot arbetslösheten kräver vi beredskapsjobb organiserade i vakanspooler, kopplade till en samhällelig nödplan för omindustrialisering och social upprustning. Beredskapsjobb för genomsnittlig LO-lön ersätter bemanningsföretag. Vi motsätter oss höjd pensionsålder: 60 år ska vara allmän pensionsålder med rätt till frivilliga bonusanställningar efter det. Dagens pensionsnivåer kan säkras genom radikalt sänkt arbetslöshet och bättre arbetsmiljö. Vi vill se en omläggning av pensionssystemet med delfinansiering från brant progressiv beskattning på alla inkomster.

Facklig integration av sjukskrivna, arbetslösa och invandrade

Mot den misslyckade integrationspolitiken som gör hela stadsdelar och orter till språngbrädor för högerextremism, vill vi se ett fackligt ansvar för att hjälpa utsatta grupper till arbete och gemenskap. Vi underkänner myndigheternas hantering av sjukskrivna, arbetslösa och invandrade. Knegarkampanjen vill se tvärfackliga integrationskommittéer på varje ort som organiserar och utbildar arbetskraftsreserven, slussar ut den i arbete via beredskapsjobb och aktivt bemöter högerextremismen varhelst den visar upp sig. Facket ska ha vetorätt vid intag av entreprenad oavsett om den är svensk eller utländsk. Facket är arbetarnas inre försvarslinje – gemenskapen på jobbet är kollektivismens vagga.

Förtroendemannastyre på arbetsplatserna

Pampstyre trycker ner aktivitet och engagemang bland arbetarrörelsens fotfolk. Vi kräver att förtroendevalda ska kunna avsättas direkt vid maktmissbruk, leva på genomsnittlig arbetarlön och bära total redovisningplikt inför medlemmarna. Facken ska vara partipolitiskt oberoende. Förtroendemannastyre innefattar också att arbetare per löpande inspektionsrondor, enligt samma princip som fackets skyddsrondor, granskar företagens bokföring och investeringsplaner för att garantera driftens långsiktighet. I verksamheter som hotas av förändrad ägandeform (till exempel privatisering) kräver vi personalveto mot omorganiseringar, sänkning av brukarstandard och förändringar av löner och villkor.

Läs ingressen till den Politiska Deklarationen – Använd valet 2014 för att ändra styrkeförhållandena

En tanke på “Arbetare enade mot borgerlig politik

  1. Pingback: Använd valet 2014 till att ändra styrkeförhållandena | Knegarkampanjen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s