Fritid, kultur och friluftsliv – vad händer nu?

Den 4 december hade Fritids- och Kulturnämnden sammanträde. Där behandlades budgeten för 2014 och vad som händer nu när en hel del av de pengar som de hade begärt hos Kommunfullmäktige, inte blev verklighet. Det som bland annat fattas till de löpande verksamheterna är

– 300 000:- till sim- och sporthallar
– 194 000:- till ridklubben
– 100 000:- till utomhusanläggningarnas el
– 150 000:- till Kulturskolan
– 300 000:- till Matojärvi/Lombia för att helårsanställa personal
– 550 000:- till Loussabacken
– 500 000:- till skoterleder
– 350 000:- till biblioteket

Det som nu kommer att ske är befarade underskott och kanske nedskärningar, att eftersatt underhåll inte åtgärdas, att man inte kan ha den bemanning man vill, inte de arbetskläder personalen behöver, inte köpa in de böcker som behövs och att det blir arbetsmiljökonsekvenser som ingen vet vilka de blir.

Knegarkampanjens krav i november på att återremittera hela kommunbudgeten till facken och brukarorganisationerna för att inventera behoven visade sig nu vara helt rätt.

Men facken i kommunen måste rustas upp och personalen behöver de två timmar i veckan, som vi motionerat om, i facklig tid för att kunna börja driva sina frågor. MBL-förhandlingen inför stora kommunbudgeten tog 20 minuter och på MBL-förhandlingen inför fritidsbudgeten var Kommunal inte ens närvarande.

De borde ha varit där och ställt krav på konsekvensanalyser för arbetsmiljön i varenda verksamhet. De borde ha diskuterat med de anställda både före och efter budgetbeslutet i nämnden.

Knegarkampanjen tycker att hela den kommunala verksamheten måste vändas upp och ned. Det är personalen och brukarna som ska bestämma om hur budgeten ska fördelas och vad som ska prioriteras. Det börjar bli dags att bygga föreningar eller arbetsgrupper för alla som brukar kommunens tjänster och de anställda och som lägger sig i vad som sker i nämnderna.

Det måste också bli ett slut på trängre och trängre budgetramar. På ca 20 år har ramen för Fritids- och Kulturnämnden krympt från 79 Mkr till 62 Mkr.

Kulturhuset

En annan sak som hände på mötet var att ”controlern” kom och berättade att Kiruna Näringsfastigheter AB, som är ett kommunägt dotterbolag till KBAB, sitter och höjer hyran på Kulturhuset och har lagt till kvadratmeter på kontraktet utan att svara på hur och varför. Nämnden beslöt att säga upp avtalet – främst pga Kulturskolans flytt till Bolagsskolan – men ingen visste om det kommer att gå att bli av med avtalet innan avtalstiden löper ut 2015. Fast bolaget är kommunalägt.

Nya E10

Sen kom frågan upp om friluftslivet i Matojärvi upp och hur det drabbas av nya E10:an. Då visade det sig att ingen kunde svara på vem som förhandlar med vem; är det kommunen på ena sidan bordet och LKAB och Trafikverket på den andra sidan, eller sitter kommunen och LKAB ihop och förhandlar med Trafikverket? Nämndens ordförande skakade själv på huvudet och sa efter mötet att det är helt ogenomträngligt.

De krav som Fritids- och kulturförvaltningen vill att kommunen nu driver är:
– sänkning av vägen så att man kan göra fler passerställen och infarter till Kiruna
– cykel- och skoterleder utmed vägen
– upprustning av Matojärvi idrottsplats
– förlängning av Luossabacken över vägen
– förlängt elljusspår i Luossavaara
– rullskidbana och snökanon på Matojärvi idrottsplats
– skidskyttestadion i Vargropen

Totalsumma att kräva av LKAB; knappt 100 Mkr.

Nu behövs stadsrådet

De som hade beställt prioriteringsrapporten från Fritids- och Kulturförvaltningen var ”stadsomvandlingsprojektet” under Christer Vinsa. Där har LKAB, Trafikverket, Länsstyrelsen med flera representanter på plats – för att man ska slippa en massa överklaganden i efterhand – vilket antagligen innebär att man är något effektivare än förr. Men det innebär samtidigt att hela processen mot en ny stadskärna totalkontrolleras av experter och höjdare utan att ens politikerna i nämnderna hänger med.

Det blir också väldigt oklart vem som är med- och vem som är motpart. Kommer kommunen att få kompensation för E10ans dragning motsvarande 100 Mkr? Vilka delar blir godkända och vilka delar blir inte godkända? På vilka grunder? Detta kommer vi inte att veta någonting om förrän efteråt. Och vi kommer aldrig att få veta varför och ännu mindre kunna utkräva något ansvar om det går åt pipan. De som sitter där är inte valda.

Behovet av ett stadsråd för föreningslivet med total insyn i alla frågor börjar bli akut. Expertklicken i stadshuset kan göra vad som helst, bra eller dåligt. Vi har ingen makt över dem. Inte ens politikerna hänger med längre.

Annika Blomberg, insynspolitiker

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s