Kommunfullmäktigerapport november

Kommunfullmäktige i november var ett tvådagarsmöte eftersom det var den årliga budgetdebatten.

När det gäller budgeten så hade vi från Knegarkampanjen inget eget förslag, utan vi yrkade på återremiss av kommunledningens förslag för att samla in personalens uppfattning i frågan. Av handlingarna så framgick att MBL-förhandlingen med de kommunalanställdas fackföreningar hade genomförts på 20 minuter, och några brukare hade som vanligt inte tillfrågats överhuvudtaget. Denna otillräckliga behandling av budgeten visar att vårt krav om att varje kommunanställd ska få 30 timmar per år för att ägna sig åt fackliga frågor borde genomföras.

Personalen inom barnomsorgen och föräldrar hade framfört en oro till oss över att den bemanning som planeras, för att minska barngruppernas storlek, inte skulle räcka. Liknande behov borde inventeras inom hela den kommunala driften.

Borgaroppositionens privatiseringar och jättenedskärningar

Centerpartiet hade ett eget ”budgetförslag” och Moderaterna hade ett annat tillsammans med Folkpartiet.

Att Centerpartiet i Kiruna inte skiljer sig från Centerpartiet i övriga landet så mycket som de vill framställa det som, framgick av deras budgetförslag. Privatiseringar – i Sehlbergs vokabulär kallade ”alternativa driftformer” – kombinerat med nedskärningar – av Sehlberg döpta till ”effektiviseringar” – över 50 miljoner på tre år.

Även Moderaterna och Folkpartiets budget följde samma tema. Många miljoner i nedskärningar, kombinerat med privatiseringar i dess värsta form med så kallad ”fri utmaningsrätt” som innebär att privata företag får lägga bud på varje enskilt uppdrag i den kommunala verksamheten och att uppdraget alltid måste gå till lägstbjudande. Med andra ord fritt fram för vårdbolag och friskolekoncerner att konkurrera genom försämrade villkor för personal och brukare.

Utöver budgeten var det också några andra viktiga frågor som behandlades:

• Utvecklingsplanen för Kiruna C. Knegarkampanjen röstade ja samtidigt som vi menade att behovet av ett stadsråd för stadsflytten – där föreningar och Kirunabor får direktinsyn och makt att påverka –  bara blir allt större. Risken är uppenbar att stadsplaneringen nu hamnar hos ett expertvälde långt från de behov som Kirunaborna har.

Under debatten om utvecklingsplanen pekade vi också på Alliansregeringens totala brist på ansvarstagande för Kiruna stadsflytt och det var mycket intressant att följa de lokala Allianspartierna (c), (m) och (kd) springa ikapp till talarstolen för att bedyra sitt avståndstagande till regeringen och för att dra listor på vad de sagt till ”sina” ministrar minsann.

När vi då utmanade dem att ta ansvar och faktiskt lämna Alliansen så lovade Gunnar Sehlberg återigen att han ska göra det. En annan gång. Det är andra gången inom loppet av ett år som Gunnar Sehlberg lovar att lämna sitt eget parti utan att göra det. Han sprider en illusion om att han är i opposition till Alliansen utan att göra någonting. Detta är bara lokalt röstfiske för att försöka komma åt kommunalrådsposten. Utanför Annie Lööfs kassavalv skulle han stå sig slätt.

sehlberg i kommunhuset

Sehlberg spelar dubbelt

 

 

 

 

 

 

• Frågan om kommunens deltagande i Flexibla Bostäder. Här röstade Knegarkampanjen ja med motiveringen att vi vill få till stånd bostadsbyggande så snabbt som möjligt för att lindra bostadsbristen. Även om vi inte är nöjda med den här lösningen så kan vi inte försätta de som saknar bostad i en utpressningssituation.

I debatten betonade vi samtidigt att vi inte tycker att LKAB, staten och kommunen därmed har tagit sitt ansvar för bostadssituationen. Vi anser fortfarande att den enda hållbara lösningen på problemet är att gruvnäringens vinster fonderas och används för att finansiera bland annat bostadsbyggande. Flexibla Bostäder är en finansiell konstruktion där kommunen och LKAB står som säkerhet för lån för att bygga bostäder, istället för att använda pengar som redan finns hos LKAB. Det kommer innebära att hyresgästerna får betala dessa lån genom sina hyror.

• Vår motion om att utöka busstrafiken till helgnätter samt obekväma arbetstider för att arbetare som går skiftgång på LKAB ska kunna åka buss behandlades. Kommunledningen sade nej till motionen med motiveringen att man ville ta ett helhetsgrepp kring frågan om kollektivtrafiken.

Diskussionen om bussar på obekväma arbetstider var minst sagt smutsig. Även ”arbetarpartierna” (s) och (v) visade på ett förakt för vanliga arbetare genom sitt resonemang om att LKAB-arbetarna borde betala en utvidgad busstrafik själva eftersom LKAB en gång i tiden hade busstrafik i egen regi. Som om arbetarna skulle kunna köpa biljetter till bussturer som ingen kör.

Värst var Miljöpartiets representant som gick rakt emot sitt eget partis slagord om att ”fördubbla kollektivtrafiken och minska bilismen” och menade att vi var en ”överhetskampanj” eftersom vi föreslår att kommunen ska ta ansvar för infrastruktur och kollektivtrafik och förbättra de befintliga busstidtabellerna så att de blir tillgängliga för fler LKAB-arbetare. Han hävdade till och med att det var fackets uppgift att ordna fram busstrafik om det nu var så viktigt. Hans enda intresse visade sig vara att skydda kommunkassan. Snacka om överhetskampanj. Vilket hyckleri!

mp_kiruna

(mp) Kiruna

Frågan om busstrafik på helgnätter vågade inte kommunledningen ta tag i eftersom det där var så tydligt hur de sviker sina vallöften om att kämpa för jämställdhet och kvinnofrid, och hur mycket deras olika styrdokument för att skapa jämställdhet och trygghet i stadsmiljön bara är kommunala hyllvärmare. Men om de ska kunna fortsätta marknadsföra sig som ”feministiska” i nästa val så får man väl hoppas att de löser den här frågan i sitt ”helhetsgrepp”. Fakta är dock att de röstade ned vår motion om att utöka trafiken till helgnätter för att öka tryggheten och förebygga våld, särskilt mot kvinnor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s