Senaste nytt från kommunfullmäktige

Knegarkampanjens ledamot i Kiruna kommunfullmäktige Tommy Hjertberg agerade i en rad frågor på det senaste sammanträdet 23 september.

För det första så behandlades en redovisning av de kommunanställdas sjukfrånvaro och arbetstid som visar att både sjukfrånvaron och övertidsarbetet ökar. Tommy Hjertberg kritiserade rapporten eftersom den inte visar inom vilka yrkeskategorier problemen finns eftersom chefer, tjänstemän och arbetare är ihopklumpade i statistiken, men föreslog bland annat, att man ska titta över schemaläggningen och undersöka möjligheten till ledigveckor. Det skulle kunna göra kommunala jobb intressantare för många och det skulle bli lättare att rekrytera, minska övertiden och säkert pressa ned sjukfrånvaron.

Sen så diskuterades en policy för folkhälsoarbetet som var minst sagt fluffig utan konkreta förslag. Där ville Tommy Hjertberg se en satsning på en bred folkhälsoinventering tillsammans med företagshälsovården både inom kommun, landsting och företagen som kan leda fram till konkreta satsningar på friskvård som gratis gruppträning, rökavvänjning, hjälp att minska alkoholen och kostråd med mera.

När det gäller stadsomvandlingen så bestämde man att kommunen får frångå översiktsplanen på industriområdet i Toullavaara för att kunna sätta igång stadshusbygget där. Arktitekttävlingen om nya stadshuset slutbehandlades och fullmäktige sa ja till det vinnande förslaget ”Kristallen”.

Även Knegarkampanjen röstade ja till ”Kristallen”, trots att vi hela tiden velat ha en annan tågordning där bostäder och anläggningar för idrott och kultur prioriteras framför kommunala monument för politikerna och spekulationsobjekt för bankerna. I den rådande situationen, där kommunen lagt fast sina prioriteringar att bygga stadshus tillsammans med LKAB först, tog vi ställning till vad vi tyckte om själva huset. ”Kristallen” är ett projekt som kommer att inrymma både samlingslokaler för allmänheten, förbättrad arbetsmiljö för de anställda och ett konstmuseum. Det kommer dessutom, enligt arkitekterna, att kunna stå klart 2016 eftersom material och byggteknik är standard.

Både när det gäller beslutet om översiktsplanen och stadshuset så valde Centerpartiet, med Gunnar Selberg i spetsen, att i det oändliga debattera formalia och beslutsgångar utan att kunna presentera ett enda alternativt förslag som snabbar upp stadsomvandlingen eller leder till social upprustning. Tvärtom så ville de att beslutet om översiktsplan skulle tas om med påföljd att hela processen skulle förhalas ytterligare.

Dessutom så tjatade de om att kommunen borde ge KBAB direktiv om att bygga bostäder i Nya Kiruna trots att det är det egna Centerpartiet i regeringsställning som omöjliggjort för kommunerna att ge sådana direktiv till sina bostadsbolag. Enligt Alliansen så ska kommunala bostadsbolag drivas ”konkurrensneutralt” och inte störa de privata.

Knegarkampanjen tycker att lagen måste ändras, regeringen bytas ut och att en investeringsfond eller statliga garantier ställs upp för kommunalt bostadsbyggande i Nya Kiruna. Det tycker inte Centerpartiet. Centerpartiet säger en sak i regeringsställning och en helt annan sak i talarstolen i Kiruna Kommunfullmäktige, bara för att röstmaximera på båda ställena. Selberg vill ta över ordförandeposten i kommunen och skyddar samtidigt sin partiledare Annie Lööf, trots att politiken inte går ihop. Detta är ansvarlöst och populistiskt och handlar bara om partiegoism. Kirunaborna får sitta emellan som vanligt när politikerna får styra utan insyn och kontroll mellan valen.

Centerpartiet visade också upp sin knegarfientliga inställning när Tekniska Verkens årsredovisning behandlades. Att personalen där har låg sjukfrånvaro trodde Gunnar Selberg berodde på att de var överbemannade och hade lite att göra på jobbet. Stötande, sa Tommy Hjertberg.

Knegarkampanjen stödde Miljöpartiets motion om att stoppa militärövningar i Lapplandsfjällen och kritiserade Vänsterpartiet som sa nej till motionen eftersom de gärna ser FN-ledda militärövningar i Lapplandsfjällen – trots att FN precis som NATO bedriver imperialistisk stormaktspolitik – och inte har snällare stridsflygplan än någon annan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s