Nya tider – planering pågår!

Knegarkampanjen ska ge vårt bidrag till en landsomfattande opinion för att på valdagen fälla Reinfeldts Alliansregering och tränga tillbaka Sverigedemokraterna.

Vi planerar därför en kampanj för att sporra andra arbetare, och andra maktlösa låginkomsttagare (unga, långtidsarbetslösa och pensionärer), att samla sig för att själva bygga likartade kampanjer på sina orter.

För detta ser vi två uppgifter; för det första att besegra Reinfeldt och, för det andra, att blockera en (s)-styrd regering från att fortsätta Reinfeldts ”arbetslinje” och regeringens politik för konstgjord kapitalbildning.

Sedan 2010, när Knegarkampanjen erövrade ett mandat i gruvstaden Kirunas kommunfullmäktige för att vara knegarnas öra och röst i politiken, har vi fungerat som ett pådrivande komplement. Vi har nu sett att det inte räcker.

De medlemmar inom Knegarkampanjen som fördes fram till fronten inom gruvfackets strider under 2013, har givit besked om det arbetsgivarfjäsk, korruption, hot mot medlemsaktiva och toppstyrning som härjar inom fackföreningarna. Våra förtroendevalda i kommunpolitiken har givit besked om ett sönderbyråkratiserat system som är helt oförmöget att göra något åt regerings- och EU-politiken.

Därför behövs en knegarnas nybyggarrörelse i varenda industriort, förort och bland ungdomar.

Inom Knegarkampanjen håller vi därför på att ta fram en politisk deklaration med delmål och ett handlingsprogram.

Knegarkampanjen är alla maktlösa låginkomsttagares politiska egendom. Det är inte ett parti, utan en öppen samlingspunkt för en nyorientering och vi tror att det är bra att ha det så över valåret. Framöver vore det dock bra om det gick att bilda en fastare organisation av politiskt aktiva knegare, mot bolagsledningar och byråkratvälden med ett mer utförligt program för hela arbetarrörelsen.

För Knegarkampanjen / Annika Blomberg

Gamla idéer och nya tider

Publicerat i NSD

I NSDs ledare fredagen den 18 oktober anklagar Olov Abrahamsson mig och Jari Söyrinki för att vårda gamla symboler och dekorerar sin text med hammaren och skäran.

Back Camera

Jag lämnade SKU för 12 år sedan när jag var 16 år gammal, därför att kommunismen stod för toppstyre, likriktning och utrensning av oliktänkande. Oliktänkande blev jag därför att jag insåg att kommunisterna inte har några svar på samhällssituationen utan fortsätter sträva efter den totalförstatligade ekonomi som misslyckades i Sovjetunionen.

Men jag är heller inte socialdemokrat, för de funkar idag på samma sätt som ett kommunistparti. Det bevisas inte minst av den socialdemokratiska apparatens stämplingar och förföljelser av kritiska arbetare. Socialdemokratin har inte heller kommit med bättre politiska svar än det statliga ägandet och de tynande skattefinansierade omfördelningssystemen. Utöver det så kör de med en lightversion av Alliansens politik.

Abrahamsson lever kvar i en svunnen tid och försöker sätta in motsättningarna i de politiska fållor som gällde innan 1989. Men för oss som växt upp efter murens fall, och som tänkt till om erfarenheterna av både kommunismens och det svenska folkhemmets fall, så är det uppenbart att dessa gamla riktningar inte har något kvar att erbjuda. Som jag ser det är varken hammaren och skäran eller sosserosen värda att vårda.

Knegarkampanjen har inte alla svaren och är inte ett parti med ett partiprogram. Det är en samlingspunkt för både politiskt nyvakna knegare och politiska flyktingar från de gamla arbetarpartierna, som vill arbeta för ett alternativ till den borgerliga politiken och för en upprustad arbetarrörelse. I facket verkar vi för politisk frihet och partipolitiskt oberoende – till skillnad från Abrahamsson som vill ha in partival även i facket.

Det är min syn på saken. Jag har rekommenderat Knegarkampanjens deltagare och anhängare att noga diskutera igenom den nya situationen och därefter ge sitt eget svar.

Tommy Hjertberg

Regeringen lägger krokben för stadsflytten

I NSD kan man den 21 oktober läsa den hårresande historien om ”markremsorna” som fördröjt hela markköpet för Kiruna nya stadskärna.

erlandsson

Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Som om det inte räcker med att staten krävt av kommunen att de ska springa på regeringsdepartementen och förhandla, och dessutom hala upp en köpeskilling, för att få loss marken till det nytt centrumet som gruvdriften i det egna bolaget LKAB kräver. Nu står det dessutom klart att (c)-minister Eskil Erlandssons Landsbygdsdepartement även krävt en separat ansökan om att få köpa strecken mellan ytorna som kommunen redan ansökt om.

I artikeln kan man också läsa den högst ansvariga tjänstemannen i Kiruna Kommun berätta att nu (!) börjar regeringskansliet och myndigheterna förstå att markfrågan är så att säga prioriterad, men att det fortfarande inte är klart med köpeskillingen.

Nu får det väl ändå vara nog. Staten har en skyldighet att gratis dela ut mark till Kirunaborna att bygga sitt nya centrum och regeringens uppgift är att se till att så sker. Allt annat är höjden av ansvarslöshet och slutsatsen blir återigen;  Avgå regeringen Reinfeldt med alla dina (c), (fp) och (kd)-ministrar!

Öppet studiemöte på måndag

Med anledning av flygbladsaktionen på LKABs industriområde förra veckan för att sprida förvirring kring Knegarkampanjens ståndpunkter bjuder vi in till ett öppet studiemöte på måndag 14 oktober klockan 18-20 i lokalen på Adolf Hedinsvägen 35.

Utifrån det falska flygbladet och våra egna publikationer tar vi upp

• Vår syn på intresseföreningar som t ex facket?

• Vad vill Knegarkampanjen inför valrörelsen?

GOTT FIKA BULLAS UPP!

VÄLKOMNA!

Politiskt svineri!

Insänt från Börje Schellin, Göteborg

Ett nytt bottenrekord har nåtts i svensk arbetarrörelse. Ett falskt icke undertecknat flygblad sprids i Kirunagruvan med syftet att misskreditera gruvgruppens förre ordförande Jari Söyrinki.

För cirka 35 år sedan var jag, Börje Schellin, regionalt skyddsombud i Metalls avdelning 105 i Kiruna. Efter ett uttalande, som jag glömt vad det handlade om – av avdelningsstyrelsen – gick den dåvarande avdelningsordföranden Arne Bäckström ut i pressen, tog avstånd, kallade det för en kupp och benämnde det som ett ”politiskt svineri” Allt hamnade på löpsedeln och jag blev även personligen uthängd i artikeln som ”Börje Schellin ett politiskt svin”

Nåväl efter några missförtroendehändelser avsattes senare Arne, under pågående mandatperiod, och istället valdes hans bror Kjell Bäckström som ny ordförande för Metallavdelningen.

”Röde-Börje” och ”gråsossen” Kjell kom väl inte alltid överens politiskt, men vi kunde, trots allt, under år, samarbeta tillsammans, ända till min flytt till Göteborg i slutet på 80-talet. Hans broders angrepp på mig personligen, och på resterande avdelningsstyrelsen, kommer dock för alltid vara ett av de större politiska svinerierna i arbetarrörelsens historia.

Nu har bottenrekordet slagits med råge! Ett falskt flygblad sprids för att misskreditera en fackligt aktiv! De frågor som jag nu ställer mig är:

Vem eller vilka ligger bakom själva idén? Kommer initiativet från något parti eller grupp? Vem har stått för tryckningen? Någon parti- eller fackexpedition? Vem har distribuerat dem, spridit ut skiten, på arbetsplatserna?

Jag hoppas innerligt att Gruvtolvans ordföranden Jan Thelin inte har haft något att göra med detta falska tryckalster. Personligen känner jag Janne T väldigt väl sedan vi en gång i tiden träffades i MLK (Marxist – Leninistiska Kampförbundet) och vi talade så sent som i tisdags 1 oktober med varandra i telefon.

Nu måste vi få veta hur det ligger till!

Börje på Bokmässan

Börje Schellin

Falskt anonymt flygblad sprids – av vem och varför?

IMG_0764

Det falska flygbladet som sprids på LKAB-området

Ett falskt flygblad sprids i Knegarkampanjens namn på LKABs industriområde. I flygbladet finns en presentation av en organisation i södra Sverige som heter Arbetarmakt och en gammal intervju som de har gjort med vår medlem Jari Söyrinki. I flygbladet får de som klippt ihop det, att låta som om Jari Söyrinki därmed blivit medlem hos Arbetarmakt. Som om man blir medlem i ett parti genom tidningsintervjuer…

Flygbladet är anonymt och har ingen avsändare. Vem är så feg att man inte vågar stå för sina handlingar? Gruvtolvans styrelse borde ta avstånd från dessa metoder, som liknar dem som kommunistpamparna under 1900-talet var kända för.

thelin

Ordförande Jan Thelin – ta avstånd från anonyma flygblad!

•Knegarkampanjen står för en självorganiserad arbetarrörelse, och därför anser vi att facket ska vara partipolitiskt obundet och att medlemmarnas pengar inte ska gå till något parti. Vi är mot den borgerliga politik som alliansregeringen bedriver och som även (s) och (v) anammar. Vi jobbar för att det ska bli möjligt med ett arbetarparti på vanliga knegares villkor och en arbetarregering.

•Knegarkampanjen har ingenting att göra med organisationen Arbetarmakt. Vi skiljer oss från dem på punkter som t.ex. hur man bygger ett parti, hur samhället ska förändras och vad statens roll ska vara. Vi kommer att skriva en artikel på vår hemsida som mer i detalj anger vad som skiljer oss från dem.

•Knegarkampanjen driver ofta gruvarbetares frågor genom vårt mandat i  kommunfullmäktige. Vi har bland annat lämnat in motioner till kommunen om garantier för att intensiven ska vara kvar i Kiruna, om busstrafik på obekväma arbetstider och om en multiarena i Nya Kiruna för idrotts- och kulturföreningarna. Vi stödde Situation Kiruna och deltog aktivt i kampen mot nedläggningen av akutkirurgin.

•Knegarkampanjen vill inte blanda sig i Gruvtolvans interna strider men blir attackerade för det om och om igen. Vi uppmanar alla som är intresserade av vad vi står för att läsa bloggen och bilda sig en egen uppfattning istället för att köpa den bild som anonyma flygbladsspridare vill måla upp.

En färskare intervju om fackliga frågor med Jari Söyrinki som vi själva gjort finns här.

Senaste nytt från kommunfullmäktige

Knegarkampanjens ledamot i Kiruna kommunfullmäktige Tommy Hjertberg agerade i en rad frågor på det senaste sammanträdet 23 september.

För det första så behandlades en redovisning av de kommunanställdas sjukfrånvaro och arbetstid som visar att både sjukfrånvaron och övertidsarbetet ökar. Tommy Hjertberg kritiserade rapporten eftersom den inte visar inom vilka yrkeskategorier problemen finns eftersom chefer, tjänstemän och arbetare är ihopklumpade i statistiken, men föreslog bland annat, att man ska titta över schemaläggningen och undersöka möjligheten till ledigveckor. Det skulle kunna göra kommunala jobb intressantare för många och det skulle bli lättare att rekrytera, minska övertiden och säkert pressa ned sjukfrånvaron.

Sen så diskuterades en policy för folkhälsoarbetet som var minst sagt fluffig utan konkreta förslag. Där ville Tommy Hjertberg se en satsning på en bred folkhälsoinventering tillsammans med företagshälsovården både inom kommun, landsting och företagen som kan leda fram till konkreta satsningar på friskvård som gratis gruppträning, rökavvänjning, hjälp att minska alkoholen och kostråd med mera.

När det gäller stadsomvandlingen så bestämde man att kommunen får frångå översiktsplanen på industriområdet i Toullavaara för att kunna sätta igång stadshusbygget där. Arktitekttävlingen om nya stadshuset slutbehandlades och fullmäktige sa ja till det vinnande förslaget ”Kristallen”.

Även Knegarkampanjen röstade ja till ”Kristallen”, trots att vi hela tiden velat ha en annan tågordning där bostäder och anläggningar för idrott och kultur prioriteras framför kommunala monument för politikerna och spekulationsobjekt för bankerna. I den rådande situationen, där kommunen lagt fast sina prioriteringar att bygga stadshus tillsammans med LKAB först, tog vi ställning till vad vi tyckte om själva huset. ”Kristallen” är ett projekt som kommer att inrymma både samlingslokaler för allmänheten, förbättrad arbetsmiljö för de anställda och ett konstmuseum. Det kommer dessutom, enligt arkitekterna, att kunna stå klart 2016 eftersom material och byggteknik är standard.

Både när det gäller beslutet om översiktsplanen och stadshuset så valde Centerpartiet, med Gunnar Selberg i spetsen, att i det oändliga debattera formalia och beslutsgångar utan att kunna presentera ett enda alternativt förslag som snabbar upp stadsomvandlingen eller leder till social upprustning. Tvärtom så ville de att beslutet om översiktsplan skulle tas om med påföljd att hela processen skulle förhalas ytterligare.

Dessutom så tjatade de om att kommunen borde ge KBAB direktiv om att bygga bostäder i Nya Kiruna trots att det är det egna Centerpartiet i regeringsställning som omöjliggjort för kommunerna att ge sådana direktiv till sina bostadsbolag. Enligt Alliansen så ska kommunala bostadsbolag drivas ”konkurrensneutralt” och inte störa de privata.

Knegarkampanjen tycker att lagen måste ändras, regeringen bytas ut och att en investeringsfond eller statliga garantier ställs upp för kommunalt bostadsbyggande i Nya Kiruna. Det tycker inte Centerpartiet. Centerpartiet säger en sak i regeringsställning och en helt annan sak i talarstolen i Kiruna Kommunfullmäktige, bara för att röstmaximera på båda ställena. Selberg vill ta över ordförandeposten i kommunen och skyddar samtidigt sin partiledare Annie Lööf, trots att politiken inte går ihop. Detta är ansvarlöst och populistiskt och handlar bara om partiegoism. Kirunaborna får sitta emellan som vanligt när politikerna får styra utan insyn och kontroll mellan valen.

Centerpartiet visade också upp sin knegarfientliga inställning när Tekniska Verkens årsredovisning behandlades. Att personalen där har låg sjukfrånvaro trodde Gunnar Selberg berodde på att de var överbemannade och hade lite att göra på jobbet. Stötande, sa Tommy Hjertberg.

Knegarkampanjen stödde Miljöpartiets motion om att stoppa militärövningar i Lapplandsfjällen och kritiserade Vänsterpartiet som sa nej till motionen eftersom de gärna ser FN-ledda militärövningar i Lapplandsfjällen – trots att FN precis som NATO bedriver imperialistisk stormaktspolitik – och inte har snällare stridsflygplan än någon annan.