Stoppa nedmonteringen av sjukvården i Kiruna

Motion till Kiruna Kommunfullmäktige 25 februari 2013

Sedan stängningen av akutkirurgin i september 2011 har nedmonteringen av sjukvården bara fortsatt. Det som hänt sedan årsskiftet 2012/13 är att sterilcentralen har stängt, att kirurgbakjouren avvecklas 1 maj 2013 och att överläggningar förs om att flytta respiratorpatienterna till Gällivare med följd att intensivvårdskompetensen inte kommer att kunna uppprätthållas på Kiruna Sjukhus och därmed hotas IVAK.

En nedmontering av IVAK skulle innebära direkt livsfara att råka ut för olyckor, våldsbrott och svår sjukdom i Kiruna eftersom transporterna via E 10/helikopter/ambulansflyg är allt annat än tillfredsställande.

Kiruna Kommun deltar i Samrådsgruppen om sjukvården i kommunen tillsammans med NLL, LKAB, Gruvtolvan, Progressum och Företagarna.

Nästa möte hålls 25 mars i Kiruna och det har nu blivit helt nödvändigt att där rikta skarpa krav mot NLL för att förhindra en stängning av IVAK. Om denna Samrådsgrupp inte kan skydda Kirunaborna mot total nedmontering av akutsjukvården fyller den ingen som helst funktion.

Vi vill att

  • kommunstyrelsens representant i Samrådsgruppen uppdras att ställa krav på tydliga garantier när det gäller bemanning och organisation för att respiratorspatienter även fortsättningsvis ska vårdas i Kiruna
  • kommunstyrelsens representant i Samrådsgruppen återkommer till fullmäktige med besked i april

Tommy Hjertberg, Ledamot

Tätare busstrafik och turer på helgnätterna!

Motion till Kiruna Kommunfullmäktige 25 febrauri 2013

Efter att projektet med (så gott som) gratis busstrafik i kommunen visat sig vara till stor nytta är det nu dags att gå vidare. Det finns behov av utökad trafik på helgkvällar/nätter och att anpassa turlistan efter skiftgången i gruvindustrin.

Det är djupt otillräckligt att turlistan upphör fredag- och lördagkvällar redan vid 21-tiden. Att ha tillgång till kollektivtrafik för att ta sig hem från fester och restauranger/nattklubbar på de tidpunkter då många är alkoholpåverkade är viktigt för att förebygga våldsbrott, framförallt mot kvinnor. Överfallsvåldtäkterna i kommunen sker inte sällan på kvinnor som är på väg hem på helgnätterna.

Det är också föremål för missnöje bland anställda i gruvindustrin att turlistan inte är anpassad efter skiftgången.

Vi vill att;

  • turlistan i busstrafiken ses över och anpassas efter skiftgången i gruvindustriområdet
  • att turlistan i busstrafiken utökas till 03.30 natt mot lördag och söndag

Tommy Hjertberg / Ledamot

Politikens ”fickpengar”

På Kiruna Kommunstyrelse den 4 februari presenterades arvodesbeloppen för året och Knegarkampanjen publicerar rapporten här. Klicka på bilderna.

arvodesbelopp


arvode sid2

För flera av kommunens förtroendevalda är politiken en lukrativ sysselsättning och livsvillkoren skiljer sig avsevärt från huvuddelen av de kommunalt anställda där en absolut majoritet tjänar under 25 000:- i månaden före skatt.

Kommunalrådet Kristina Zakrisson (s) är den enda politikern som är heltidsarvoderad av kommunen och hon får 53 700:- per månad före skatt.

Vänsterpartiet har två heltidspolitiker, Niklas Sirén och Gunnar Bergman. Dessa har utöver lönen från partiet kommunala politikerarvoden. Niklas Sirén är vice ordförande i Kommunstyrelsen vilket ger dryga 140 000:- per år. Gunnar Bergman som är ordförande i Socialnämnden får också drygt 140 000:- per år, allt före skatt.

Fritidspolitiker som sitter både i Kommunfullmäktige, i Kommunstyrelsen och i Kommunstyrelsens AU får ihop ca 50 000:- per år. Om man dessutom är gruppledare som t ex Gunnar Selberg (c) och Hans Swedell (m) är, tickar det ut ca 45 000:- till per år. Allt före skatt.

Ju fler uppdrag man har desto fler arvoden cashar man in. Detta leder inte till att förtroendeuppdrag sprids ut på flera personer eller att nya tar på sig uppdrag. Tvärtom. Politikerna får på det här viset mer pengar i den privata plånboken ju fler uppdrag de plockar på sig.

Knegarkampanjen verkar för och tillämpar förtroendemannavälde i politiken. En viktig princip för oss är att förtroendeuppdrag inte får förknippas med privilegier. Man ska inte söka politiska uppdrag för att berika sig själv utan vara fäst i väljares och medlemmars levnadsvillkor och stå under deras kontroll med möjlighet att väljas bort om förtroendet förbrukas.

Knegarkampanjen tar emot arvoden för kommunala uppdrag (för fullmäktige och för insynsuppdrag) men de går inte till någons privata plånbok utan ersätter bara förlorad arbetsinkomst när man går på möten. I övrigt så tillfaller de kampanjen.