Varför Situation Kiruna?

Erika Bengtsson fångade upp Annika Blomberg, insynspolitiker, för att ställa frågor om Knegarkampanjens inställning till Situation Kiruna.

Annika-Blomberg2

Ni är aktiva inom Situation Kiruna?

AB: Ja, absolut! Vi är aktiva i förenings- och arbetslivet i Kiruna och det har för oss varit helt självklart att både engagera oss och ställa upp och ta ansvar. Situation Kiruna tar ju strid för Kiruna som en levande hemort, på vanliga maktlösa låginkomsttagares egna villkor. I och med att, framförallt, Gruvtolvan satsat tid och resurser har Situation Kiruna kunnat växa ut till en förenande arbetar- och folkrörelse. Många olika, och kritiska, frågor om stadsflytten har lyfts fram och fler kommer. Nu har ett drygt tiotal intresseorganisationer och -grupper mfl anslutit sig till plattformen.

Har ni från Knegarkampanjen någon särskild fråga som ni trycker på inom Situation Kiruna?

AB: I allt vi gör så driver vi att arbetande människors intresseorganisationer, i vardagsmiljöerna, ska få makt och inflytande. När vi ställde upp i valet 2010, var några motiv att inspirera till en levande arbetarrörelse, att samla arbetarrörelsens alla grenar till att fälla Alliansregeringen, att inkalla ett storrådslag mot borgerlig politik och få med intresseorganisationerna med beslutande kraft i Kirunas arbetarkommun. Vi ville ge knegarna en röst i politiken i allmänhet och i stadsflytten i synnerhet. Situation Kiruna kan vara på väg åt det hållet nu efter konferensen den 8:e december. Det vore väldigt bra.

Ett särskilt starkt motiv för att ställa upp en lokal arbetaroppositionell kandidatur i Kiruna var dessutom att Alliansregeringen och LKAB paralyserat kommunfullmäktiges politiska majoritet: det fanns inte – och finns fortfarande inte – några tydliga besked om resurserna för att flytta staden och lägga grunden för ett framtida Kiruna i välstånd.

Menar ni att Kiruna kommun inte kunnat göra något i väntan på klara besked?

AB: Den aktivitet som dragits igång genom Situation Kiruna, med arbetskonferenser och Forum, överläggningar med intressegrupper och sk workshops om särskilda delfrågor, har gått ut på att få upp behoven på bordet. Det hade kommunen kunnat sätta igång för 6 eller t o m 8 år sedan, då stadsflytten började framträda som den ödesfråga den ju är, för alla som vill bo och jobba i Kiruna. Dessutom skulle de för länge sedan ha kunnat ställa LKAB och regeringen till svars på ett sätt som Situation Kiruna driver på för med namninsamlingen som är på väg.

Du är också aktiv i Tjejer för Nya Kiruna?

AB: Ja, det är jättespännande. Det har ju visat sig vara nödvändigt att Kirunas kvinnor organiserar sig självständigt för att frågorna om standarden inom samhällsservicen och om arbetstillfällen utanför gruvan, ska komma upp på dagordningen överhuvudtaget. Det gäller även inom Situation Kiruna. Vi har både satt kraft bakom kraven på eget bostadsbyggande i kommunen, på sjukvården tillbaka till Kiruna och på mer personal i förskolorna.

Vad händer nu? Kommer Knegarkampanjen gå med i Situation Kiruna som organisation?

AB: 8:e december beslutades att den närmaste uppgiften är att inventera behoven ännu mer och samla alla anhängare till Situation Kirunas första kravuppställning genom en namninsamling som ska ställas till alla med makt och ansvar för Nya Kiruna; LKAB, regeringen, kommunen och landstinget. Ur det ska ett uppföljande öppet stormöte ytterligare jobba med kraven. På det mötet borde man också diskutera vad man ska göra för att efter det genomdriva ett sådant handlingsprogram.

Knegarkampanjen har flera medlemmar aktiva inom Situation Kiruna. Samma sak gäller för andra partier inom arbetarrörelsen men i dagsläget är inte Situation Kiruna öppet för politiskt partier och det är väl inget problem. Vi ser ingen fördel med att som politisk organisation ställa upp som stödorganisation, innan även SAP och V släpper sargen och gör det. Sen kan man ju tycka att även LO-facken, Metall 1an, Hyresgästföreningen regionalt mfl också skulle göra det.

Vad Knegarkampanjen kan göra från vår sida är att tillföra mått och steg som hjälper till att bygga en bred, förenad och beslutsam kraft. Tills vidare byggs den här rörelsen av aktiva individer, med olika partitillhörighet och/eller människor som känner sig obundna partipolitiskt.