Kommunala hyllvärmare stoppar inte våldet mot kvinnor

2010 kom Kiruna kommun fram till att man behövde en handlingsplan mot det ökande våldet mot kvinnor. Man satte ihop ett dokument med kända fakta om våld mot kvinnor, och uppdrog åt alla nämnder att utbilda personalen. Tanken var uppenbarligen att man skulle gå till offensiv, jobba med attityder och att alla kommunalanställda och de som fanns i olika organisationer skulle lära sig att se och förebygga övergrepp och våld mot kvinnor och barn. Handlingsplanen skulle följas upp årligen och mätas mot brottsstatistiken.

Men som vanligt med kommunala handlingsplaner så var det mest för syns skull. På Kommunstyrelsens sammanträde 26 november 2012 skickades en nyanställd brottsförebyggare fram för att presentera den ”årliga uppföljningen”. Där kunde man läsa att ingen uppföljning hade genomförts. Under sammanträdet visade det sig att det inte hade skett någon uppföljning under 2011 heller.

Siffrorna i rapporten, som visserligen visade på en viss minskning, hade samlats ihop från Brottsförebyggande Rådet i Stockholm och det fanns ingen kunskap om vad som faktiskt fanns bakom de anonyma siffrorna. Vad hade hänt och vad hade gjorts? Och minskningen till trots så visade siffrorna att under 2011 så anmälde kvinnor misshandel av någon de var nära bekant med, varannan vecka. Men kommunen har inget tagit något helhetsgrepp på problemet och har inte heller gjort ett dyft för att förebygga misshandeln och maktmissbruket. Trots sin ”handlings”plan.

I ”handlings”planen kan man även läsa om vad kommunen hade gjort tidigare mot våldet, nämligen visat sitt stöd för andras manifestationer mot våldet mot kvinnor. Men sen, när man väl klämde ur sig en plan för vad man själv skulle göra så lades den på hyllan. Så stort var alltså engagemanget och ansvarstagandet på insidan av Stadshuset efter att manifestationerna klingat av.

Den nyanställda brottsförebyggaren i Kiruna Stadshus har nu en grannlaga uppgift att få fart på tjänstemän och politiker för att få igång den utbildningssatsning som behövs. För kunskaperna om våld och maktmissbruk mot kvinnor, får inte stanna hos en grupp specialintresserade i Stadshuset. Ta hjälp av de specialkunskaper som finns i föreningar som dagligen stödjer Kiruna-kvinnor på flykt och för ut den på de kommunala arbetsplatserna där vi alla rör oss, antingen som anställda och arbetskamrater, eller som brukare av kommunens service. Bygg upp en beredskap i hela samhället att göra det som kommunala hyllvärmare inte klarar, nämligen att skydda kvinnorna och sätta stopp för de våldsamma männen.

Annika Blomberg, insynspolitiker i Kommunstyrelsen

Situation Kiruna; föreningarna vill bli en maktfaktor

I en stor annons i veckans nummer av Kirunas Annonsblad bjuder Situation Kiruna in allmänheten till tre workshops om alla de viktiga överlevnadsfrågorna i Kiruna inför stadsflytten. Målet är att spika ett handlingsprogram och kravställningar gentemot kommunledningen, LKAB och regering.

Föreningslivets samarbete i Situation Kiruna och mötena som ligger framför kan bli ett viktigt steg för att ändra på styrkeförhållandena i staden där LKAB dikterar villkoren, kommunledningen gripits av den stora underskottsskräcken och regeringen tvår sina ansvarslösa händer.

Det senaste som hänt visar att initiativ som Situation Kiruna verkligen behövs. Den 13 november antog kommunen ett bostadsförsörjningsprogram utan vare sig mål att  bygga bostäder eller ställa skarpa krav på regeringen och LKAB. Två dagar senare, den 15 november, kungjorde LKAB att man köper mark och fastigheter med målet att bygga 100 nya lägenheter, men bara för sina egna anställda och med en kostnadskalkyl som säkrar deras egen avkastning i första rummet. De senaste turerna kring E10:ans nya dragning visar att LKAB anser sig ha förkörsrätt överallt. Regeringen lyser fortfarande med sin frånvaro sedan man var på blixtvisit i september och visade upp sina tomma händer och bara ända för kirunaborna.

Det som kommer att avgöra om Situation Kiruna blir den maktfaktor man säger att man vill bli är om ingående föreningar förmår dra in sina egna medlemmar i arbetet med att samla upp de påträngande behoven, och dra igång en stark rörelse som ingen kan negligera. Knegarkampanjen kommer självfallet att dra våra strån till den gemensamma stacken och vi uppmanar våra sympatisörer att göra detsamma. Vi öppnar från och med idag våra egna spalter för Situation Kiruna vars blogg du hittar här där man hittar appellen, målsättningarna, informationsbulletinen och mötestiderna bl a.

Barack Obama, glaspärlan på vulkanens rand

”Vår militära och ekonomiska styrka gör oss till den världsmakt vi är, men vår största kraft står att finna i det amerikanska folkets mångfald”, förklarade den segrande presidenten Barack Obama i en slags ordningsföljd. Vidare: ”(…) vi är allesammans tillsammans, de ensamstående mammorna, de invalida, svarta, fattiga, homosexuella, krigsveteraner och andra minoriteter – och över partigränserna”. Men, på vems villkor byggs denna gemenskap, måste alla fråga sig som vill tro den återvalda presidenten?

Analys av presidentvalet i USA. Läs hela artikeln här.

Kiruna-centern till angrepp på hyresgästerna

I Kiruna kommunfullmäktiges debatt om budget och bostadsförsörjning den 12-13 november lade Kiruna-centern fram ett sexpunktsförslag för att få igång bostadsbyggandet. Huvudnumret i detta förslag är en utförsäljning av KBAB:s hus för att omvandla dem till bostadsrätter. För dessa pengar ska man sen bygga nya bostäder.

Enligt Centerpartiet och ordförande Gunnar Selberg ska alltså vanliga knegare tvingas skuldsätta sig under 30-40 år och bli helt beroende av bostadsräntornas upp- och nedgång för att kunna bo kvar i sina hem.

Gunnar Selberg går till offensiv mot hyresgästerna

Centerpartiets argument för detta är att det skulle bli en lönsam affär när husen sen löses in av LKAB. Men det resonemanget bygger på att bostadsrätter genom en naturlag alltid kommer att öka i värde. Men sådana lagar finns inte. Istället kan motsatsen inträffa om situationen i ekonomin blir sämre, vilket den är i stora delar av världen.

Den enskilde ska med andra ord bära hela risken för krisen i banksektorn och världsekonomin och tvingas att blir bankslavar för att få igång byggandet i Kiruna. Man baxnar!

Centerpartiets linje skulle dessutom minska antalet  lägenheter som är möjliga att bo i för låginkomsttagare. Precis som det blivit i  resten av landet där borgarna massomvandlat hyresrätter till bostadsrätter.

Kommunledningen säger nej till en multiarena i Nya Kiruna.

Efter 1,5 års behanding av Knegarkampanjens motion om att kickstarta stadsflytten med att bygga en multiarena, för idrottsföreningarna och som de själva utformar, sa kommunledningen till slut nej den 13 november.

Det enda som kommunledningen kan tänka sig att göra är att rita in ett ”multiarenaområde” på kartan men inte att projektera för någon anläggning och inte släppa någon beslutanderätt till föreningarna.

Slutsatserna kring vad som måste göras för att få till stånd en multiarena i Nya Kiruna måste nu dras av de aktiva i föreningarna i Kiruna utifrån deras behov.

Knegarkampanjen underkänner kommunfullmäktige

På kommunfullmäktige 13 november krävde Knegarkampanjens Tommy Hjertberg att kommunens investeringsbudget och bostadsförsörjningsprogram ska återremitteras.

Han argumenterade för att det är folkrörelsernas Situation Kiruna som håller en nödkonferens i december, som ska peka ut gräsrötternas viktigaste mål i stadsomvandlingen, och att kommunfullmäktige ska ta hänsyn till detta innan man fattar beslut.

Den inställningen sammanfattar hela Knegarkampanjens sätt att arbeta. Vi är varken linslusar eller gaphalsar. Vi bygger inte vårt ”parti” i första hand. Istället samlar vi alla människor som vill göra verklig förändring, som vill föra fram kraften från arbetsplatser och grannskap. Vårt mandat i kommunfullmäktige är hela arbetarrörelsens – en talarstol öppen för alla knegare.

Vi får ibland höra att vi syns för lite. Det beror dels på att tidningar och TV inte släpper fram oss lika ofta som de etablerade partierna, men också på vårt sätt att arbeta politiskt.

Vi vill inte att politiker på fyraårsmandat ska bestämma ensamma. Därför engagerar vi oss i föreningslivet, försöker dra med arbetare och ungdomar och kvinnor, hjälper dem att organisera sig och driva sina frågor.

Det viktiga för oss är inte att de blir ”knegarkampanjare” utan att de tar kamp för sina intressen. Vi är inte bara ute efter röster i nästa val. Vi vill se aktivitet och engagemang; vi vill att arbetarrörelsen ska vara just arbetare i rörelse, och på det sättet kommer vi att få både en bättre vardag och framtid.

Kiruna kan visa hela Sverige att det finns andra, bättre sätt att arbeta politiskt. Vi skapar en ny modell för att öka arbetarrörelsens inflytande i en tid då den borgerliga regeringen slår ut fäste efter fäste i fackföreningarna, arbetarpartierna, intresseorganisationerna.

Snart bestämmer bolagen allt i Sverige. Kiruna kommun vägrar till exempel ta ansvar för bostadsbyggandet. Tex så vägrar man att konfrontera staten angående reglerna som hindrar eget bostadsbyggande och en allmännytta som säkrar långsiktigt ansvar för hög boendestandard i Kiruna. Därmed lämnas fältet fritt åt riskkapitalbolag och slumvärdar som till exempel Moderaterna i Kiruna Kommun argumenterar för. Eller för massiva omvandlingar till bostadsrätter och bankslaveri som Centerpartiet i Kiruna argumenterar för.

Kiruna Kommunfullmäktige – underkänt

Om inte vi har något att sätta emot.

Den första bokstaven i vårt politiska alfabet är att knegare inte kan slå sig loss från makthavarna annat än av egen kraft och tillsammans. Stadsomvandlingen kan bara ta fart genom att kirunaborna organiserar sig i intresseorganisationerna, som går samman och pekar ut målen.

Därför krävde Knegarkampanjen återremiss på kommunens investeringsbudget och bostadsförsörjningsprogram– kirunaborna vet bättre än politikerna vilka investeringar som behövs och kräver att bostadsbyggandet måste sättas igång omedelbart!

Sverigedemokraterna vill bli vita knegares vänner

Utanförskapet ska och kan brytas, skriver Jimmie Åkesson på DN Debatt 5 november. SD ska lyckas med detta genom bättre arbetsmarknad, mer vuxenutbildning, generella satsningar för alla. De ska bryta segregationen och ta bort låtsasjobben för att få bidrag. Åh, vad bra det låter. Särskilt för en fattig knegare. Tills man kollar vad som faktiskt står i artikeln.

För det första, Sverigedemokraterna har fullt ut köpt lögnerna om att det inte finns pengar i samhället. Som om hela den ekonomiska världskrisen, varselvågen, nedskärningarna, bostadsbristen, kommunernas snåla budgetar, vore naturlagar.

Hur ser man det? Jo, SD:s lösning på alla problem är inte offensiva investeringar för att bygga infrastruktur, ställa om energipolitiken, rusta upp arbetsmiljöer, vård, skola, omsorg, stoppa bolagens och politikernas konstgjorda kapitalbildning, och ge mer makt och inflytande för jobbare. Nej, nej, nej. Deras lösning är färre människor. För det finns ju inga pengar. Vilket är lögn.

Och som om det inte vore nog så vill de ha ”tydliga krav från samhället”, de tycker att ”ansvaret vilar tungt på den enskilde” och att ”språk och värderingar är lika viktiga som arbete”. Detta här är inget annat än en slags kinesisk kulturrevolution som under Mao, som riktar sig mot alla som inte vältrar sig i kristna gamla bondetraditioner och som envisas med att tala flera språk. Vad blir nästa steg? Åsikts-, traditions- och språkpoliser? Svenskhetskontrollanter i fikarummen?

Det är inte så länge sen som den svenska staten förbjöd barnen att prata sitt eget språk. Det finns många som minns huggen och slagen i skolan när svenskheten skulle trummas in. Och en av de viktigaste orsakerna idag till att invandrarungdomar är arbetslösa, är inte deras brist på ”integration” utan ren och skär diskriminering för att de heter ”fel” sak, ser ”fel” ut eller bor på ”fel” ställe.

SD ser Sverige som en satellit utanför planeten jorden. Folkvandringar, krig, revolutioner, tsunamis, energikris, oljeuttömning, bankkollapser, kärlek, global kultur och kommunikation, allt detta händer någon annanstans. SD:s invandringsstopp ska utropas nu, mitt under pågående inbördeskrig i Syrien, och Jimmie Åkessons budskap till dem som försöker rädda sitt skinn blir; stanna och dö. Så trevligt.

Vad skulle då SD vilja göra om de lyckades slita loss Sverige från planeten jorden, stoppa invandringen och genomföra sin kvasi-maoistiska kulturrevolution? Jo, då ska vi få…. Allians-politik. Se här: stärkt starta eget-bidrag, sänkta arbetsgivaravgifter, minskat sjuklöneansvar och sämre anställningsskydd. Bara företagarpolitik. Inte nån knegarpolitik så långt ögat når.

Några förslag som i och för sig är bra i artikeln är förslag om en satsning på KomVux och Yrkesvux, borttagande av låtsasjobb för att få bidrag och nej till skattefria zoner i förorter. Men det där ska inte betalas genom storsatsningar och investeringar för samhälleliga behov som faktiskt skulle kunna dra in alla i riktiga jobb och skapa mer resurser. Nej, pengarna tror SD att de ska hitta när folk inte längre kommer till satelliten Sverige för att de längtar efter asylbidrag och att bo i baracker, eller när jobben som genom ett trollslag från Anders Borg börja växa på träd. Dessa stora summor finns inte. Storsatsningen på utbildning med mera är en bluff.

Jimmie Åkesson vill klä ut sig till vita knegares bästa vän men han är Voldemort som ställer folk mot varandra och sprider hat och misstänksamhet mellan vanliga jobbare som istället måste hålla ihop. Sverige är ju det land i världen som har flest multinationella företag per invånare. Svenska storföretag har ju 1 miljon anställda utomlands jämfört med några hundratusen här i Sverige. Sverige deltar ju i alla NATOs övningar och säljer vapen till de värsta diktaturerna. Sverige är som alla andra indraget i skuldekonomin och lever av de globala finansmarknaderna.

Slavdrivare Åkesson

Sverige ägs inte av knegare utan av storföretag, storbanker, finansförvaltare och deras Allians-regering. SD vill framställa sig som knegarnas vänner som ”bryter utanförskapet” men de är värre slavdrivare än cheferna. De kommer att kräva ett språk, en kultur, rätt utseende, lydnad och tystnad och de kommer att slicka Alliansen där det krävs för att få vara med och regera 2014. Detta är sant.